ฟิสิกส์ราชมงคล กับ  ท่านเซอร์ไอแซค นิวตัน Sir Isaac Newton  กระสุน และเปลของนิวตัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์

 เกิด    วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1642 เมืองลินคอร์นเชียร์ (Lincohnshire) ประเทศอังกฤษ (England)
เสียชีวิต วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1727 กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)
ผลงาน   - ตั้งกฎแรงดึงดูดของโลก
             - ตั้งกฎเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
             - ตั้งทฤษฎีแคลคูลัส (Calculus)
             - ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง
             - ค้นพบสมบัติของแสงที่ว่า แสงสีขาวประกอบขึ้นจากแสงสีรุ้ง

คลิกอ่านต่อครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ผลการจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ปี 50

     สะท้อนคนไทยสนใจข่าววิทย์มีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และข่าวคนไทยเก่ง 

        11 มกราคม 2551 – รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลการสำรวจ และจัดอันดับสิบข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่สนใจของประชาชนในรอบปี 2550 โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ประชาชนสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตประจำวัน สุขภาพ และข่าวเชิดชูคนเก่งคนดี จึงทำให้ข่าวต่างๆ ที่นำเสนอเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ซึ่งทุกฝ่ายให้ความสำคัญ และมีการรณรงค์ต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหา ได้รับการโหวตมากเป็นอันดับหนึ่ง ข่าวเทคโนโลยีด้านสเต็มเซลล์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีความหวัง ในการมีสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอนาคตอันใกล้ ได้รับการโหวตเข้ามาเป็นลำดับสอง และข่าวที่น่ายินดีที่เด็กไทยสามารถพิชิตรางวัลด้านวิชาการต่างๆ ในระดับโลก ได้รับการโหวตมากเป็นอันดับที่สาม   คลิกอ่านรายละเอียด

 

Sir Isaac Newton
Scientist and Mathematician

1642 - 1727

If I have been able to see further, it was only
   because I stood on the shoulders of giants.

                      —Sir Isaac Newton

ท่านเซอร์ไอแซค นิวตัน

ถ้าหากข้าพเจ้าสามารถเห็นได้ไกลกว่าผู้อื่น นั่นก็เป็นเพราะข้าพเจ้ายืนอยู่บนไหล่ของยักษ์

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

แบบทดสอบกฎของนิวตัน ครั้งที่ 3

เครื่องบินเจ๊ตบินเป็นวงกลมในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงที่ดังรูป จงหาว่าตำแหน่งใดของเครื่องบินที่แรงกระทำกับที่นั่งของนักบินมากที่สุด และ น้อยที่สุด

แบบทดสอบกฎของนิวตัน ครั้งที่ 3     ทดสอบความรู้รอบตัวครั้งที่ 6

จากรูป ถ้า m1 = 50 kg ; m2 = 10 kg และ F = 180 N อยากทราบว่า แรงปฏิกิริยาที่ m2 กระทำต่อ m1 มีค่าเท่าใด

(1)

แบบทดสอบกฎของนิวตัน ครั้งที่ 4     ทดสอบความรู้รอบตัวครั้งที่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน

จากการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะพบว่าวัตถุที่วางนิ่งอยู่บนพื้นราบเรียบจะ อยู่นิ่งต่อไปถ้าไม่ออกแรงกับวัตถุนั้น เช่น

• ก้อนหินที่วางบนพื้นเฉยๆ และวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้าไม่มีการออกแรงกับวัตถุนั้น หรือออกแรง 2 แรงกับวัตถุนั้นในแรงที่เท่ากัน

• และทิศตรงข้ามกันแล้ว วัตถุจะยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่าเดิม เช่น เมื่อเราอยู่ในรถ แล้วรถเกิดเบรกกระทันหัน

คลิกอ่านต่อครับ


 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไอแซก นิวตัน

นวลทิพย์  ศุภประการ แปล


1. 
หมู่บ้านนักประดิษฐ์น้อย  หน้า 7
2.  สองปีทองแห่งการสร้างสรรค์  หน้า 42
3.  ศาสตราจารย์หนุ่มวัย  27  หน้า  69
4. 
การโต้แย้งกับฮูก  หน้า  83
5.  "Principia" หน้า  114
6.  ภาคผนวก  หน้า  135
7.  ตารางลำดับเวลา  หน้า  141


การทดลองเสมือน

กระสุนของนิวตัน ฉบับ Flash

เข้าสู่การทดลอง  คลิกครับ

ทดลองไม่ได้ให้   Download      ไป setup  ที่เครื่องก่อนครับ

ปุ่มที่ใช้ในการทดลอง


การทดลองเรื่องเปลของนิวตัน

การทดลองเปลของนิวตัน

เติมคำตอบลงในช่องว่าง

ดึงลูกที่  ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  และ ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  2   และ  3 ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  2   3   และ  ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

คุณสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  คลิกเข้าไปทดลองครับ

ทดลองไม่ได้ ให้ setup   Download จากฟิสิกส์ราชมงคล      ที่เครื่องก่อนครับ


เอกสารการสอน PDF

 

เซอร์ไอแซก นิวตัน

Sir Isaac Newton  ค.ศ.  1642-1727

        ชีวิตในวัยเยาว์ของเขาไม่มีอะไรบ่งบอกว่าจะลงเอยอย่างที่โลกรู้จักเขา  เขาเกิดและได้รับการเลี้ยงดูในหมู่บ้านที่สงบชื่อ วูลส์ทอร์ป (woolsthrope)   ในลิงคอล์นเชียร์ (Lincoinshire)  ประเทศอังกฤษ  ไปเรียนหนังสือที่เมืองใกล้ๆ  คือเมืองแกรนแทม เมื่อยังเด็กเขาไม่มีอะไรเด่นเป็นพิเศษในเรื่องการเรียน แม้แต่ตอนที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยทรินีตี  ที่เคมบริดจ์เขาก็ไม่ได้เด่นในทางใดเลย   จนกระทั่งมหาวิทยาลัยถูกสั่งปิด  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล  PDF     

บทที่ 5 การเคลื่อนที่ของนิวตัน

PDF    ขนาด 620 kb 

 

นอสตราดามุส

     ในวันที่ 11  เดือน นกโลหะ 2 ตัว  บินเข้าชนอนุสาวรีย์สูงทั้งสองในเมืองใหม่  และแล้วโลกจะสิ้นสูญ ณ บัดนั้น  นอสตราดามุส  1654   PDF     

นกโลหะ 2 ตัว บินเข้าชนอนุสาวรีย์สูงทั้งสองในเมืองใหม่

คำพยากรณ์ของนอสตราดามุส  ที่ 185 - 187 : ฝ่ายตะวันออกบุกนิวยอร์ก

                        Le Roi voudra en cite entrer,

                        Per ennemis expugner I’on viendra :

                        Captif libre faux dire et perpetrer,

                        Ror dehors etre, loin d’ennemis tiendra. (IX,92)

                        La pille faite a la cote marine,

                        En cita nova et parents amenes,

                        Plusiers de Malte par le fait de Messine,

                        Etroit serres seront mal guerdonnes. (IX,61)

                        Navale pugne suit sera superee,

                        Le feu auz naves a l’Occident ruine :

                        Rubriche neuve, la grande nef coloree,

                        Ire a vaincu, et victoire en bruine. (IX,100)

คำแปล

            ผู้บัญชาการทัพผู้หนึ่ง   ต้องการเดินทัพเข้าไปในนครใหม่ (นครนิวยอร์ก) แต่ก็ประสพกับความพ่ายแพ้และถูกจับไปเป็นเชลย ถูกคุมขังอยู่นอกเมืองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชาติ

            ชายฝั่งทะเลถูกโจมตี ที่เมืองใหม่ (นครนิวยอร์ก) มีการระดมกำลังเข้าต่อต้าน ขณะที่มอลตาถูกโจมตีจากเมสซินา (เกาะซิซิลี) พวกเชลยจะถูกควบคุมตัว โดยไม่มีการจ่ายค่าเสียหายทดแทน

            มีการสู้รบทางเรือในตอนรุ่งอรุณของวันใหม่ กระสุนปืนจากเรือรบจะทำลายประเทศตะวันตก (สหรัฐอเมริกา) เรือรบที่พรางตาไว้ด้วยวิธีการแบบใหม่ ออกมาต่อสู้กับเรือรบของฝ่ายรุกรานเหล่านี้ ฝ่ายข้าศึกที่ประสพกับความพ่ายแพ้มีความรู้สึกโกรธเคือง เมื่อทราบชัดว่าชัยชนะกลายเป็นความฝันอันเลื่อนลอย

ตีความและวิเคราะห์

            ฝ่ายตะวันออกจะฉวยโอกาสในตอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังประสพกับหายนะ และความสับสนวุ่นวาย อันเนื่องมาจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ และการเกิดแผ่นดินไหวตามบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าวมาแล้ว  โดยถือว่านั่นเป็นโอกาสทองเหมาะที่ตนจะเข้าโจมตีประเทศ สหรัฐอเมริกาได้แล้ว ฝ่ายตะวันออกจะใช้กำลังทางเรือระดมยิงเข้าไปในนิวยอร์dก่อน ติดตามด้วยการยกพลขึ้นบก แต่ปรากฏในคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสว่า การรุกของฝ่ายตะวันออกครั้งนี้ประสพกับความล้มเหลว เพราะกองทัพเรือของสหรัฐฯ จะส่งเรือรบของตนซึ่งติดอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยเข้าขัดขวางแผนการยกพลขึ้นบกของฝ่ายตะวันออก ในที่สุด ฝ่ายตะวันออกจะประสพกับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง และผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายตะวันออกจะถูกจับตัวได้ สหรัฐอเมริกาจะดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ยึดข้าศึกชาวตะวันออกที่จับกุมได้เหล่านี้เป็นตัวประกัน  และจะไม่จ่ายค่าทดเชยใด ๆ อันเกิดจากการสู้รบแก่ฝ่ายตะวันออก นอสตราดามุสระบุไว้ว่า การรุกรานประเทศสหรัฐอเมริกาของฝ่ายตะวันออกครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กองกำลังของฝ่ายตะวันออกที่เกาะซิซิลีในประเทศ อิตาลีกำลังบุกโจมตีเกาะมอลตา

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

แผ่นใส powerpoint  จำนวน  31  แผ่น คลิกครับ  ของ  ดร.  สมพงษ์  เลี่ยงโรคาพาธ

เครื่องจักรของนิวตัน 

       สมการเเบอร์นูลลี่  การไหลแบบราบเรียบ  และการไหลแบบปั่นป่วน   อุโมงค์ลม   เลขเรโนลด์  ความเร็วของเสียง  เลขมัค   ปีกของเครื่องบิน   และจุดศูนย์กลางของความดัน  จำนวน  74  แผ่น คลิกครับ powerpoint

วีดีโอการเรียนการสอน

วีดีโอ ประวัติของท่านนิวตัน

Sir Isac Newton

กำเนิดหนูน้อยนิวตัน  1/4

    "หากผมมองเห็นได้ไกลกว่าผู้อื่น  เพราะผมยืนอยู่บนหลังยักษ์ใหญ่"   เป็นคำพูดของอัจฉริยะบุคคลนามว่านิวตัน   ปี  1642   หนูน้อยนิวตันได้ลืมตาดูโลก  คุณแม่แอนนาแต่งงานใหม่ และจากหนูน้อยนิวตันไปกว่า 8  ปี   เมื่อคุณแม่กลับมา  แอนนาได้วางแผนการศึกษาให้กับนิวตัน   เมื่อตอนเด็ก นิวตันเป็นเด็กเก็บตัว  เมื่อเขาอายุ 17  ปี     แม่เรียกให้เขากลับไปทำนา  แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้เขาได้เรียนต่อ   นิวตันต้องเรียนและทำงานไปด้วย  ช่วงนี้เขาได้ศึกษาปรัชญากลไกของเดสคาร์ต

       ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้

 

Sir Isac Newton

แท่งแก้วปริซึม 2/4

    นิวตันทดลองในห้องมืด  โดยเจาะรูเล็กๆให้แสงเข้า เขานำแท่งแก้วปริซึมไปกั้นแสงไว้  เกิดสีสรรมากมาย หลังจากแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม

    นิวตันสร้างกล้องโทรทัศน์ด้วยตนเอง  มีคนสนใจกล้องของเขามากมาย  การค้นพบเรื่องแสงของนิวตัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น คือท่านโรเบิร์ตฮุคไม่พอใจ  และบีบคั้นจนนิวตันเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากแสดงผลงานใดๆไปอีก 9  ปี    นิวตันเป็นคนที่นับถือพระเจ้า  หลักปรัชญาของเดสคาร์ตดึงพระเจ้าออกจากธรรมชาติ  ทำให้เขากังวลใจกับหลักปรัชญานี้

          ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้

Sir Isac Newton

ไขปัญหาที่ซับซ้อน 3/4

    นิวตันเป็นคนที่รักคุณแม่มาก  ปี  1679   คุณแม่เสียชีวิต  ทำให้เขาเสียใจมาก 

    เขาได้ถกเถียงปัญหาวิชาการกับ ท่านโรเบิร์ตฮุคเรื่องสุริยจักรวาล  ปี  1684   โรเบิร์ตฮุค  และเอ็ดมันส์ ฮัลเลย์  นัดพบกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ถกเถียงกันหน้าดำคร่ำเครียด แต่ตอบคำถามบางอย่างไม่ได้  พวกเขาจึงไปสอบถามนิวตัน  ถึงได้ทราบว่า นิวตันได้ตอบคำถามนี้ได้ตั้งนานแล้ว    ปี  1687   หนังสือ Principia  ได้ถูกพิมพ์ขึ้นครั้งแรก

         ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ 

Sir Isac Newton

หนังสือ Principia 4/4

    การตีพิมพ์หนังสือเล่มนี ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังขึ้นมา  นิวตันได้เป็นสมาชิกสภาของเคมบริดส์  และได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและสังคม   ทำให้เขาเปลี่ยนไป จากคนสันโดด กลายเป็นคนดัง

    ปี  1963   นิวตันมีอาการประสาท  เขาได้ตำแหน่งเป็นผู้ดูกรมกษาปณ์  ช่วงเวลานี้ทำให้เขาได้ศึกษาคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  นิวตันไม่เคยแต่งงาน  เขาอยู่กับหนังสือได้ตลอดเวลา  เมื่อโรเบิร์ตฮุค เสียชีวิตในปี  1703   เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานขอวสมาคม  เขายังได้ตีพิมพ์ผลงานเรื่องแสง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

          ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้

กฎของนิวตัน

ขนาด  1.22   MB  คลิกค่ะ    ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

แรงกิริยา  เท่ากับ แรงปฏิกิริยา

กฎข้อที่สามของนิวตัน

คลิกอ่านต่อครับ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต