กล้องโทรทรรศน์วิทยุ และสเปกโทรมิเตอร์

(radio Telescopes  and  spectrometers)

     แสงที่มองเห็นได้ ทำให้สามารถแลเห็นเทห์ฟากฟ้าได้เป็นจำนวนมาก  แต่ก็มีเทห์ฟากฟ้าจำนวนมากที่ไม่มีแสงให้เห็น   ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า  เป็นเพราะเทห์ฟากฟ้าเหล่านั้นถูกปกคลุมด้วย  ธุลีระหว่างดวงดาว  (interstella dust)   ที่ดูดกลืนแสงไว้หมดหรือไม่ก็เป็นเพราะเทห์ฟากฟ้าเหล่านั้นอยู่ห่างไกลออกไปจนเกินกำลังที่กล้องโทรทรรศน์เชิงแสง /   กล้องโทรทรรศน์เชิงทัศนศาสตน์  (optical  telescope)  จะส่องแลเห็นได้  ด้วยเหตุนี้เหล่านักดาราศาสตร์จึงได้นำเอาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic  radiation )   บางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับคลื่นวิทยุมาใช้   นอกจากนั้น  สเปกโทรมิเตอร์ (spectrometer )  ก็ช่วยให้สามารถศึกษาถึงส่วนประกอบของเทห์ฟากฟ้าต่างๆได้

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ

(Radio Telescope)

     ในปี ค.ศ.  1931   ขณะที่วิศวกรผู้หนึ่งกำลังพยายามหาทางปรับปรุงการรับวิทยุให้ดีขึ้น  และตัดคลื่นรบกวนที่เกิดขึ้นในการรับวิทยุนั้น ก็พบโดยบังเอิญว่าคลื่นรบกวนที่เกิดขึ้นนั้นมีบางคลื่นมาจากอวกาศ   และตั้งแต่นั้นมาเหล่านักดาราศาสตร์ก็ได้ใช้ความรู้ใหม่นี้สำหรับสำรวจฟากฟ้า  ยังผลให้มีการสำรวจพบดาวฤกษ์ต่างๆ  อีกหลายดวง และลักษณะเฉพาะตัวของเอกภพอีกหลายประการในเวลาต่อมา

     แสง  (light)    เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรังสี ( radiation)   ที่เทห์ฟากฟ้าแผ่ออกมา   ความยาวคลื่น  (wavelenght)  ของรังสีที่แผ่ออกมานั้นยาวไม่เท่ากัน  กล้องโทรทรรศน์วิทยุตรวจสอบได้ทุกความยาวคลื่นรวมทั้งคลื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนของแสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วย   กล้องโทรทรรศน์วิทยุเหล่านี้มีขนาดใหญ่มาก   ส่วนใหญ่กอปรขึ้นด้วยตัวสะท้อน (  reflector)   ที่ทำเป็นรูปกระจกเงาเว้าเพื่อรวมแสงให้มีความเข้มสูงไว้ตรงจุดศูนย์กลางจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่รับรังสีนั้นไว้ เรียกอีกอย่างว่า สายอากาศ  (antenna)   ซึ่งจากที่จุดนั้น  สัญญาณก็จะถูกแบ่งส่งไปยังเครื่องขยาย (amplifier)   เพื่อทำให้สัญญาณนั้นอยู่ในลักษณะที่จะใช้ศึกษาได้

 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่อารีซิโบ (Arecibo)  ของเปอร์โตริโก  (perto Rico) มีจานรับสัญญาณรูปโค้งกลมแบบลูกไข่  ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  990  ฟุต  ( 300  เมตร)

 

จากหนังสือ ดาราศาสตร์     essential  atlas  of  astronomy  เสถียร  บุญฤทธิ์  แปล    ชมรมเด็ก  2547

  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

หน้าที่

  1. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ

  2. สเปกโทรมิเตอร์

  3. อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ และเรดาห์

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกของบทความคลิกไปหน้าถัดไป

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

คลิกดูภาพในห้วงอวกาศ

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

อวกาศ