ฟิสิกส์ราชมงคล กับ  การบิน    Kepler's Law  และคลื่นสึนามิ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์ 

เครื่องบิน

     แผ่นหินหรือภาพวาดโบราณนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่คล้ายนก หลายภาพเป็นมนุษย์มีปีกและขนเหมือนนกสามารถเหาะขึ้นลงท้องฟ้า นับตั้งแต่ยุคบรรพกาล ความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์คือ การโฉบร่อนอย่างนกอันเป็นสัญลักษณ์ของอิสระเสรี ความสง่างาม และความลึกลับความพยายามบินในยุคแรกใช้วิธีเลียนแบบนกเพียงอย่างเดียว นักทดลองมากมายติดปีกเข้ากับแขนขา พยายามอย่างหาญกล้าที่จะทำฝันให้เป็นจริง แต่ความพยายามของพวกเขามักจบลงด้วยความล้มเหลว หลายคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการกระโดดลงหน้าผาหรือที่สูง หากไม่ถึงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา สิ่งนี้เป็นจริงโดย พี่น้องตระกูลไรท์ (Wright brother)

Kitty Hawk: The Wright Brothers

คลิกค่ะ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินลำแรกของโลก

เครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินลำแรกของโลก โดย ออร์วิล และวิลเบอร์ ไรท์ (Orville and Wilbur Wright) มีชื่อว่า Kitty Hawk เป็นเครื่องยนต์ขนาด 12 แรงม้า

 
วิทยาศาสตร์วาทะ 

ทุกแห่งทุกหนมีหลักความยุติธรรมอยู่หลักหนึ่งเสมอ

นั่นก็คือ ผลประโยชน์ของผู้เข้มแข็งกว่า.

เพลโท

ข้าพเจ้าจะผสมผสาน...เอาความเมตตากรุณารวมเข้ากับความยุติธรรม.

จอห์น มิลทัน

ข้าพเจ้าเลือกความยุติธรรม...เพื่อที่จะธำรงความจงรักภักดีต่อโลก ข้าพเจ้ายัง

คงเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ความหมายสูงกว่าความยุติธรรม,

แต่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าในความยุติธรรมนั้นมีบางสิ่งบางอย่าง

ที่มีความหมาย, สิ่งนั้นก็คือ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต

สิ่งเดียวที่เรียกร้องความต้องการความยุติธรรม.

อาลแบร์ต กามูส์

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

มีอุปกรณ์อย่างหนึ่งเขาเรียกกันว่า  กระบอกหมุน  ลักษณะเป็นกระบอกไม้กลมยาวประมาณ 75 เซนติเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรดังรูป  กระบอกดังกล่าวมีผ้าพันรอบ  ปลายผ้าผูกติดกับไม้ถือ  เมื่อพันผ้ารอบกระบอกจับกระบอกขนานไม้ถือ  แล้วกระชากไม้ถือไปข้างหน้าแรง ๆ  กระบอกจะมีอาการดังนี้   หมุนทวนเข็มนาฬิกา  แต่พุ่งไปข้างหน้า  กระบอกไม้นี้จะวิ่งผ่านอากาศมีทิศทางอย่างไร?

เฉลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดีดเครื่องบินขึ้นจากเรือด้วยอุปกรณ์พลังไอน้ำ

เครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำกำลังทำงาน  เครื่องบินไอพ่นแฟนธอมแบบเอฟ  4  เตรียมตัวบินขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน  แท่งความสูงยึดด้านหน้าของเครื่องบินไว้กับกลไกของเครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำ 

       ถ้าไม่มีเครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำ  เครื่องบินสมัยใหม่ที่มีน้ำหนักมากส่วนใหญ่จะไม่สามารถบินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้   คลิกค่ะ


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

พี่น้องตระกูลไรท์ ( Wilbur-Orville Wright)

การทดลองเสมือน

Kepler's Law

 

การทดลองเรื่อง Kepler's law  คลิกครับ

วิธีทดลอง

  1. กดปุ่ม  start  เริ่มต้นการทดลอง

  2. กดปุ่ม  pause  หยุด

  3. กดปุ่ม  reset  กลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. เมื่อปรับ  eccentricity  รูปวงรีมีลักษณะเปลี่ยนไปอย่างไร

  2. ความเร็วของดาวเทียมมากสุดที่ตำแหน่งใด

  3. ความเร็วของดาวเทียมน้อยสุดที่ตำแหน่งใด

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้ ค่า  duration = 0.100  of planet  year

ให่ใส่ค่า  eccentricity   ด้วยตนเอง 3  ค่า และดูค่า  area  จากในจอคอม  บันทึกค่าที่ได้ลงในตาราง

ในที่นี้บันทึกค่าให้ดู  1  ค่า ก่อน

eccentricity area  x1015 km2
0 9.621
   
   
   

 

ทฤษฎี

1.  กฎของเคปเลอร์ (Kepler’s laws)


ภาพที่ 1 โจฮานเนส เคปเลอร์

          นักปราชญ์ในยุคก่อนเชื่อว่า วงโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงกลมที่สมบูรณ์ จนกระทั่ง โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่าง ค.ศ.1571 – 1630 ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งของดาวเคราะห์ ที่ได้จากการตรวจวัดจากการสังเกตการณ์อย่างละเอียด แล้วทำการคำนวณย้อนกลับ พบว่า ผลของการคำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงกลมนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ แต่กลับสอดคล้องกับผลของการคำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงรี   ในปี ค.ศ.1609 เคปเลอร์ได้ประกาศว่า “ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง” (กฎข้อที่ 1 กฎของวงรี)

คลิกอ่านต่อครับ


 

2.  การทดสอบกฎของเคปเลอร์

ระดับชั้นเรียน: มัธยมต้น

กำหนดเวลา: 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์: ให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระยะห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ ตามกฎของเคปเลอร์ ข้อที่ 3 ที่ว่า “กำลังสองของคาบวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ จะแปรผันตาม กำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์”
 

คลิกครับ


เอกสารการสอน PDF

 

แนวคิดที่เพี้ยนไปเกี่ยวกับ

แรงยกบนปีกเครื่องบิน

การไหลที่อัดตัวได้  ( Compressible flow)   สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล  สมการโมเมนตัมเชิงเส้น   สมการพลังงาน    แรงกระทำบนของแข็งที่จมอยู่ในของไหล   การทดลอง และ ของฝากก่อนจากกัน PDF      

 

กลไกการเกิดคลื่นสึนามิ

     คลื่นสึนามิคืออะไร  สึนามิแปลว่าอะไร   แตกต่างจากคลื่นทะเลอื่นๆอย่างไร  การเกิดแผ่นดินไหว    เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าสู่แผ่นดิน     การบรรเทาภยันอันตรายต่างๆ PDF     

 

วีดีโอการเรียนการสอน

 

   ภาพแอนนิเมชั่น  2.3  MB   จัดทำขึ้นโดยศาสตราจารย์  โนบุ ซูโต๊ะ  จาก The diaster    control   Research  center    มหาวิทยาลัยโตโอกุ  ประเทศญี่ปุ่น   แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวและคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศชิลี  เมื่อปี ค.ศ. 1960        QuickTime 7. Get a sneak peek.

    รูปภาพ  Simulation  (2MB)   ของคลื่นสึนามิ ที่เกิดจากแผ่นดินไหว  ณ.เมืองฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อปี ค.ศ.  1993    จัดทำขึ้นโดย ทาเคยูกิ  ทากาฮาชิ จากมหาวิทยาลัยโดโกอุ  ประเทศญี่ปุ่น   นี้แสดงให้เห็นลักษณะของน้ำบนพื้นผิว เหนือบริเวณจุดเริ่มต้นของคลื่นสึนามิ     QuickTime 7. Get a sneak peek.

    ภาพเคลื่อนไหวแสดงเหตุการณ์จำลองทางตัวเลข  ซึ่งสร้างโดยศาสตราจารย์ โนบูโอ ซูโต (Nobuo  Shuto) จากศูนย์วิจัยเพื่อการควบคุมภัยพิบัติ  (Diaster  control   Reserch   center) แห่งมหาวิทยาลัยโดโฮกุ  ของประเทศญี่ปุ่น   คลิกค่ะ  QuickTime 7. Get a sneak peek.  ต่อไปเป็นเหตุการณ์จำลองฉบับเต็ม  (ไฟล์ขนาด  6.2 MB)  คลิก QuickTime 7. Get a sneak peek.

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

 

เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์

   เครื่องบินขับไล่แบบที่ 5 ประชาธิปก   แบบที่ 8 ไฮน์เกล  ฮอร์ค 3   นากาชิมา กิ-27   เครื่องบินฝึกแบบที่ ๔   เครื่องบินฝึกแบบ ๙   ชิปมังค์   เครื่องบิน บ.ฝ.15    เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 12   เครื่องบินสื่อสารแบบที่ 1 , 2, 3   เฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.๔  และ ฮ. ๕  จำนวน 104  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

เครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์-รถถัง

   เครื่องบินขับไล่  เครื่องบินโจมตี  เบรเก็ตรุ่น 3  ฮอร์ค 75  คอร์แชร์วี 93 เอส   เครื่องบินลำเลียง   เฮลิคอปเตอร์ UH-1   รถถัง IS3   รุ่นสกอร์เปี้ยน 2000  รุ่นที 72      จำนวน 60  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

วีดีโอการเรียนการสอน

เครื่องบินเล็ก

นักเรียนบังคับเครื่องบินด้วยวิทยุ  เพื่อให้ชนเป้า ทั้งหมด 7  ลำ ต้องโดนเป้าอย่างน้อย 3  ลำ จึงจะได้รับรางวัลใหญ่  ภายในวีดีโออธิบายหลักการบินด้วยครับ          

mega clever ของต้องห้ามบนเครื่องบิน

คำถาม

        ข้อใดที่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบิน

  1. ด้ามมีดโกน

  2. เทอร์โมมิเตอร์

  3. ไฟแช๊ค

       คำตอบคืออะไร ท่านผู้ชม คงคาดคิดไปไม่ถึง ไม่เชื่อ  windows media player  ขนาด 3.1   Mb  คลิกครับ

 

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

เรือบรรทุกเครื่องบิน

เรือบรรทุกเครื่องบินมีส่วนบนหนักกว่าส่วนล่าง คุณสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมันไม่คว่ำลง  ลองตอบดูด้วยตนเองครับ

สนใจเรื่องการบินคลิกครับ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

Cannon Blast (เกมส์ยิงแหลก)

Chasm (เกมส์ผจญภัย)

เกมออนไลน์คลายเครียด

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต