ฟิสิกส์ราชมงคล กับ องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ  การแผ่รังสีของวัตถุดำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์ 

องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์  ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2347

               เมื่อพระชนมายุได้ 9 พรรษา  ทรงได้รับสถาปนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมงกุฎสมมุติเทววงศ์พระอิศวรกษัตริย์ขัตติยราชกุมาร  ทรงได้รับการศึกษาเยี่ยงขัตติยราชกุมาร  ตั้งแต่เสด็จประทับ  ณ พระราชวังเดิม  ทรงศึกษาวิชาสำคัญต่าง ๆ เช่น การฝึกหัดอาวุธ  วิชาคชกรรม  และทรงสนพระทัยในการศึกษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก

เมื่อพระชนมายุครบอุปสมบทก็ทรงผนวช  และผนวชอยู่นานตลอดรัชกาลที่ 3 ระหว่างจำพรรษา  ณ วัดราชาธิวาส  ได้ทรงศึกษา วิชาการทางพุทธศาสนา  ทรงแตกฉานในพระไตรปิฎก  เพราะทรงเชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่ง

ในด้านวิชาการทั่วไป  ทรงศึกษาวิชาโหราศาสตร์  ภาษาละติน  ภาษาอังกฤษ  และความรู้ทั่วไปที่ถือว่าทันสมัย  รวมทั้งสนพระทัยเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นรอบบ้านเมืองของเราตลอดเวลา

คลิกอ่านต่อครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 

        พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นพระราชโอรส องค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 พระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เมื่อพระชนมมายุได้ 20 พรรษา ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ทรงตระหนักถึงความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการนำทางไปสู่การศึกษาวิทยาการแขนงต่างๆ ต่อไป ทรงสนพระทัยในวิทยาการตะวันตกโดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทรงติดต่อกับชาวต่างประเทศเพื่อจะได้ทรงทราบเรื่องราวของต่างประเทศมากขึ้น การศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางทางวิทยาการและความเป็นไปของโลกภายนอก ทำให้พระองค์ทรงมีความคิดเห็นก้าวหน้า และทรงเล็งเห็นความจำเป็นสองประการ คือ

อ่านต่อค่ะ

 
วิทยาศาสตร์วาทะ 

คนส่วนใหญ่ที่รักความยุติธรรมนั้น

ไม่มากมายไปกว่าที่กลัวว่าจะดัรับความอยุติธรรม.

ฟรองศัวส์ เดอ ลา โรชฟูโกลด์

ความยุติธรรม ก็คือ ความเป็นจริงในการกระทำ.

เบนจามิน ดิสเรลี

มีแต่คนที่มีความเป็นธรรมเท่านั้น จะได้รับจิตใจอันสงบสุข.

เอพิคุรุส หรือ เอเพอคยุรัส

กบย่อมไม่เป็นลูกขุนในการพิจารณาห่าน.

ฑอมัส ฟุลเลอร์

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ 

ประจุ -1 คูลอมบ์ อยู่ที่จุด A และ จุด B ซึ่งอยู่ห่างกัน 5 เมตร ที่จุด C ซึ่งอยู่ห่างจากทั้งจุด A และจุด B เป็นระยะทาง 5 เมตร จะมีขนาดของสนามไฟฟ้าเท่าไร

ก.     ข.
 

 ค.         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 


คลิกครับ

 

การทดลองเสมือนจริง

การแผ่รังสีของวัตถุดำ

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. อุณหภูมิที่สารเปล่งแสงสีเขียวมากสุดอยู่ในช่วงอุณหภูมิใด

  2. อุณหภูมิที่สารเปล่งแสงสีม่วงมากสุดอยู่ในช่วงอุณหภูมิใดฃ

  3. อุณหภูมิสูงขึ้นยอดกราฟมีลักษณะเป็นอย่างไร

 

การทดลองการแผ่รังสีของวัตถุดำ  คลิกครับ


คลิกอ่านต่อครับ

แผ่นใสการเรียนการสอน

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ของ ดร. เจษฎา สุขพิทักษ์

    ส่วนประกอบของนิวเคลียส   พลังงานยึดเหนี่ยว  แรงนิวเคลียสอย่างแรง  การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี  ค่าครึ่งชีวิต   radioactive  Tracers  เครื่องตรวจวัตถุระเบิด  ปริศนาการตายของนโปเลียน   การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี   การสลายตัวเบต้า  วัฏจักร C-14   อนุภาคมูลฐาน 

 จำนวน  36 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

วีดีโอการศึกษา

ชนไข่

คำถาม

     เพราะเหตุใดเมื่อเอาไข่  ฟองมาเคาะกัน  แล้วไข่ฟองหนึ่งจึงแตก

  1. มวลอากาศภายในไข่
  2. ขนาดของไข่แดงที่ใหญ่กว่าปกติ
  3. โครงสร้างของเปลือกไข่

    คำตอบคืออะไร   ขนาด 5 MB

ทำไอศครีมจากไนโตรเจนเหลว

      ในวีดีโอท่านจะได้เห็น การเทไนโตรเจนเหลวลงในชามสเตนเลสที่ใส่พวกครีมปรุงรสไว้แต่อยู่ในสภาพเหลว  เมื่อใส่ไนโตรเจนเหลว  ท่านจะได้เห็นควันเห็นความเย็นตลบไปทั่ว  และครีมเหลวจะกลายเป็นไอศครีม น่าอร่อย    ขนาด 3.6 MB

เอกสารการสอน PDF

มือถือแยกส่วนได้

    เทคโนโลยี ADSM   ของวัสดุฉลาด  ที่สามารถปลดแยกชิ้นส่วนตัวเองได้  ถูกนำมาใช้งานในมือถือ   เพื่อให้มันสามารถถอดแยกชิ้นส่วนตัวเองออกเป็นชิ้นๆเมื่อได้รับความร้อน  PDF     

 

วิทยาศาสตร์พลังงาน 

ของ อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์

บทที่  3/11

ก๊าซธรรมชาติ

       กำเนิดก๊าซธรรมชาติ   ส่วนประกอบ  สารโฮโดรคาร์บอน   คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ   ก๊าซแห้งและชื้น   กระบวนการแยกไอน้ำ   ผลิตภัณฑ์การแยกก๊าซ   ก๊าซมีเทน   อีเทน  และโพรเพน   คุณสมับัติทางกายภาพ   ก๊าซธรรมชาติกับประเทศไทย PDF     

 

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

ดื่มน้ำเย็นมากไปไม่ดี  อยากทราบว่าเป็นอย่างไรคลิกครับ

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์

Tadpole (เกมส์ฝึกทักษะการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด)

เกมออนไลน์คลายเครียด

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต