ฟิสิกส์ราชมงคล กับ Pythagoras  และทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมฉาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์ 

Pythagoras ปีทาโกรัส

เกิด 582 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส (Samos)ประเทศกรีซ (Greece)

เสียชีวิต 507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม(Metapontum)

ผลงาน - สร้างสูตรคูณหรือตารางปีทาโกเรียน (Pytha- gorean Table)

คลิกอ่านต่อครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

Cosmic Microwave Background radiation

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถศึกษาเอกภพในอดีตได้?

      นักดาราศาสตร์เรียนรู้ การเกิด วิวัฒนาการ และลักษณะทางกายภาพของดวงดาวดวงหนึ่งๆ ได้จากการศึกษาแสงของดาวเหล่านั้นที่เดินทางมาถึงเขา ในทำนองเดียวกันนักจักรวาลวิทยา(Cosmologist) หรือผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพก็ต้องอาศัยแสงเช่นเดียวกัน พวกเขากำลังศึกษาการกำเนิด และคุณสมบัติของเอกภพจากแสง แต่เป็นแสงที่มองไม่เห็นด้วยตา แสงนั้นมีชื่อว่าคลื่นคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ (Cosmic Microwave Background radiation หรือ CMB) คลื่นคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์นี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 3 x 108 ถึง 3 x 1011 เฮิร์ต ซึ่งเป็นความถี่ย่านไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟนี้ในปัจจุบันเป็นหลักฐานทางที่ช่วยให้เราศึกษาลักษณะของเอกภพย้อนอดีตไปได้ไกลที่สุด เนื่องจากว่าแสงนี้เกิดขึ้นเมื่อเอกภพมีอายุแค่ 300,000 ปีเท่านั้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งถึงสองหมื่นล้านปีที่แล้ว
 

คลิกครับ

 
วิทยาศาสตร์วาทะ 

Correction  does  much,  but  encouragement  does  more.

การลงโทษช่วยได้  แต่การให้กำลังใจช่วยได้มากกว่า

Goethe

The  older  I  grow  the  more  I  distrust  the  familiar  doctrine  that  age  brings  wisdom.

ยิ่งแก่ตัวลงมากเท่าใด  ข้าพเจ้ายิ่งจะไม่ศรัทธาต่อความเชื่อที่ว่าความแก่นำมาซึ่งความฉลาด

H.L.Mencken

It  is  well  to  give  when  asked,  but  it  is  better  to  give  unasked,  through  understanding.

การให้เมื่อได้รับการขอร้องนั้นดี  แต่ให้โดยความเข้าใจและไม่ได้รับการขอร้องดีกว่า

Kahlil  Gibran

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ 

เด็กคนหนึ่งมวล 50 กิโลกรัม กระโดดขึ้นไปบน sled มวล 10 กิโลกรัม ด้วยความเร็วในแนวระดับ 4 เมตร/วินาที ตัวเขาและ sled เคลื่อนที่ติดกันไปได้ไกล 20 เมตร ในแนวระดับ จงหา ส.ป.ส. ของความเสียดทานระหว่างหิมะกับ sled ใช้ g = 10 m/s2

ก. 0.014

ข. 0.028

ค. 0.056

ง. 0.095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
วันที่เกิด 18 พฤษภาคม 2482
พิลเซน, ดินแดนในการอารักขา ของ โบฮีเมีย และ โมราเวีย (ปัจจุบันคือสาธารณรัฐเช็ก)
เมืองที่อาศัย  เยอรมนี
เชื้อชาติ  เยอรมนี
สาขา นักฟิสิกส์
สถาบันที่ทำงาน มหาวิทยาลัย คาร์เลตัน, ศูนย์วิจัย จูลลิช, มหาวิทยาลัย ของ โคโลจ์น
สถาบันการศึกษาที่เรียน มหาวิทยาลัย ของ เทคโนโลยี ดาร์มสเต็ดท์
อาจารย์ที่ปรึกษา   สเตฟาน ฮุฟเนอร์
งานที่เป็นที่รู้จัก ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect)
รางวัลที่ได้รับ  รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ (2550)
 

คลิกอ่านต่อครับ

อัลเบิร์ต เฟิร์ต โนเบล 2007

อัลเบิร์ต เฟิร์ต
อัลเบิร์ต เฟิร์ต
วันที่เกิด 7 มีนาคม 2481
คาร์คาซโซเน, ฝรั่งเศส
เมืองที่อาศัย  ฝรั่งเศส
เชื้อชาติ  ฝรั่งเศส
สาขา นักฟิสิกส์
สถาบันที่ทำงาน มหาวิทยาลัย ปารีส์-ซูด
สถาบันการศึกษาที่เรียน École normale supérieure, ปารีส
อาจารย์ที่ปรึกษา   แคมพ์เบลล์ (I. A. Campbell)
งานที่เป็นที่รู้จัก ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect)
รางวัลที่ได้รับ  รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2550

คลิกอ่านต่อครับ


การเลี้ยวโค้งอย่างปลอดภัย
 
  ในการขับรถต้องใช้อัตราเร็วตามกำหนด เมื่อถึงบริเวณที่เป็นทางโค้งต้องลดอัตราเร็วลงให้เหมาะสม โดยทั่วไปตามทางโค้งจะมีป้ายบอกว่าห้ามใช้อัตราเร็วมากกว่าค่าที่กำหนดไว้

ขณะที่รถวิ่งบนถนนทางตรง เมื่อต้องการเลี้ยวโค้ง ต้องบังคับพวงมาลัยรถ พร้อมกันนั้นแรงเสียดทานที่พื้นถนนกระทำต่อล้อรถ มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง ด้วยค่า


แต่เนื่องจากแรงเสียดทานที่พื้นถนนกระทำต่อล้อรถมีค่าจำกัด ดังนั้นถ้าเราเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วที่มากเกินไป แรงเสียดทานที่พื้นถนนกระทำต่อล้อรถไม่เพียงพอที่จะทำให้รถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย ทำให้เกิดการแหกโค้งได้


ยิ่งเป็นฤดูฝนถนนเปียกที่จะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นถนนกับล้อรถมีค่าลดลง ทำให้แรงเสียดทานที่พื้นถนนกระทำต่อล้อรถมีค่าน้อยลง ดังนั้นเราต้องเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วที่น้อยกว่าในกรณีถนนแห้ง จึงจะทำให้รถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย มิฉะนั้นรถจะแหกโค้งได้


วิถีแห่งเต๋า บทที่ 1: เต๋าอันสูงสุด

 
เต๋าที่อธิบายได้มิใช่เต๋าอันอมตะ
ชื่อที่ตั้งให้กันได้มิใช่ชื่อันสูงส่ง
เต๋านั้นมิอาจอธิบายและมิอาจตั้งชื่อ
เมื่อไร้ชื่อทำฉันใดจักให้ผู้อื่นรู้
ข้าพเจ้าขอเรียกสิ่งนั้นว่า “เต๋า” ไปพลาง ๆ
เมื่อไร้นามไร้สภาวะจึงเป็นบ่อเกิดแห่งฟ้าและดิน
เมื่อมีนามมีสภาวะจึงเป็นมารดาแห่งสรรพสิ่ง
ดำรงตนอยู่ในความไร้สภาวะ
จึงทราบบ่อเกิดแห่งจักรวาล
ดำรงตนอยู่ในสภาวะ
ย่อมแลเห็นปรากฏการณ์ที่ถูกสร้างสรรค์
ทั้งความมีและความไร้มีบ่อเกิดแห่งเดียวกัน
แต่แตกต่างกันเมื่อปรากฏออก
บ่อเกิดนั้นสุดแสนลึกล้ำ
ความลึกล้ำสุดแสนนั้น
คือประตูที่เปิดไปสู่ความรู้แจ้งแห่งสรรพชีวิต

1 The Tao that can be described is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name.

(Conceived of as) having no name, it is the Originator of heaven and earth; (conceived of as) having a name, it is the Mother of all things.

Always without desire we must be found, If its deep mystery we would sound; But if desire always within us be, Its outer fringe is all that we shall see.

Under these two aspects, it is really the same; but as development takes place, it receives the different names. Together we call them the Mystery. Where the Mystery is the deepest is the gate of all that is subtle and wonderful.


 

การทดลองเสมือน

พิสูจน์ทฤษฎีพิธากอรัส

คลิกที่นี่เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีพิธากอรัส

เอกสารการสอน PDF

 

 


 
พิทากอรัส

Pythagoras  ประมาณ 581-479 ปีก่อนคริสตกาล

     หากพิทากอรัสจะถูกจดจำจากทฤษฎีของเขานั้นดูออกจะเป็นการเสียดสี  เพราะทฤษฎีเหล่านั้นรู้กันก่อนเป็นพันปี  นอกจากนี้การค้นพบอื่นๆของเขา  ที่เชื่อกันว่าเป็นผลงานต้นกำเนิดก็ยังไม่แน่นัก  แต่ในฐานะผู้ค้นพบมาตราเสียงดนตรี   จนทำให้เกิดตำรากฎเกณฏฑ์ขึ้นมา  เพื่อสร้างความผสมกลมกลืนอย่างไพเราะของเสียงคนตรีที่เราคุ้นหูกันในทุกวันนี้     ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF     
 


วิทยาศาสตร์พลังงาน 

ของ อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์

ปิโตรเลียม

       ำเนิดปิโตรเลียม  กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์  ประเภทของคีโรเจน   กระบวนการเกิดปิโตรเลียม   แหล่งกำเนิดและกักเก็บปิโตรเลียม   การสำรวจปิโตรเลียม    การสำรวจทางธรณีวิทา   ธรณีฟิสิกส์   การเจาะสำรวจ  การเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม PDF     

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

ภาพรถยนต์ภาค 2

      mazda Rx-8   Rx-5    มิตซูบิชิ  เบนซ์   Morgan   BMW     จำนวน 7แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

Clound chamber

ห้องหมอก

      ความหมาย  ประวัติผู้สร้าง   หลักการทำงาน  ทำไมต้องใช้แอลกฮอลล์  คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำ   ความดันไอ  การจัดเตรียมอุปกรณ์  วิธีการทดลอง  และผลการทดลอง จำนวน 23  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

 

วีดีโอการเรียนการสอน

 

ทฤษฎีเชื้อโรค ( Germ Theory)  6/13

     หลายร้อยปีก่อนได้มีการค้นพบว่าเชื้อโรคทำให้คนไข้ในโรงพยาบาลเสียชีวิต  แต่ไม่มีใครศึกษากันอย่างจริงจัง  จนกระทั่ง นายหลุยส์ ปาสเตอร์  ทุ่มเทชีวิตเข้าไปค้นคว้า จึงได้พบว่า เชื้อแบคทีเรียซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นสาเหตุการบูดเน่าของอาหาร  ภายหลังมีคนกล่าวว่าที่ท่านปาสเตอร์ทุ่มเทศึกษามากมายขนาดนี้ อาจเป็นเพราะท่านสูญเสียลูก คน จากโรคไทฟอยด์ก็เป็นได้ ขนาด 5.32 MB คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ลูกปืนกับดาบซามูไร

    นักวิทยาศาสตร์ยิงปืนผ่านคมดาบซามูไร

คำถาม

   จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรายิงกระสุนปืนประทะกับคมดาบ

  1. ดาบหัก
  2. ลูกกระสุนแยกเป็น  เสี้ยว
  3. ลูกกระสุนกระดอนกลับมา

     คำตอบคืออะไร      ขนาด 4.7 MB download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

Stem Cell For Life

Stem Cell ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

Stem Cell ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าในการนำ Stem Cell มารักษาโรคได้มากกว่า70ชนิด แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายของ Stem Cell อย่างแท้จริง

น.สพ. ศุภเสกข์ ศรจิตติ จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้จะเป็นสัตวแพทย์แต่ท่านเคยเทรนเรื่องยาจากออสเตเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สเต็ม เซลล์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด มาให้ความรู้เรื่องนี้

 

7853 

 คลิกอ่านต่อครับ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

Addiction Puzzle (เกมส์ลับสมอง)

Heli Attack 2 (เกมส์ยิงแหลก)

 

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต