กดปุ่ม Play  เพื่อขว้างและดูเส้นทางการเคลื่อนที่ของบูมเมอแรง คลิกครับอ่านหลักการทำงาน