ฟิสิกส์ราชมงคล กับ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  การสื่อสาร  โทรเลขไทย  และ หนังสือ ฟิสิกส์ และ 2

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


อ่านรายละเอียด

    พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นพระราชโอรส องค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 พระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เมื่อพระชนมมายุได้ 20 พรรษา ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ทรงตระหนักถึงความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการนำทางไปสู่การศึกษาวิทยาการแขนงต่างๆ ต่อไป ทรงสนพระทัยในวิทยาการตะวันตกโดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทรงติดต่อกับชาวต่างประเทศเพื่อจะได้ทรงทราบเรื่องราวของต่างประเทศมากขึ้น การศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางทางวิทยาการและความเป็นไปของโลกภายนอก ทำให้พระองค์ทรงมีความคิดเห็นก้าวหน้า และทรงเล็งเห็นความจำเป็นสองประการ คือ  คลิกอ่านต่อครับ

 
   
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


         พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๔๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด ฉศกจุลศักราช ๑๑๖๖ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ณ พระราชวังเดิม พระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อพระชนมายุย่างเข้า ๙ พรรษา (พ.ศ. ๒๓๕๖) สมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดให้มีพระราชพิธีลงสรงเป็นครั้งแรก ในกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ดำรงพระราชเกียรติยศรับพระราชทานพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมติเทววงศ์พงศ์อิศวร กษัตริย์วรขัตติยราชกุมาร" ปรากฏตามอเนกนิกรชนสมมติ เรียกพระนามว่า "ทูลกระหม่อมฟ้าพระองค์ใหญ่"
ในปี พ.ศ.๒๓๙๔ (พระชนมายุได้ ๔๗ พรรษา ทรงผนวชมาได้ ๒๗ พรรษา  คลิกอ่านต่อค่ะ

 

 

ยุคสมัยที่กำลังหมดไป "โทรเลขไทย" เทคโนโลยีแรกย่อโลก

กว่า 133 ปีที่โทรเลขรับใช้สังคมเรื่อยมา หลัง 30 เมษาฯ นี้ โทรเลขไทยจะเป็นเพียงตำนานเท่านั้น

"ถ้ามีไม่ต้องมา ถ้าไม่มีให้รีบมาด่วน" ข้อความอะไรไม่รู้ ที่ดูเหมือนจะเข้าใจกันเฉพาะผู้รับกับผู้ส่ง และเพราะต้องส่งเป็นข้อความสั้นๆ จึงทำให้ตีความไปได้หลายอย่างจนชวนตลกขบขัน สร้างสีสันให้แก่ "บุรุษโทรเลข" ที่ทำหน้าที่ในฐานะคนกลางเป็นระยะๆ
       
       "โทรเลข" แรกเริ่มคือรหัสนัดหมายกันระหว่างคนเดินเรือ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเป็นข้อความที่รู้กันในคู่รักหนุ่มสาวซะอย่างนั้น...ใครจะรู้ว่า 133 ปีแล้วที่ประเทศไทยมีโทรเลขไว้ใช้ ทว่าถึงตอนนี้ โทรเลขได้เดินมาจนสุดปลายทาง และกำลังจะปิดฉากลงในวันที่ 30 เม.ย.51 นี้

       
       กำเนิดโทรเลข

แซมมวล มอร์ส ผู้ให้กำเนิดรหัสมอร์สและโทรเลข

คลิกอ่านต่อครับ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

ลำดับเหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง

            การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงนั้น จะเริ่มต้นด้วยการเกิดสุริยุปราคาบางส่วนก่อน คือการที่ดวงจันทร์เริ่มต้นโคจรเข้ามาบังดวงอาทิตย์ทีละน้อยๆ ต่อเมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์หมดดวงจึงจะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง แต่ในบริเวณที่อยู่เหนือขึ้นไปหรือใต้แนวที่ถูกทำให้มืดลงมา ซึ่งจะเห็นเฉพาะสุริยุปราคาบางส่วนก็จะไม่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง คงจะเห็นแต่สุริยุปราคาบางส่วนไปตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดปรากฏการณ์เพราะสุริยุปราคาบางส่วนจะมีเฉพาะสัมผัสที่ 1 และ 4 เท่านั้น การสัมผัสของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ในขณะเกิดสุริยุปราคา มี 4 จังหวะด้วยกันคือ 

1. สัมผัสที่ 1 (First Contact) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดวงจันทร์เริ่มเข้าบดบังดวงอาทิตย์ 

2. สัมผัสที่ 2 (Second Contact) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้มิดหมดดวง 

3. สัมผัสที่ 3 (Third Contact) เป็นจุดสุดท้ายที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มิด 

4. สัมผัสที่ 4 (Fourth Contact) เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่ดวงจันทร์จะหลุดพ้นออกจากดวงอาทิตย์

ภาพลำดับการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง  ตั้งแต่สัมผัสที่  1   ถึง 4  ในปี ค.ศ.  1973

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

 

หนังสือเก่า

พระบิดาวิทยาศาสตรไทย

สิงห์โต ปุกหุต รวบรวมและเรียบเรียง

ก่อนทรงผนวช 11
ขณะทรงผนวช 15
บำบัดทุกข์บำรุงสุข 21
ขุดคลอง สร้างป้อม 25
ทรงปกป้องให้สยามรักษาอิสรภาพไว้ได้ 33
การตั้งโรงพิมพ์ 43
ทรงเจ้าเข้าผี 48
เหรียญกษาปณ์ 55
ดาวหาง 63
สุริยุปราคาที่หว้ากอ 67
คำชี้แจงของผู้เรียบเรียง 86

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

สารบัญ

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  หน้า 5

พระราชประวัติ  หน้า 6

พระราชกรณียกิจ  และพระบรมราโชบายที่มีทรรศนะไกล  หน้า 8

ด้านวิทยาศาสตร์  และดาราศาสตร์  หน้า 8

ด้านวิจัย  หน้า 9

ด้านการแพทย์  และสาธารณสุข  หน้า 19

ด้านการต่างประเทศ  หน้า 21

ด้านการศาสนา  หน้า 25

ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร  หน้า 26

ด้านการเมืองการปกครอง  การทหารและตำรวจ หน้า 29

ด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี  หน้า 34

ด้านพิพิธภัณฑ์  หน้า 36

ด้านภาษาและวรรณกรรม  หน้า 37

ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม  และจิตรกรรม  หน้า 38

ย้อนตำนานการสื่อสารไทย จากโทรเลข ถึง 3G

คลิกอ่านต่อครับ

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ : Alexander Graham Bell

        

     การติดต่อสื่อสารถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากทั้งในอดีต ปัจจุบัน รวมถึงต่อไปอนาคต ในอดีตมนุษย์ใช้วิธีการส่งข่าวสาร  ถึงกันด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย เช่น ใช้นกพิราบ ควันไฟ เป็นสัญญาณ หรือการใช้มนุษย์เดินทางส่งข่าวสาร ซึ่งแต่ละวิธีที่ได้กล่าวมา  ล้วนแต่ล่าช้า ไม่สะดวก อีกทั้งเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ต่อมาแซมมวล มอร์ส นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์โทรเลขทำให้การสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอีกลำดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถส่งคำพูดได้ จนกระทั่งเบลล์สามารถประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นสำเร็จ ทำให้การสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ในปัจจุบันโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความสำคัญมากสำหรับการติดต่อสื่อสารเพราะสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลา

คลิกอ่านต่อครับ

ฟิสิกส์ 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 2521

ชุมนุมวิชาการ วิศวฯ จุฬา

สารบัญ

1. การวัด
  1.1 การวัด 1
  1.2 มาตรฐานของปริมาณและหน่วยในวิชาฟิสิกส์ 3
  1.3 แกนอ้างอิง 3
  1.4 มาตรฐานความยาว 4
  1.5 มาตรฐานเวลา 6
  1.6 ระบบหน่วยวัด 9
  แบบฝึกหัด 10
2. เวคเตอร์
  2.1 เวคเตอร์และสเกลาร์ 13
  2.2 การรวมเวคเตอร์โดยวิธีเรขาคณิต 14
  2.3 การแยกและการรวมเวคเตอร์โดยวิธีสังเคราะห์ 16
  2.4 การคูณเวคเตอร์ 20
  2.5 เวคเตอร์และกฎทางฟิสิกส์ 23
  แบบฝึกหัด 24

ฟิสิกส์ 2    2522

ชุมนุมวิชาการ วิศวฯ จุฬา

สารบัญ

26. ประจุและสสาร
  26-1 วิชาแม่เหล้กไฟฟ้า 3
  26-2 ประจุไฟฟ้า 4
  26-3 ตัวนำและฉนวน 4
  26-4 กฎของคูลอมบ์ 5
  26-5 ประจุไฟฟ้ามีธรรมชาติเป็นหน่วยย่อย 9
  26-6 ประจุไฟฟ้าและสสาร 10
  26-7 กฎการคงตัวของประจุไฟฟ้า 14
27. สนามไฟฟ้า
  27-1 สนามไฟฟ้า 21
  27-2 ความเข้มของสนามไฟฟ้า 22
  27-3 เส้นแรง 23
  27-4 การคำนวณค่า E 26
  27-5 ประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 31
  27-6 ไดโพลในสนามไฟฟ้า 33
จันทรุปราคา 28 สิงหาคม 2550


   เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ระหว่างเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 28 สิงหาคม 2550 (ภาพดัดแปลงจาก Fred Espenak/NASA)


จันทรุปราคา 28 สิงหาคม 2550


10 สิงหาคม 2550
วรเชษฐ์ บุญปลอด ( worachateb@hotmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ )

ช่วงเวลาหัวค่ำของคืนวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 จะเกิดจันทรุปราคาครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายของปีและเป็นอุปราคาครั้งที่ 3 ของปี 2550 สามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยู่โดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกและหมู่เกาะต่าง ๆ ภายในมหาสมุทร จันทรุปราคาครั้งนี้เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งหมายความว่าดวงจันทร์จะเคลื่อนผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกหมดทั้งดวง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะไม่มีโอกาสเห็นจันทรุปราคาขณะดวงจันทร์ถูกบังหมดดวง เนื่องจากเวลานั้นเป็นเวลากลางวันซึ่งดวงอาทิตย์ยังไม่ตกและดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นเหนือขอบฟ้า ยกเว้นพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่อาจมีโอกาสสังเกตได้ในช่วงที่ดวงจันทร์ถูกเงามืดบังอยู่ทั้งดวง  คลิกครับ


สุริยุปราคา (Solar Eclipse)

    "สุริยุปราคา" หรือ "สุริยะคราส" เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เราจึงมองเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆ แหว่งมากขึ้น จนกระทั่งมืดมิดหมดดวง และโผล่กลับมาอีกครั้ง คนในสมัยโบราณเชื่อว่า "ราหูอมดวงอาทิตย์" สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันแรม 15 ค่ำ แต่ไม่เกิดขึ้นทุกเดือน เนื่องจากระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ และระนาบที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก มิใช่ระนาบเดียวกัน หากตัดกันเป็นมุม 5 องศา (ภาพที่ 1) ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดสุริยุปราคาบนพื้นผิวโลก จึงมีเพียงประมาณปีละ 1 ครั้ง และเกิดไม่ซ้ำที่กัน เนื่องจากเงาของดวงจันทร์ที่ทาบไปบนพื้นผิวโลก ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก และโลกหมุนที่รอบตัวเองอย่างรวดเร็ว

solar-eclipse1

คลิกอ่านต่อครับ

 

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระจอมเกล้า บิดานักวิทยาศสาตร์ไทย

คลิกอ่านต่อครับ


ภาพจำลองดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุปราคา

จันทรุปราคาเต็มดวง : 16 กรกฎาคม 2543

วรเชษฐ์ บุญปลอด ( worachateb@hotmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ )


เมื่อคืนวันที่ 16 กันยายน 2540 หลายคนที่เฝ้าติดตามดูจันทรุปราคาเต็มดวงในค่ำคืนนั้นคงพอจำได้ดีว่า คราสเต็มดวงตลอดหนึ่งชั่วโมงในคืนวันนั้นเป็นสีแดงส้ม ถือได้ว่าเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงที่สว่างมากทีเดียว แต่จันทรุปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานที่สุด คือ 1 ชั่วโมง 47 นาที ยาวนานกว่าจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในสหัสวรรษหน้า คาดว่าจะเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงที่มืดสลัวกว่าครั้งที่แล้วด้วย

คลิกอ่านต่อครับ

Arthur Stanley Eddington

ของ อ. สุทัศน์ ยกส้าน

  เมื่อเริ่มเรียน หนังสือเด็กชาย Eddington  รู้สึกสนใจคณิตศาสตร์  เช่นท่องสูตรคูณ 24x24  ได้  เด็กหนุ่มเรียนหนังสือเก่งจนครูที่สอนชื่นชมมาก ในด้านนิสัยส่วนตัว Eddington  เป็นคนเคร่งศาสนา ไม่ยินดีเป็นทหาร เพราะทหารฆ่าคน สนใจอ่านต่อคลิกครับ


สุริยุปราคาบนดาวอังคาร

   เงาของดวงจันทร์ทาบลงบนดาวอังคาร  ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปยืนอยู่บนดาวอังคารบริเวณที่เป็นเงานี้ คุณจะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดจากดวงจันทร์ของดาวอังคารไปบังดวงอาทิตย์

การทดลองเสมือน

จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)

คลิกที่ปุ่ม ทำการทดลอง

คลิกเข้าสู่การทดลอง

ตอบคำถามต่อไปนี้


 

วันที่สยามเข้าสู่ยุค 3G

 

สนใจเรื่องโทรเลข คลิกครับ


โทรศัพท์

มีสายลวดยาวต่อกับปลายของขดลวดไปยัง “หูฟัง”  หูฟังนี้ประกอบด้วยขดลวด  ซึ่งมีแผ่นเหล็กบาง ๆ เช่นเดียวกับปากแตรที่ใช้พูด เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านลวดขดนี้  จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก  และจะดึงแผ่นเหล็กบาง เข้า ๆ ออก ๆ ทำให้สั่นเป็นคลื่นเสียง  เมื่อนำหูฟังมาไว้ใกล้ ๆ หู จะได้ยินเสียงคนพูดเบา ๆ เมื่อจะพูดตอบ ก็พูดกลับไปที่ปากแตร  และอีกปลายหนึ่งจะใช้เป็นหูฟัง  เพราะโทรศัพท์แบบนี้ทำไฟฟ้าเอง  จึงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยนี่เป็นโทรศัพท์ที่ใช้กันในสมัยก่อน

คลิกค่ะ

 

วิวัฒนาการของการสื่อสารและเทคโนโลยี

 

ในปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้สะดวกมาก แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ การสื่อสารได้มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย ผู้เขียนจะกล่าวถึงวิวัฒนาการของการสื่อสารตั้งแต่ยุคแรกของมนุษย์ดังนี้ เชื่อกันว่าการสื่อสารระยะไกลของมนุษย์ในยุคแรกๆน่าจะเป็นการการตีเกราะ เคาะไม้ การส่งเสียงต่อเป็นทอดๆ และการส่งสัญญาณควัน

รูปที่ (1) การสื่อสารด้วยการตีกลองให้สัญญาณ

คลิกค่ะ

 

เอกสารการสอน PDF

 

 

จันทรุปราคา

      เงาของโลกมีสองส่วนคือ  เงาส่วนที่เป็นเงามัวและเงามืด  เงามัวจะบังแสงจากดวงอาทิตย์ออกไปบางส่วน  แต่เงามืดจะบดบังแสงออกไปทั้งหมด
  PDF     

การถลุงเหล็ก  Blast Furnace  Pig Iron     Basic oxygen Furnace    Electric Arc  Furnace   การขึ้นรูปด้วยแรงทางกล   และการ Forging  เอกสาร PDF 

  คลิกค่ะ

แผ่นใสการเรียนการสอน

คลิกครับ

ภาพผลงานของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สิ่งมีชีวิต

     องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  วิวํฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ  อิทธิพลของสิ่งมีชีวิต  ปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย  เวลาทางธรณีวิทยา   จำนวน   44  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

จันทรุปราคา

 

    ภาพแสงโลก (Earth's shine)  เริ่มเข้าสู่เงามืด  พื้นผิวดวงจันทร์  หลุมบนดวงจันทร์ ดวงจันทร์หลังคราส  คลิกครับ 

 

วีดีโอการเรียนการสอน

สุริยุปราคา 2

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

 

สุริยุปราคา 1

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

พลาสม่ากับไมโครเวฟ

ไม้ขีดไฟที่ไหม้อยู่ในไมโครเวฟจะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น

  1. อำพัน

  2. ลูกไฟ

  3. เพขร

 คลิกที่โลโก้download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

สุริยุปราคาเต็มดวงในแอนตาร์กติกา    

 

      แสงสีแดงของโคโรนา  ดวงอาทิตย์สีดำ   ความเสียหายกับดาวเทียม   คลื่นสึนามิของโคโรนา    ปรากฎการณ์แหวนเพชร   ภาพ Slow motion   ในช่วง 80  วินาทีอันแสนมหัศจรรย์         

 

โทรศัพท์

        เสียงบนเส้นเชือก  ปี 1876  อเล็กซานเดอร์ เกรเฮมแบล ได้จดสิทธิบัตรโทรศัพท์ครั้งแรก    คลิกที่โลโก้download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

 

มือถือในเตาอบไมโครเวฟ

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาโทรศัพท์มือถือไปไว้ในเตาอบไมโครเวฟ และเปิดสวิทซ์เตา

  1. โทรศัพท์จะดังขึ้น
  2. เตาไมโครเวฟระเบิด
  3. โทรศัพท์จะไหม้

   คลิกครับ  ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

ภาพโทรศัพท์

โทรศัพท์    

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

สนใจเรื่องสุริยุปราคา คลิกครับ

ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นคนแรกของโลก

สนใจคลิกค่ะ


กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

 

ไข่มุกภาค 2    ให้เลือกไข่มุกกี่ลูกก็ได้ในแถวเดียว  แล้วกดคำว่า go   เหลือเม็ดสุดท้ายใครเลือกได้แพ้

เกมเรียงผลไม้

คลิกเข้าสู่การเล่นเกม

กดรูปกล้องเพื่อไปหน้าถัดไป

ตอบคำถามต่อไปนี้

* สุริยุปราคา เต็มดวงคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

* จันทรุปราคา บางส่วนคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร


 

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต