ฟิสิกส์ราชมงคล กับ  คอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลในยุคสารสนเทศ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์ 

     คอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มแรก ได้แก่ เครื่องจักรกลหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการ คำนวณ โดยที่ยังไม่มีการ นำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ลำดับเครื่องมือขึ้นมามีดังนี้
     ในระยะ 5,000 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้นิ้วมือและนิ้วเท้าของตนเพื่อช่วยในการคำนวณ และพัฒนา มาใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ลูกหิน ใช้เชือกร้อยลูกหินคล้ายลูกคิด
     ต่อมาประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการ คำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิด ซึ่งถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยการคำนวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและคงยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

คลิกค่ะ

 
   
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2

เมื่อสั่ง Shutdown จะมีเมนูเลือกว่าจะทำการ Shutdown แบบไหน หากต้องการปิดเครื่องไปเลยก็เลือกที่ Shut down แต่ถ้าหากต้องการบูทเครื่องใหม่ก็เลือกที่ Restart หรือ หากต้องการเข้าไปสู่ DOS ก็เลือกที่ Restart in MS-DOS mode  คลิกครับ

 

คอมพิวเตอร์

ใหญ่ขนาดห้อง

คอมพิวเตอร์ในยุคแรกมีขนาดใหญ่ หนัก ร้อนและจำได้ไม่มากนัก หนึ่งในต้นตระกูลของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่สร้างขึ้นมาระหว่าง ค.ศ. 1942 และ 1946 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยาวของตัวเครื่องถึง 30 เมตร หนัก 30 ตัน เต็มผนังของห้องโถงขนาดใหญ่แถมยังมีหลอดแก้วอิเล็กทรอนิกส์ 18,000 หลอดสำหรับควบคุมการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า หลอดแก้วเหล่านี้จะมีความร้อนสูงเกินไปเป็นประจำ และต้องการการถ่ายเทของอากาศให้ไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อช่วยให้เย็นลง คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จำได้เพียงตัวเลข 20 จำนวนและตัวอักษร 10 ตัวในแต่ละครั้ง มันใช้ยากมากและเสียบ่อย ๆ มีกลไกสลับซับซ้อนยากแก่การซ่อมและ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และถ้าคุณต้องการทำโปรแกรมใหม่สักหนึ่งโปรแกรม คุณต้องสับเปลี่ยนกระแสไฟใหม่ และเสียบไฟใหม่อีกหลายวัน แต่เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ กำลังได้รับการพัฒนาปรับปรุงในเวลา เดียวกันนี้ที่ประเทศอังกฤษ มันคือการเริ่มต้น  มีต่อ

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ 

แบบทดสอบที่ 4 ลอจิกเกตพื้นฐาน มีทั้งหมด 10 ข้อ

 
เพื่อน ๆ ค่อย ๆ ทำนะครับไม่จำกัดเวลา ผมจะเอาใจช่วย...........ครับ


1. จากสัญญลักษณ์นี้เป็นลอจิกเกตชนิดใด

 ก. NOT Gate
ข. OR Gate
ค. AND Gate
ง. NOR Gate

แบบทดสอบ ลอจิกเกต คลิกครับ

 

 

 

 

 

 

คลิกเข้าไปดูค่ะ

ทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหว

      นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปเป็นทฤษฎีอธิบายสาเหตุการเกิดของแผ่นดินไหว ในปัจจุบันทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (Plate Tectonics Theory) ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทฤษฎีนี้พัฒนามาจากทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลื่อน (Theory of Continental Drift) ของอัลเฟรด โลทาร์ เวเกเนอร์ (Alfred Lothar Wegener พ.ศ. ๒๔๒๓ - ๒๔๗๓ นักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมัน) ซึ่งเสนอไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ต่อมา แฮร์รี แฮมมอนด์ เฮสส์ (Harry Hammond Hess พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๕๑๒ นักธรณีวิทยา ชาวอเมริกัน) ได้เสนอแนวคิด ที่พัฒนาใหม่นี้ในทศวรรษ ๒๕๐๐ คลิกอ่านต่อครับ
 


มารู้จักแผ่นดินไหวกันเถอะ!

แผ่นดินไหวจากธรรมชาติ

      แผ่นดินไหวจากธรรมชาติเป็นธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่ง ส่วนมากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียด ที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ภายในชั้นเปลือกโลกที่อยู่ด้านนอกสุดของโครงสร้างของโลก มีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ อยู่เสมอ (ดู การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก) แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อความเค้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงมีมากเกินไป ภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยในบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก ที่ที่แบ่งชั้นเปลือกโลกออกเป็นธรณีภาค (lithosphere) เรียกแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกนี้ว่า แผ่นดินไหวระหว่างแผ่น (interplate earthquake) ซึ่งเกิดได้บ่อยและรุนแรงกว่า แผ่นดินไหวภายในแผ่น (intraplate earthquake)  คลิกอ่านต่อครับ


จีน

สนใจประเทศจีน คลิกค่ะ


นาทีต่อนาที

คนไทยหนึตายแผ่นดินไหวจีน  คลิกค่ะ


พายุหมุนเฮอริเคน

(Hurricane)

นิยามของเฮอริเคน

      เฮอริเคน เป็นชื่อของลม ที่เกิดขึ้นบนมหาสมุทรแปซิฟิค  มีหลายชื่อขึ้นกับความเร็วลม   เช่น ถ้ามีความเร็วเหนือผิวน้ำน้อยกว่า   17 m/s   (39  ไมล์ต่อชั่วโมง/ 62.7  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  /  34  น็อต)  เรียกว่า พายุดีเพรสชั่น  (Depression)   ถ้าความเร็วลมมากกว่า  17 m/s   เรียกว่า พายุโซนร้อน  และถ้ามีความเร็วลมมากกว่า 33 m/s    (74  ไมล์ต่อชั่วโมง /  119  กิโลเมตรต่อชั่วโมง /  64 น็อต )  จะเรียกว่า เฮอริเคน

แหล่งที่มา NASA

ใช้เมาส์เลื่อนไปที่ส่วนต่างๆของเฮอริเคน

        เฮอริเคน มาจากชื่อเดิมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า   Hurican   ที่แปลว่า ปีศาจแห่งแคริเบียน

คลิกครับ


Cyclone NARGIS (01B) Cat 2: ไซโคลน “NARGIS”

ได้ทวีขึ้นเป็นพายุระดับ 2 แล้ว เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (29 เม.ย.51)
29 เมษายน 2551 เวลา 13.00 น.
 

ขยายภาพใหญ่

คลิกดูภาพถ่ายผ่านดาวเทียม

คลิกค่ะ


พม่า

สนใจเรื่องพม่า คลิกค่ะ

 

 

  ลอจิกเกต (LOGIC GATE)

    PLC ทำงานด้วยหลักการของ binary คือ เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 สถานะ เช่น สูงหรือต่ำ
ปิดหรือเปิด, 0 หรือ 1 เกตเป็นสัญลักณ์ของวงจรที่่ใช้แทนลอจิก ระบบที่เรียกว่าพีชคณิตบูลลีนใช้แสดงอินพุตและเอาท์พุต เกตพื้นฐานมีดังนี้

อินเวอร์เตอร์ INVERTER-NOT
       
อินเวอร์เตอร์เป็นเกตที่มี 1 อินพุต 1 เอาท์พุตท์ วงจรให้เอาท์พุตที่ตรงข้ามกับอินพุต เช่นถ้าอินพุตเป็น 0 เอาท์พุตจะเป็น 1 ถ้าอินพุตเป็น 1 เอาท์พุตจะเป็น 0

A
Y
0
1
1
0

แอนด์เกต AND GATE  คลิกครับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1. ประวัติคอมพิวเตอร์

1. ประวัติคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์
        - ยุคของคอมพิวเตอร
        - แต่ละปีมีอะไร (timeline)
        - คอมพิวเตอร์ในอดีต
2. ประวัติคอมพิวเตอรด้านซอฟต์แวร์
3. บุคคลสำคัญ
4. บริษัทที่บุกเบิกความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์
5. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
6. คอมพิวเตอร์ในอนาคต
 

2.  ระบบคอมพิวเตอร์

3.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.  คอมพิวเตอร์ในอนาคต

 

การทดลองเสมือน

ลอจิกเกตพื้นฐาน    

ห้องทดลอง ทางอินเตอร์เน็ต  เรื่อง ลอจิกเกตพื้นฐาน

คลิกเข้าสู่การทดลอง

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

จอคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว


เปิดและปิดแสง

ผลึกเหลว

หน้าจอ

เครื่องคิดเลข


จุดแสงในจอแบน

สีอันหลากหลาย

 

 ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

เอกสารการสอน PDF

 

 

       แผ่นดินไหวคืออะไร  อุตุนิยมวิทยา  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว   รอยเลื่อนเชียงแสน   แพร่  แม่ทา เถิน  อุทัยธานี  ศรีสวัสดิ์   เจดีย์สามองค์  ระนอง  และคลองมะรุย   PDF     

วิทยาศาสตร์พลังงาน 

ของ อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์

บทที่  3/11

ก๊าซธรรมชาติ

       กำเนิดก๊าซธรรมชาติ   ส่วนประกอบ  สารโฮโดรคาร์บอน   คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ   ก๊าซแห้งและชื้น   กระบวนการแยกไอน้ำ   ผลิตภัณฑ์การแยกก๊าซ   ก๊าซมีเทน   อีเทน  และโพรเพน   คุณสมับัติทางกายภาพ   ก๊าซธรรมชาติกับประเทศไทย PDF     

เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก

เผ่าเทพ พิชณุษากร

     เดี๋ยวนี้อะไรต่อมิอะไรก็ร้อนขึ้น ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวก็ดูเหมือนว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆ และก็ไม่เฉพาะลมฟ้าอากาศเท่านั้น คอมพิวเตอร์ก็ร้อนขึ้นจนบางทีไม่สามารถวางมันบนตักเราได้ รถที่จอดไว้กลางแจ้งก็ร้อนจนต้องรอให้มันเย็นลงบ้างก่อนที่จะเข้าไปนั่ง  คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถนำความร้อนเหล่านี้มาใช้งานได้ และอีกไม่นานนับจากนี้ไป เราก็อาจได้เห็นเทคโนโลยีที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นั่นคือ เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric technology) ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว PDF      

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

ความหมายของคอมพิวเตอร์

     ลักษณะเด่น  ประโยชน์  งาน ธุรกิจ  งานวิทยาศาสตร์  งานคมนาคม  งานวิศวกรรม  การศึกษา  ประวัติและวิวัฒนาการ  ลูกคิด (abacus)   เครื่องจักรคำนวณ  Slide Rule   เครื่องวิเคราะห์ของ Babbage   จำนวน   54  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จำนวน 19  แผ่น  คลิกครับ

ประวัติศาสตร์ ของคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษทั้งหมด   จำนวน  54  แผ่น  คลิกครับ

วีดีโอการเรียนการสอน

แม่เหล็กกับจอคอมพิวเตอร์

   ใช้แท่งแม่เหล็ก วางไว้ใกล้กับจอมอนิเตอร์  หน้าจอจะปรากฎสีต่างๆ ลายตาไปหมด ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นมีเพียง 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นแม่สีของแสง   เหตุผลก็เป็นเพราะหน้าจอมอนิเตอร์ ฉาบด้วยฟอสฟอรัส 3  สี  และภายในมีปืนยิงอิเล็กตรอนอยู่  3  อัน  แต่ละอันยิงไปที่จุดสีแต่ละสี  เมื่อท่านทดลองแล้ว หน้าจอยังไม่หาย อย่างพึ่งตกใจ ให้ปิดหน้าจอ รอสักครู่   จนผลของสนามแม่เหล็กหายไป  จึงเปิดใหม่ อาการหน้าจอสีเพี้ยนจะหายไปเอง   ขนาด 3 MB

คอมพิวเตอร์

   ทุกวันนี้ผู้คนกว่าพันล้าน  ใช้เครื่องจักรชนิดหนึ่งภายในบ้าน  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน   มันมีความสามารถอย่างอเนกอนันต์   เช่น  คำนวณคำสั่งนับล้านคำสั่งได้ไม่กี่วินาที  และย่อโลกของเราลงเหลือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส   สิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อเรียกว่า คอมพิวเตอร์   จุดกำเนิดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาจากเด็กหนุ่มขี้เล่น 2  คน  ที่นั่งประดิษฐ์คิดค้นกันอยู่ในโรงรถ  อยากทราบประวัติอย่างละเอียด คลิกครับ  (2.6 MB)

ประวัติคอมพิวเตอร์ 4 ตอน

คอมพิวเตอร์ 1/4

 อุปกรณ์ที่เปิดโลกทัศน์  ปฏิวัติการทำงาน  การเงิน การสื่อสาร  และนำเราไปสู่อวกาศ  มันมีพื้นฐานมาจากวงจรไฟฟ้าแบบเลฃฐานสอง  หนึ่งคือจริง  ศูนย์คือเท็จ 

    นายแบบเบจ  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้รับการยกย่องเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์  ท่านได้เริ่มโครงการสร้างเครื่องจักรทคำนวณแทนมนุษย์ สมัยนั้นยังใช้การไขลาน  แต่เพราะขาดเงินทุน  จึงทำไม่สำเร็จ

       download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

คอมพิวเตอร์ 2/4

คอมพิวเตอร์ Eniac  ถูกสร้างขึ้น เป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่มาก ทำจากหลอดสูญญากาศ หลายหมื่นหลอด   ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง  นักฟิสิกส์ท่านหนึ่งในโครงการแมนฮัตตัน  ได้เขียนบทความแสดงคุณสมบัติของตรรกกะ และวางรากฐานของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

       download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

คอมพิวเตอร์ 3/4

 ปี 1947  นักวิทยาศาสตร์ 3  คนในห้องปฏิบัติการเบล  ได้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ขึ้นมาทดแทนหลอดสูญญากาศ   จึงทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง  ปี 1969  วงจรรวมถูกประดิษฐ์ขึ้น  เพื่อใช้ในงานส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์

     ขณะที่ นีล อาร์มสตอง เดินเล่นอยู่บนดวงจันทร์  บนพื้นโลกนักประดิษฐ์ได้สร้างไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้น  

1977  เปิดตัวแอปเปิ้ลทู   

ปี  1981  IBM  เปิดตัว PC  

1984  คอมพิวเตอร์แมคอินทอส เปิดตัว  

     ซอฟแวร์เริ่มมีความสำคัญ   ไมโครซอฟท์ นำโดยนายบิลเกต  สร้างระบบปฏิบัติการดอส และวินโดวส์

       download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

คอมพิวเตอร์ 4/4

ปี  1990  ยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ถล่มทลายเพราะความก้าวหน้าทางอินเตอร์เน็ต   เทคโนโลยีไร้สายเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด    เทคโนโลยีย่อขนาดชิฟ  ทำให้สามารถบรรจุทรานซิสเตอร์เข้าไปในแผ่นซิลิคอนได้อย่างมากมาย  

    คอมพิวเตอร์ในอนาคต  จะใช้โมเลกุล   และ ดีเอ็นเอ

            download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

กุญแจที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และมีความสามารถใช้งานได้ดี  คือหน่วยประมวลผลกลางขนาดเล็ก  หรือไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)  ซึ่งทำให้มีขนาดเล็กลงเป็นพันเท่า  แต่มีพลังมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาก่อนเมื่อสิบหรือสิบห้าปีมาแล้ว

คลิกอ่านต่อครับ

สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ คลิกค่ะ

สนใจ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ คลิกครับ

 

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

ขว้างของให้โดนศีรษะของแต่ละข้าง   คลิกครับ

เกมล่าบินลาเดนภาค 2

 

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต