<

 

ยูริ  กาการิน

ผลงาน

            ในวันที่  12  เมษายน  1961  นักบินชาวโซเวียต  ยูริ  กาการิน  ได้เดินทางไปยังอวกาศซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีคนไปด้วย  เขาบินรอบโลกหนึ่งครั้งด้วยยานอวกาศที่มีชื่อว่า  วอสตอก1  จากการบินครั้งนี้  กาการิน  จึงเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลก

            การเดินทางของกาการินใช้เวลา  108  นาที  เขาบินขึ้นจาก  ไบโกเนอร์  ในไซบีเรียตะวันตก  แล้วร่อนลงบนโลกอย่างปลอดภัยใกล้กับอิงเกลในเขตซาราท๊อป  ในระหว่างการเดินทาง  ได้มีการทดลองหลายอย่างทางวิทยาศาสตร์  ทางเทคนิค  ทางการแพทย์  และทางชีววิทยา  การเดินทางบนยานวอสตอกได้พิสูจน์ให้เห็นว่า  ความสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้ในอวกาศได้

       โซเวียตได้เริ่มยุคอวกาศในปี  1975  เมื่อได้ส่งยาน  สปุทนิค  1  ซึ่งเป็นดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก  ต่อมาในปี  1975  โซเวียตได้ส่งยานพร้อมกับสิ่งมีชีวิตสิ่งแรก  นั่นคือสุนัขที่มีชื่อว่า  ไลก้า  สู่อวกาศโดยไปกับ  สปุทนิค  2  แต่ไม่ได้กลับมายังโลก  ในปี  1960  โซเวียตได้ส่งสุนัขไปอีก  2  ตัว  เพื่อโคจรเป็นเวลา  24  ชั่วโมง  และคราวนี้ได้กลับมายังโลกอย่างปลอดภัย   จากนั้นก็ได้มีการเตรียมส่งคนขึ้นไปโคจร  กาการินได้บินขึ้นไปด้วยยาน  วอสตอก  1  ในปีต่อมาในปี  1961


โดย : เด็กหญิง สุปรียา สุขพานิช, พนัสพิทยาคาร, วันที่ 5 มกราคม 2546

 

 

         

   สารบัญหน้าที่  1  2  3   4   5  6  7  8

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

    

 

กลับสารบัญหน้าแรกในอดีต

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หน้าแรกในอดีต