หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์   

เครื่องดูดฝุ่น

            เครื่องดูดฝุ่นรุ่นแรกที่นำออกเผยแพร่เมื่อประมาณ 80 ปีมาแล้ว  มีน้ำหนักเกือบเท่าข้าวสารถึงสองถัง ส่วนรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นสมัยใหม่ที่แสดงในรูปมากนัก  เพียงแต่เครื่องดูดฝุ่นสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธถิภาพดีขึ้น  น้ำหนักเบาลงและกะทัดรัดขึ้นจึงทำให้เครื่องดูดฝุ่นเป็นที่ยอมรับให้เป็นเครื่องใช้ประจำบ้านเพิ่มขึ้นโดยลำดับโครงสร้างทั่วไปจะประกอบด้วยยูนิเวอร์ซัลมอเตอร์  เพื่อทำหน้าที่ขับพัดลมซึ่งจะดูดให้เกิดแรงดูดขึ้นภายในเครื่องดูดฝุ่น  ฝุ่นและเศษผงจะถูกดูดเข้าไปเก็บไว้ในถุงเก็บฝุ่น  ส่วนอากาศจะรั่วซึมผ่านรูพรุนของถุงเก็บกลับคืนไปในอากาศตามเดิม

คลิกครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ดาราศาสตร์ราชมงคล

หลอด LED

   เมื่อไดโอดให้แสงออกมาแล้ว  ถ้าเราไม่ควบคุมทิศทาง แสงจะกระจัดกระจาย  และวิ่งออกมาอย่างไม่เป็นระเบียบ  ทำให้ความเข้มของแสงน้อยลง ดังนั้นในหลอด LED  เราจะใช้พลาสติกหุ้ม  และเอียงให้แสงสามารถสะท้อนออกไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

ควบคุมทิศทางของแสงในหลอด LED

     ฟิสิกส์ราชมงคลจะเข้าไปอธิบายพื้นฐาน  และหลักการทำงานของหลอดไฟที่ไม่มีความร้อนนี้ ว่าเป็นอย่างไรในหน้าถัดไป  คลิกอ่านต่อค่ะ

 

วิทยาศาสตร์วาทะ 

    The  religion  of  the  future  will  be  a  cosmic  religion.  It  should  transcend  a  personal  god  and  avoid  dogmas  and  theology.  Covering  both  the  natural  and  spiritual,  it  should  be  all  things,  natural  and  spiritual,  as  a  meaningful  unity.  Buddhism  answers  this  description.

    ศาสนาแห่งวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นศาสนาแห่งสากลจักรวาล  ศาสนาดังกล่าวจะต้องอยู่เหนือคำสอนที่เชื่อในเรื่องพระเป็นเจ้าที่มีตัวตนจะต้องหลีกเลี่ยงความเชื่อที่งมงายตายตัว  ตลอดจนเทววิทยา  ศาสนานั้นจะต้องคลุมครอบสิ่งทั้งปวงอันมีมูลเหตุจากธรรมชาติและจิตวิญญาณจะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้สึกทางศาสนา  อันเกิดจากประสบการณ์ทางธรรมชาติและจิตวิญญาณ  ซึ่งยังให้เกิดเอกภาพที่มีความหมาย  พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคุณลักษณะดังกล่าว

Albert  Einstein

บททดสอบ

 

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ 

เครื่องชั่งสปริง

    ผูกเครื่องชั่งสปริงไว้กับเพดานด้วยเชือกเส้นหนึ่ง  นำเชือกยาวๆ อีกเส้นหนึ่งผูกเข้ากับปลายสปริง  รั้งเชือกให้ตึงจนเครื่องชั่งอ่านได้  100  นิวตัน   แล้วยึดติดไว้ให้แน่นกับตาขอที่พื้นดังรูป  1    ต่อมานำวัตถุหนัก  60  นิวตัน  มาแขวนเพิ่มที่ปลายสปริง  ดังรูป  2    เครื่องชั่งสปริงอ่านค่าได้

160  นิวตัน
100  นิวตัน
60  นิวตัน
40  นิวตัน

คลิกที่ วงกลมตรวจสอบคำตอบ  ถ้าไม่ทราบคลิกดูเฉลยครับ

 

PM  กุมภาพันธ์  2006

Physics Time-Line to 1799


Nicolaus Copernicus

-585: Thales of Miletus, prediction of an eclipse
-580: Thales of Miletus, birth of scientific thought
-580: Thales of Miletus, water as the basic element
-470: Anaxagoras, sun as a hot glowing rock
-352: Chinese, recorded observation of a supernova
-350: Heracleides, Rotation of the Earth
-340: Aristotle, Earth is a sphere
-240: Archimedes, Archimedes' principle of hydrostatics
-235: Eratosthenes, Measurement of Earth's circumference
-190: Seleucus, further support for heliocentric theory
-170: Chinese, record of sun spots
83: Chinese, loadstone compass
100: Bhaskara, diameter of the Sun
100: Hero of Alexandria, expansion of air with heat
721: Abu Hayyan, preparation of chemicals such as nitric acid
890: Al-Razi, atomic of matter and space
890: Al-Razi, andromeda galaxy
1000: Ali Al-hazen, reflection, refraction and lenses
1000: Ali Al-hazen, pinhole camera to demonstrate that light travels in straight lines to the eye
1225: Jordanus Nemorarius, mechanics of lever and composition of motion
1250: Albertus Magnus, isolation of arsenic

ดูรายละเอียดคลิกค่ะ

การทดลองเสมือนจริง

 

 

คลิกเข้าสู่การทดลอง


130 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงกิจการไฟฟ้า

        บทความพิเศษ  วงกต วงศ์อภัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่) wongkot_w@yahoo.com  มติชนรายสัปดาห์  วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1234

         ไฟฟ้าได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาของโลกมากว่า 150 ปี มีการบันทึกไว้ว่านับแต่ทฤษฎีไฟฟ้าของ William Gilbert ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ไปสู่การค้นพบกระแสไฟฟ้าจากฟ้าแลบของ Benjamin Franklin ผู้ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งไฟฟ้า ใน ค.ศ.1752 ตามติดด้วยการคิดค้นหลอดไฟเป็นครั้งแรกของ Thomas Alva Edison ในปี 1879

          นับแต่นั้นมา ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมและการผลิตต่างๆ มากมาย แต่หากเรามุ่งสนใจเฉพาะในกิจการไฟฟ้าที่มุ่งให้บริการแก่สังคมและชุมชนนั้น ทางองค์การพลังงานสากล (IEA) ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในกิจการไฟฟ้าไว้โดยเริ่มนับจากปี ค.ศ. 1870 เป็นยุคแรกหรือประมาณ 130 ปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนาต่อเนื่องจวบจนถึงในยุคปัจจุบัน  คลิกค่ะ

โรงงานไฟฟ้าในชนบทยุคเริ่มต้นของทางยุโรป


12  ยอดมนุษย์

วิศวกร - สถาปนิก

1 ปาลลาดโย(Andred Palladio)bulet.gif (878 bytes)
2 เรน(Christopher Wren)
bulet.gif (878 bytes)
3 วัตต์(James Watt)bulet.gif (878 bytes)
4 โรเบิร์ต ฟุลตัน(Robert Fulton)bulet.gif (878 bytes)
5 สตีเวนสัน(George Stephenson)bulet.gif (878 bytes)
6 เดอ เลสเซปส์(Ferdinand de Lesseps)
bulet.gif (878 bytes)

bulet.gif (878 bytes)7 บรูเนล(Isambard Kingdom Brunel)
bulet.gif (878 bytes)8 พี่น้องตระกูลไรท์(Wilbur-Orville Wright)
bulet.gif (878 bytes)9 เบ็นซ์ และ ไดมเลอร์
(Kerl Benz- Gottlieb Daimler)

bulet.gif (878 bytes)10 โกรเพียส(Walter Gropius)
bulet.gif (878 bytes)11 เลอ กอร์บูซิเยร์(Le Corbusier)
bulet.gif (878 bytes)12 แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์(Frank Lioyd Wright)

แผ่นใสการเรียนการสอน

 

    แผ่นใส  การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีในระดับนาโน  จำนวน แผ่น ของ  Nectec  คลิกค่ะ
     electronic   เบื้องต้น  ของ อ.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 32  แผ่น คลิกครับ
 • วีดีโอการศึกษา

  แสง

      แสงคืออะไร  เป็นคำถามคาใจนักฟิสิกส์มาหลายพันปี  เซอร์ไอแซค  นิวตัน  สามารถแยกแสงออกเป็นสีรุ้งสำเร็จ  และท่านเชื่อว่า แสงเป็นอนุภาค   แต่โทมัส ยัง  แสดงให้เห็นว่า แสงเป็นคลื่น   โดยแสดงคุณสมบัติการแทรกสอดของแสง  ต่อมาไอส์นไตน์ ประสานทั้งสองแนวคิด สรุปได้ว่า  แสงเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่น  คลิกครับ

  Quarks (ควากซ์)

        เป็นสสารที่เชื่อว่าเล็กที่สุด ซึ่งเล็กกว่าอิเล็กตรอน  การสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เครื่องเร่งอนุภาค  นำอนุภาคสองอันวิ่งเข้าชนกัน   ปรากฎว่า  มีอนุภาคที่อยู่ภายในนิวเคลียสหลุดออกมาอย่างมากมาย  นักฟิสิกส์สามารถค้นพบอนุภาคควากซ์ 3 ชนิด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานสุดของสสารทั้งหมดในจักรวาล  คลิกครับ

 • สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล

  มีเหตุการณ์ในอดีตเล่าว่า  มีเมือง ๆ หนึ่งสร้างเขื่อนกั้นน้ำไว้เหนือตัวเมือง  เหนือเขื่อนคือทะเลเหนือที่กว้างใหญ่ยาวนับเป็นร้อยกิโลเมตร   วันหนึ่งเขื่อนรั่วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูรั่ว 1 เซนติเมตร   เด็กคนหนึ่งเห็นรูรั่วก็เลยเอานิ้วอุด  ช่วยป้องกันเมืองจากน้ำท่วมไว้ได้  เรื่องเล่าอย่างนี้โกหกหรือไม่

   เฉลย

  กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

 • ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

  กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

  สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์

  เกมออนไลน์คลายเครียด

  คลิกที่รูปภาพครับ

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

   ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
  โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
  ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
  ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
  หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
  เอกสารการสอน PDF

  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

  แบบฝึกหัดออนไลน์

  สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

     การทดลองเสมือน 

  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
  พจนานุกรมฟิสิกส์ 

   ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

  ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

   สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

  การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

    แบบฝึกหัดกลาง 

  แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

   แบบทดสอบ

  ความรู้รอบตัวทั่วไป 

   อะไรเอ่ย ?

  ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

  คดีปริศนา

  ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
  คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

    ความรู้รอบตัว

  การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
  นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
  ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
  การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. จลศาสตร์ ( kinematic)

     2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

  3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
  5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
  7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
  9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

  กลับสู่หน้าแรก

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  หน้าแรกในอดีต