เฉลยปริศนาของมอเตอร์

มอเตอร์ปริศนา

  1.   ปัญหานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจไฟฟ้าและอยากจะตอบปัญหาจริงๆ  ผู้เขียนพบปัญหานี้มาประมาณ 20 ปีมาแล้ว  เนื่องจากยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน  จึงรอให้ท่านผู้อ่านเป็นผู้อธิบาย

      มีลวดอาบน้ำยาเอามาพันเป็นวงกลม  10  รอบ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4  เซนติเมตร  ปลายลวดทั้ง 2  ขูดฉนวนออกให้หมด  ลวดอีก 2  เส้นทำฐานดังรูป  มีห่วงกลมเล็กๆ  อยู่ตอนบน สำหรับร้อยปลายสายของขดลวดวงกลม  ตรงห่วงนั้นก็ขูดฉนวนออกให้สะอาด

      เอาแม่เหล็กกระเบื้อง  (แบบที่ทดลองในชั้นมัธยม) มาวางไว้ใต้ขดลวด

     ถามว่าเมื่อต่อปลายลวดที่ทำฐานไปยังแบตเตอรี่  ขดลวดจะหมุนหรือไม่หมุน

   2.  สืบเนื่องจากข้อแรก  ถ้าเราไม่ทำขดลวดเป็นวงกลม  เราขดลวดเป็นรูปเลข 8  รูป  4 แฉก  รูปสี่เหลี่ยม  จะเกิดการหมุนหรือไม่  ?

เฉลย

    เทคนิคของการพันขดลวดนั้น เมื่อพันเสร็จให้เอาด้ายเย็บผ้าผูกให้เรียบร้อย  ขดลวดจะคงสภาพอยู่เป็นรูปวงกลมได้

     คำตอบคือหมุนแน่ๆ  แล้วหมุนเร็วด้วย  ปริศนาอยู่ตรงที่ว่าถ้าดูทิศทางกระแสเข้าทางออกทาง ขดลวดจะมีสนามแม่เหล็กโดยด้านหนึ่งเป็นขั้วเหนือ  อีกด้านหนึ่งเป็นขั้วใต้  ซึ่งไม่น่าจะหมุนได้เลย  และเมื่อทดสอบอย่างละเอียด  ความเร็วของการหมุนขึ้นอยู่กับกระแสมากน้อย  เอาไว้ให้ท่านผู้อ่านตอบเองว่าหมุนได้อย่างไร

      ขอบอกว่า  ครูที่จะทำมอเตอร์สอนในชั้นมัธยมปีที่ 3  ไม่ต้องไปทำเครื่องแปลง  (commutator)  ให้เสียเวลา  เอาแบบนี้ง่ายที่สุด พอจะสอนการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลได้ มอเตอร์แบบนี้เป็นแบบซิงโครนัส (synchronous)  ด้วย

 

     หมุนแน่นอน พยายามนึกว่าการขดลวดจะทำอย่างไรได้บ้าง  แล้วก็พันอย่างนั้นมาทดสอบ  จะปรากฏว่าหมุนทุกรูปแบบ  แม่เหล็กกระเบื้องมีขายตามร้านขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ถ้าตกจะแตกต้องระวัง  มีขั้วอยู่  2  ข้างของด้านแบน  ทำด้วยกระเบื้องเซรามิกผสมผงเหล็ก  ถ้าไม่มีแม่เหล็กกระเบื้องใช้แม่เหล็กอย่างอื่นแทนก็ได้  หันขั้วเดียวเข้าหาขดลวด

ของ รศ. ลิขิต  ฉัตรสกุล

กลับหน้าแรก


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต