ฟิสิกส์ราชมงคล กับ ก๊าซธรรมชาติ และการดับไฟบ่อน้ำมัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

เครื่องยนต์สี่จังหวะ


 

เครื่องยนต์สี่จังหวะถูกพัฒนาขึ้นโดยชาวเยอร์มัน Nikolaus Otto ในปี 1876 ดังนั้นวงรอบการทำงานทาง เทอร์โมไดนามิคจึงเรียกว่า Otto cycle หรือ four stroke cycle เป็นเครื่องยนต์ที่มีใช้กว้างขวางที่สุด เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์แบบนี้
 
สี่จังหวะของการทำงานคือ ดูด(intake) อัด(compression) ระเบิด(power) คาย(exhaust) แต่ละจังหวะคือการขึ้นหรือลงของลูกสูบหนึ่งครั้ง เครื่องยนต์ต้องหมุน 2 รอบจึงทำงานครบวงจร จากสี่จังหวะมีเพียงจังหวะเดียวที่ให้พลังงาน คือ จังหวะระเบิด จังหวะนี้บางทีเรียกว่า จังหวะกำลัง
 

รูปที่ 1 จังหวะดูด(intake stroke)
 

คลิกอ่านต่อค่ะ

 

 
   
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

            ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่รวมตัวกันโดยมีสัดส่วนของอะตอมที่แตกต่างกัน คือ ก๊าซมีเทน (methane;CH4) ก๊าซอีเทน (ethane; C2H6) ก๊าซโพรเพน (propane;C3H8) ก๊าซบิวเทน (butane; C4H10) ก๊าซเพนเทน (pentane; C5H12) ก๊าซเฮกเทน (hextane; C6H14) ก๊าซเฮปเทน (heptane; C7H16) และก๊าซออกเทน (octane; C8H19) นอกจากนี้ยังอาจมีก๊าซอื่นเจือปนอยู่ด้วย เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน

a "horse head" pump :API
คลิกครับ
 

วิทยาศาสตร์วาทะ 

สงสัยจริง ?

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ?

มนุษย์สามารถสร้างสะพานขึงข้ามหุบเขาในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไร ?

จริงหรือไม่  70 %  ของความร้อนที่ร่างกายสูญเสียไปออกทางศีรษะ ?

ถ้าม้าขาหัก  เราจำเป็นต้องฆ่ามันทิ้งเสมอไปหรือไม่ ?

ต้องการทราบ คลิกครับ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แสง  โดย นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์

         แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง  เดินทางในรูปเคลื่อนที่มีอัตราเร็วสูง  สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลก ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่มีแสง  แหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดของเราคือดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เราสามารถผลิตแสงได้เองเช่นกันโดยใช้ไฟฟ้า

สี่เหลี่ยมมุมมน: 1.  ลำแสง

        ถ้าลำแสงผ่านควันหรือฝุ่นละออง  จะเห็นลำแสงนี้เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็ว  300,000 กิโลเมตรต่อวินาที  แสงสามารถผ่านวัตถุบางชนิดได้  แต่แสงไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้  เช่น  แผ่นเหล็ก  ผนังคอนกรีต  กระดาษหนาๆ  เป็นต้น  วัตถุทึบแสงจะสะท้อนแสงบางส่วนและดูดกลืนแสงไว้บางส่วน  และเกิดเงาได้เมื่อใช้วัตถุแสงกั้นลำแสงไว้
          วัตถุโปร่งใส หมายถึง วัตถุที่ยอมให้แสงเคลื่อนที่เป็นตรงเส้นผ่านไปได้ เช่น อากาศ  น้ำ เป็นต้น  เราสามารถมองผ่านวัตถุโปร่งใส   เห็นสิ่งต่างๆได้  (ภาพที่  12.1) 
          แสงสามารถผ่านวัตถุโปร่งใสได  เช่น  กระจกฝ้า  กระดาษฝ้า  พลาสติกฝ้า  วัตถุเหล่านี้จะกระจายแสงออกไปโดยรอบ  ทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านวัตถุโปร่งแสง

 

ภาพที่  12.1  แสดงวัตถุโปร่งใส (วัชรา  ทับอัตตานนท์ : 2543, 15)

คลิกทดสอบก่อนเรียนก่อน คลิกค่ะ

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน
  2. แสง
  3. การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์
  4. การทดสอบสมบัติของแสงและการเกิดภาพ
  5. แบบทดสอบหลังเรียน
 

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างก๊าซธรรมชาติ & ก๊าซหุงต้ม

ก๊าซธรรมชาติ ( NGV )

·        เบากว่าอากาศ

·        สถานะเป็นก๊าซสามารถนำมาใช้ได้เลย

·        ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น  (มีการเติมสารเพื่อความปลอดภัย) มีการเผาไหม้สมบูรณ์ปราศจากเขม่า

·        ติดไฟยากกว่า LPG

·        ขนส่งโดยระบบท่อเข้าสู่โรงงานใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียพื้นที่

ในการจัดเก็บ

ก๊าซหุงต้ม ( LPG )

·        หนักกว่าอากาศ

·        สถานะเป็นของเหลว

·        ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น  (มีการเติมสารเพื่อความปลอดภัย) มีการเผาไหม้

สมบูรณ์ปราศจากเขม่า

·        ติดไฟง่าย

·       ต้องมีถังสำรองเชื่อเพลิงและเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ การขนส่งต้องใช้

รถบรรทุกขนาดใหญ่

คลิกอ่านต่อครับ


ทำความเข้าใจก่อนใช้     CNG และ LNG

     จากสถานการณ์วิกฤติราคาน้ำมัน ทำให้ประชาชนต้องการที่จะปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ รถยนต์ให้สามารถเติมก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำมันกันมากขึ้น  จนเกิดภาวะไม่พอกับความต้องการ

     กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไข  และในส่วนของประชาชนเองก็ควรต้องทำความเข้าใจ ในเรื่องของพลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติให้ท่องแท้เสียก่อน  คลิกครับ

 

การทำน้ำแข็งแห้ง ( Dry Ice )

 

 

 

 

น้ำแข็งแห้งผลิตขึ้นได้อย่างไร  คลิกค่ะ 


กรุงเทพธุรกิจ 16 ตุลาคม กล่าวถึงฟิสิกส์ราชมงคล ว่า ฟิสิกส์ก็ฮิตได้   คลิกครับ


จาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 24 

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

ปิโตรเลียมและการผลิต

สารบัญ

  หน้า
คลังน้ำมันปิโตรเลียม 2
บ่อหลวง 4
แหล่งน้ำมันดิบลึกลงใต้ผิวดิน 6
ประวัติของคำว่า ปิโตรเลียม 8
Biogenic gas 12
ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม 14
ธรณีฟิสิกส์ Geophysics 16
ฟิสิกส์ในทะเล 18
ระบบน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ 20
การผลิตแก๊สธรรมชาติ 22
บริเวณโรงกลั่นน้ำมัน 24
น้ำมันหนัก (Heavy oils) 26
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 28
พื้นที่ภาคกลาง 30

 

 

หน้าแรก     หน้าต่อไป

การทดลองเสมือน

เรื่องเครื่องจักรความร้อน

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. เลื่อน COP  ลงมาที่ 1.5     และกดปุ่ม  Start 

    QH = ________% of W  QC = ________% of W

 COP = coefficient of performance  =  K  =    QC /(QH + QC) 

คลิกครับ

 

การทดลองเสมือน

เรื่องตู้เย็น

 

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. เลื่อน COP  ลงมาที่ 1.5     และกดปุ่ม  Start 

    QH = ________% of W  QC = ________% of W

 COP = coefficient of performance  =  K  =    QC /(QH + QC) 

คลิกครับ

แผ่นใสการเรียนการสอน

 

ความไม่สมบูรณ์ของผลึก

    ความไม่สมบูรณ์แบบจุด ( Point defect)  การเข้าไปอยู่ในช่องว่างเสียเอง , Frenkel defect ,  Schottky defect , Edge dislocation , Screw dislocation , ขนาดของเกรน  คลิกค่ะ   

 
     การศึกษาว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้า emf  เกิดขึ้นได้โดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก  ทำการทดสอบได้โดยการใช้ห่วงของเส้นลวดที่ติดกับกัลวานอมิเตอร์ ดังรูปเมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าหาห่วงเข็มของกัลวานอมิเตอร์จะเบนไปในทิศทางหนึ่งดังรูป (a)  เมื่อแม่เหล็กเคลื่อนออกจากห่วงเข็มของกัลวานอมิเตอร์จะเบนไปในทิศทางตรงข้ามดังรูป (c)  เมื่อถือแท่งแม่เหล็กนิ่งๆ ใกล้กับห่วงพบว่าไม่มีการเบนของเข็มดังรูป (b)  ผลเหล่านี้แสดงให้เห็นความจริงที่ว่ามีกระแสเกิดขึ้นโดยไม่มีการต่อแบตเตอรี่เข้าไปในวงจรเราเรียกกระแสเหล่านี้ว่า กระแสเหนี่ยวนำ (induce current) ซึ่งเป็นผลจากการเหนี่ยวนำ emf

เอกสารการสอน PDF

 

 

 การผลิตเหล็กจากแร่เหล็ก  การผลิตเหล็กจากเศษเหล็ก  วัตถุดิบสำหรับกระบวนการ BF-BOF  ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนอื่นๆ คลิกค่ะ เอกสาร PDF

Vector

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ปริมาณทางฟิสิกส์  ความหมายตามรูปภาพ  การหาผลลัพธ์ของปริมาณเวกเตอร์   โดยวิธีการเขียนรูป  และคำนวณ

คลิกครับ PDF  

วีดีโอการเรียนการสอน

แก๊สธรรมชาติ

      จากที่ครั้งหนึ่ง ก๊าซธรรมชาติเคยเป็นพลังงานที่ไม่เป็นที่ต้องการ เนื่องจากมีการใช้น้อย และในขณะนั้นยังมีน้ำมันดิบอยู่เหลือเฟือ แต่ในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาของโลกในทุกๆด้าน และด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากเชื้อเพลิงชนิดอื่น โดยมีข้อดีในเรื่องความสะอาด ประโยชน์ที่หลากหลายและมีราคาถูก ก๊าซธรรมชาติ จึงได้รับการยอมรับว่า...เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับโลกปัจจุบันและโลกอนาคต ในปัจจุบันนี้ ก๊าซธรรมชาติถูกนำมาใช้ทดแทนน้ำมันมากขึ้น เนื่องจากน้ำมันเหลือน้อยลง และราคาน้ำมันโลกก็สูงขึ้น

     จากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและเชื่อถือได้ ระบุว่าก๊าซธรรมชาติมีปริมาณสำรองเหลือให้คนไทยและคนเอเชีย ใช้ได้อีกแค่ 30 ปีเท่านั้น แต่ที่น่ากลัวมากกว่า ก็คือ ในอีก 70 ปีข้างหน้า คนทั่วโลกอาจจะต้องทำพิธีอำลาก๊าซธรรมชาติ กันอย่างถาวร สิ่งที่ทำให้ก๊าซธรรมชาติต้องหมดไปจากโลก ก็คือพฤติกรรมการใช้ก๊าซ อย่างไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ และใช้กันอย่างไม่บันยะบันยัง ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว นั่นเอง

    ถึงเวลาแล้ว...ที่เราจะต้องมาทำความรู้จักก๊าซธรรมชาติให้มากขึ้น เพราะก๊าซธรรมชาติเกี่ยวพันกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ ทาแป้ง แต่งตัว ทำอาหาร การเดินทาง นั่งทำงาน ดื่มน้ำอัดลม และแม้กระทั่งไอศกรีมที่คุณรับประทาน ล้วนมีก๊าซธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งของและกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร และกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติในวันนี้ 

 

   แก๊สธรรมชาติ  1/4 

 

  แก๊สธรรมชาติ  2/4 น้ำแข็งแห้ง

หรือ (Dry ice)
    

 

 

    แก๊สธรรมชาติ  3/4 
    แก๊สธรรมชาติ  4/4   

โครงสร้างนาโนในธรรมชาติ ตอนน้ำกลิ้งบนใบบัว

ใบบัว

     เป็นที่รู้กันมาแต่โบราณว่าใบบัวนั้นเป็นใบไม้ที่สะอาด และไม่เปียกน้ำทุก ๆ ครั้งที่เราเห็นหยดน้ำตกลงบนใบบัว หยดน้ำเหล่านั้นจะไม่ไหลกระจายออก แต่จะมีลักษณะเป็นหยดกลิ้งไหลลงไปรวมกันที่กึ่งกลางใบบัว จนมีคำกล่าวเปรียบเทียบว่าน้ำกลิ้งบนใบบัว ความพิเศษของใบบัวนี้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยใช้กล้อง Scanning Electron Microscope (SEM) ส่องดูพบว่า ผิวหน้าของใบบัวประกอบด้วยโครงสร้างขนาดเล็ก คล้ายหนามจำนวนมหาศาลและมีการกระจายตัวอย่างเป็นระเบียบ โดยหนามแต่ละอันมีความเล็กขนาดนาโนเมตร หนามเหล่านี้ส่งผลให้ผิวด้านหน้าของใบบัวมีลักษณะขรุขระเมื่อหยดน้ำตกลงมากระทบใบบัว ทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับใบบัวนั้นน้อยมาก

 

 

 

 

Aerogel: ของแข็งที่เบาที่สุดในโลก

     จะไม่เปียก  ในวีดีโอท่านจะได้เห็นผง aerogel   และคุณสมบัติอันแสนประหลาดของมัน 

 

 

Oil derricks  เครื่องเจาะน้ำมัน

  เครื่องเจาะน้ำมันมีอยู่หลายชนิด  บางชนิดมีความสูงเท่ากับตึกหลาย 10  ชั้น  บางชนิดติดกับรถบรรทุก  และบางชนิดติดอยู่บนเรือทะเล  ท่านจะได้เห็นวิธีการขุดเจาะน้ำมันอย่างละเอียด  ขนาด 1.54 Mb  คลิกค่ะ

 

มีเซ็กส์ก่อนขึ้นสังเวียนดีหรือไม่

      การมีเซ็กส์ ก่อนที่จะทำการแข่งขันชกมวย จะทำให้การชกแย่ลงจริงหรือไม่ ตามตำนานเชื่อกันว่า ผู้หญิงจะทำให้ท่านเข่าอ่อนระทวย

     ผู้ทดสอบตำนานนี้ คือแชมป์โลกชกมวย 2  สมัย  โดยทดลองกับภรรยา  1 คืนเต็มๆ     (เชิงวิทยาศาสตร์ครับท่าน)  เมื่อเสร็จภารกิจข้ามคืนแล้ว ก็มาชกมวยในวันรุ่งขึ้น เราจะได้เห็นการวัดพลังหมัด พลังงานของกล้ามเนื้อ  และอื่นๆอีกมากมาย  คลิกครับ

 

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

การดับไฟบ่อน้ำมัน

     ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อต้นพฤศจิกายน ค.ศ. 1961  เมื่อแก๊สในบ่อเกิดระเบิด  ดันก้านเจาะที่เป็นเหล็กกล้าให้พุ่งออกมา  แก๊สพ่นขึ้นท้องฟ้าในอัตราที่พอสนองความต้องการของเมืองใหญ่ขนาดนครปารีสทีเดียว  ตอนนั้นแก๊สยังไม่ติดไฟ  มีแต่แก๊สแรงดันพุ่งเป็นลำ  แต่ทุกคนที่เฝ้าดูอยู่หวาดหวั่น ว่าประกายไฟเพียงแวบเดียวก็จุดไฟขุมนรกนี้ได้  คลิกค่ะ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

 

 

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต