ความหมายของคลื่น

  

ตัวอย่างของคลื่น

    ให้นักศึกษามายืนเรียงแถวกันยาวๆ  ทุกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้  ส่งสัญญาณให้คนแรกลุกขึ้น  และรีบนั่งลง  คนที่สองเมื่อเห็นคนแรกลุก ก็ให้ลุกตามและนั่งลง  คนถัดไปให้ทำเหมือนคนที่สอง ไปเรื่อยๆ  จะเห็นลักษณะการกระเพื่อม ซึ่งเป็นตัวอย่างของลูกคลื่นที่เกิดขึ้น   คล้ายกับการที่ลูกคลื่นวิ่งไปทางขวา  แต่ที่จริงคือทุกคนยังคงนั่งอยู่ที่เดิม
 

 

    เมื่อขยับลูกสูบ (สีแดง)  อนุภาคของแก๊สจะถูกดันไปข้างหน้า  และจะเลื่อนกลับไปข้างหลัง  เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา  ส่วนอนุภาคของแก๊สบริเวณถัดไป ก็จะมีลักษณะเคลื่อนที่แบบเดียวกัน คล้ายกับลูกคลื่นวิ่งไปทางขวา แต่ที่จริงอนุภาคของแก๊สยังคงอยู่ทีเดิม  ถ้าการเคลื่อนที่ของอนุภาคอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ เรียกว่าคลื่นตามยาว

 

 

 

 

    แต่ถ้าการเคลื่อนที่ของอนุภาคอยู่ในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ เรียกว่าคลื่นตามขวาง  การเคลื่อนที่ของคลื่นบนเส้นเชือกเป็นตัวอย่างหนึ่งของคลื่นตามขวาง

 

 

 

หน้าถัดไป

หน้าที่

  1. ความหมายของคลื่น

  2. หลักการซ้อนทับของคลื่น

  3. การรวมคลื่น

  4. การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต