ฟิสิกส์ราชมงคล กับ  หม้อแปลงไฟฟ้า  กระดิ่งไฟฟ้า  และ กระป๋องน้ำแข็งของฟาราเดย์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์

หม้อแปลงไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งโดยวิธีทางวงจรแม่เหล็กซึ่งไม่มีจุดต่อไฟฟ้าถึงกันและไม่มีชิ้นส่วนทางกลเคลื่อนที่ โดยทั่วไปเราใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้มีขนาดลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยมีความถี่ไฟฟ้าคงเดิม
 

รูปที่ 1  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก

โครงสร้าง

หม้อแปลงแบ่งออกตามการใช้งานของระบบไฟฟ้ากำลังได้ 2 แบบคือ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 1 เฟส และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 3 เฟสแต่ละชนิดมีโครงสร้างสำคัญประกอบด้วย

1. ขดลวดตัวนำปฐมภูมิ (Primary Winding) ทำหน้าที่รับแรงเคลื่อนไฟฟ้า

2. ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ทำหน้าที่จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า

คลิกอ่านต่อครับ

 

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เครื่องมือในจินตนาการของฟาราเดย์

ปี ค.ศ.  1832  ฟาราเดย์ ได้สร้างเครื่องมือในจินตนาการขึ้นมา  ซึ่งเขาเชื่อว่าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากการไหลของกระแสน้ำ    โดยใช้แผ่นโลหะยาว a  และกว้าง b วางอยูคนละฝั่งของแม่น้ำ  กว้าง w   ให้ความเร็วของน้ำเป็น v   และมีทิศทางการไหลตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโลก B   จงแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน    R  คือ  

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
คลิกครับ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

คลิกตอบครับ

คลิกตอบครับ

ตัวอย่างกฎของฟาราเดย์   คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระป๋องน้ำแข็งของฟาราเดย์

ให้เราพิจารณาลูกทรงกลมโลหะ  อันเป็นตัวนำไฟฟ้าวางอยู่ในสนามไฟฟ้า

คลิกอ่านต่อครับ


คลิกอ่านต่อครับ เอกสาร word


การประยุกต์กฎของฟาราเดย์ 1

    เตาไฟฟ้าชนิดใหม่ ไม่ได้ใช้ขดลวดความร้อน แต่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านขดลวดที่อยู่ด้านล่างของหม้อ  ขดลวดไฟฟ้านี้อยู่ใต้กระจกอีกที   กระแสไฟฟ้าสลับนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กสลับ ฃึ่งจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสขึ้นในหม้อ   โดยมีข้อจำกัดว่าภาชนะของหม้อต้องทำด้วยโลหะ ภายในโลหะจะมีความต้านทานไฟฟ้าระดับหนึ่ง  เมื่อกระแสไฟฟ้าไหล จะทำให้เกิดความร้อนตามกฎของโอห์มที่ว่า  กำลัง เท่ากับ กระแสยกกำลังสองคูณกับความต้านทาน  เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน อุ่นหรือต้มอาหารภายในหม้อให้เดือด  คลิกครับ


ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)

เกิด 22 กันยายน ค.ศ.1791 กรุงลอนดอน อังกฤษ
เสียชีวิต 25 สิงหาคม ค.ศ.1867 ลอนดอน อังกฤษ

            ฟาราเดย์ เป็นชาวอังกฤษเกิดมาในครอบครัวฐานะยากจน บิดามีอาชีพเป็นช่างตีเหล็ก และรับจ้างใส่เกือกม้าทำให้เขาได้รับการศึกษาน้อย แค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น ก็ต้องลาออกเพื่อมาทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปี อาชีพแรกคือ เด็กส่งหนังสือพิมพ์ในร้านขายหนังสือแห่งหนึ่ง เพราะความขยันและมีนิสัยรักการอ่านจนทำให้เขาได้มาทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังอย่าง เซอร์ฮัมฟรี เดวี่ (Sir Humphy Davy) ด้านเคมี เป็นผู้ช่วยห้องปฏิบัติการเคมี และได้ติดสอยห้อยตามไปทั่วทุกที่ จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเลขาฯ ทำให้เขาได้รับประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ มากมาย จนสามารถสร้างชื่อเสียงแก่ตนเองในฐานะใหม่คือ นักวิทยาศาสตร์และเป็นถึง ผู้อำนวยการห้องทดลองแห่งราชบัณฑิตยสภา (Royal Institution) แต่ในใจลึกๆนั้นเขาสนใจด้านไฟฟ้ามากกว่า เขาได้พบนักฟิสิกส์มากมายและทำการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า จนทำให้เขามาศึกษาทดลองเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า จนได้กระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า “กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ” จนถึงการประดิษฐ์เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า “ไดนาโม” เป็นเครื่องที่เปลี่ยนพลังงานกล เช่นพลังงานไอน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อน โดยอาศัยการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า เขาเผยแพร่ผลงานชิ้นนี้ไปในงานเขียนหนังสือชื่อ EXPERIMENTAL RESEARCHS ในปี 1922 ในปี 1825 เขาสามารถประดิษฐ์หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ในการแปลงศักย์ไฟฟ้าให้ได้สูงต่ำตามที่ต้องการ และได้รับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องทดลองราชบัณฑิตยสภา และเป็นศาสตราจารย์ด้านเคมีอีกด้วย นำมาซึ่งชื่อเสียง เงินทอง ต่อมาเขาทำการทดลองค้นพบโลหะชนิดหนึ่งเรียกว่า “สแตนเลส” ซึ่งนำเหล็กมาผสมกับ นิกเกิล มีคุณสมบัติที่เหนียว และไม่เป็นสนิม และบัญญัติศัพท์ทางไฟฟ้าอีกหลายคำ

ผลงานการค้นพบ                    
                                              ค้นพบสมบัติของแม่เหล็กที่ทำให้เกิดไฟฟ้า
                                              ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ ไดนาโม (Dynamo)
                                              นำเหล็กมาผสมกับนิกเกิล เรียกว่า สแตนเลส ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนียว และไม่เป็นสนิม
                                              พบสารประกอบเบนซีน (Benzene)
                                              บัญญัติศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายคำเช่น ไออน(Ion) = ประจุ, อีเล็กโทรด (Electrode) = ขั้วไฟฟ้า ,คาโทด (Cathode) = ขั้วลบ, แอโนด (Anode) =
ขั้วบวก


การทดลองเสมือน

กฎของฟาราเดย์

(Faraday's Law)

ทดลองเรื่องกฎของฟาราเดย์ คลิกครับ

ในการทดลองนี้ จำนวนของขดลวดที่ มีมากกว่าขดลวดที่ 2

ตอบคำถาม

  • ใช้เมาส์ลากแท่งแม่เหล็กให้ขั้วเหนือ (N)  ผ่านเข้าไปในขดลวดที่

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________

  • กดปุ่มสลับขั้วแม่เหล็ก  ใช้เมาส์ลากแท่งแม่เหล็กให้ขั้วใต้ (S)  ผ่านเข้าไปในขดลวดที่

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________


Faraday's Induction Law

กฏการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์

ทดลองไม่ได้ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   มา setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ


เอกสารการสอน PDF

 

ไมเคิล ฟาราเดย์

Michael  faraday  ค.ศ.  1791-1867

        ไมเคิล ฟาราเดย์  ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล  แม้กระทั่ง อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์   ยังมองว่าเขาเป็นผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลสูงสุดในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์กายภาพ   กระนั้นบุรุษผู้สร้างการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์มากมาย  เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า   หม้อแปลงเป็นต้น  ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่   ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล   PDF     

Session 2

Atomic  structure

     พันธะอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะปฐมภูมิ  โมเลกุลของของแข็ง  ไอโซโทป  โมเลกุล  ไอออน  Mass spectrometry  น้ำหนักอะตอม  โมล (Mole)   เลขควอนตัม  หลักของเพาลี  พลังงานไอออไนเซชั่น  พันธะต่างๆ     จำนวน 93  แผ่น   PDF     

แผ่นใสการเรียนการสอน

แผ่นใส powerpoint  จำนวน  10  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธpowerpoint

กฎเหนี่ยวนำของฟาราเดย์

     แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์  กีตาร์ไฟฟ้า  ตัวตัดวงจรเมื่อไฟรั่วลงดิน  กฎของเลนซ์  (Lenz's law)    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 24 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

วีดีโอการเรียนการสอน

ปืนใหญ่กับไดนาโม

    ใช้เอธานอลใส่เข้าไปในกระบอกปืนและจุดประกายไฟ  เกิดพลังงานขึ้นมา 4  แบบ  ต่อจากนั้นมีการปั่นไดนาโมโดยใช้เท้าถีบจักรยาน           

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และ กระแสตรง

       วงแหวนสองวง กับวงแหวนผ่าซีก ทำให้เกิดกระแสสลับและกระแสไฟตรงได้อย่างไรดูได้จากวีดีโอชุดนี้   คลิกครับ  windows  media  ขนาด  4 MB

 

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

กระดิ่งไฟฟ้า

     แม่เหล็กไฟฟ้าดึงค้อนมาข้างหน้าให้เคาะกระดิ่งซึ่งเป็นการทำให้วงจรขาด  ค้อนจึงดีดกลับทำให้วงจรครบอีกครั้ง  สนใจเรื่องเครื่องจักรไฟฟ้า คลิกครับ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

กระดิ่งไฟฟ้า

สนใจทดลองเรื่องกระดิ่งไฟฟ้า คลิกครับ

ใบบันทึกผลการทดลอง

    คลิกบนสวิทซ์ สังเกตว่า มีอะไรเกิดขึ้น  และอธิบายด้วยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น


สิ่งประดิษฐ์

 

มีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกพึงพอใจในเสียงที่ทุ้มนุ่มนวลของกระดิ่งไฟฟ้าสำหรับประตูมากกว่าเสียงที่กระด้างน่ารำคาญของกริ่งหรือออดไฟฟ้า  กระดิ่งไฟฟ้า แบบใหม่มักจะออกแบบให้เคาะส่งเสียงที่แตกต่างกัน 2 เสียงต่อเนื่องกันสำหรับประตูหน้าบ้าน (แบบที่มีความซับซ้อนมากกว่านี้ อาจทำให้เคาะส่งเสียงได้ถึง 4 เสียงหรือมากกว่าก็ได้ ) และเคาะส่งเสียงเพียง 1 เสียง สำหรับประตูหลังบ้านการเคาะส่งเสียงดังกล่าวเกิดจากการเคลื่อนที่ของแกนวิ่งของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าขดลวดเหนี่ยวนำ (แทนที่ตัวตัดวงจรชั่วขณะในกริ่งประตูไฟฟ้า )

การต่อสายไฟในวงจรกระดิ่งไฟฟ้ามีลักษณะเหมือนกับการต่อสายไฟฟ้าของการใช้กริ่งและออดไฟ้ฟ้าร่วมกัน  คือจะใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเพียงตัวเดียว  เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าบ้านลงก่อนจัดจ่ายให้กับกระดิ่งไฟฟ้า  แต่อย่างไรก็ตาม  เมื่อต้องการเปลี่ยนจากการใช้กริ่งและออดไฟฟ้าร่วมกันมาเป็นการใช้กระดิ่งไฟฟ้าเพียงตัวเดียวนั้น  ควรจะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตัวกระดิ่งใหม่ต้องการเสียก่อน  ซึ่งถ้าพบว่าหม้อแปลงแรงดันตัวเดิมจัดจ่ายแรงดันไฟฟ้าผิดไปจาก            ที่ตรวจสอบพบ  ก็จะต้องทำการเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ด้วย

คลิกค่ะ

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

  Bubble  Trouble  ยิงให้สีตรงกันเล่นง่ายสนุกดี

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต