หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

ฟิสิกส์ 2 ของภาควิชา

เฉลยแบบฝึกหัดฟิสิกส์2 ท้ายบท

ฟิสิกส์เบื้องต้น

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์   

กล้องมองในความมืด

(night  vision)

กล้องมองในที่มืดยี่ห้อหนึ่ง  สามารถมองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

      ด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ   เชื่อหรือไม่ว่าในคืนเดือนมืดคุณสามารถมองเห็นได้ไกลเป็นระยะทางกว่า  200 เมตร   กล้องพวกนี้แยกเทคโนโลยีออกเป็น   แบบ  คือ

 1. Image  enhancement   ใช้วิธีการเก็บกักแสง  แม้ว่าจะมีเพียงน้อยนิด  เป็นแสงที่อยู่ในย่านที่ตามองไม่เห็น แต่ไม่ใช่ย่านอินฟาเรด  โดยใช้วิธีการขยายสัญญาณแสง และแปลงออกเป็นภาพ
 2. Thermal  imaging   เทคโนโลยีนี้ใช้วิธีจับแสงในย่านอินฟราเรด ซึ่งเป็นย่านที่ให้ความร้อน   ความร้อนที่จับได้จากวัตถุไม่ได้เกิดจากการสะท้อน   วัตถุยิ่งมีความร้อนมาก  จะเปล่งแสงได้ดีกว่าวัตถุที่มีความร้อนน้อย

      ฟิสิกส์ราชมงคล  จะอธิบายหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีทั้งสองนี้   เพื่อจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้อีกมากมาย   ในหน้าถัดไป  คลิกครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

     หลังจากมีการค้นพบว่า อิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอะตอม  ทำให้ขัดแย้งกับทฤษฎีอะตอมในอดีตที่เข้าใจว่า  อะตอมแบ่งแยกไม่ได้   ดังนั้น   นักฟิสิกส์จึงได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับแบบจำลองของอะตอมขึ้นมา เรียงตามความเชื่อถือดังนี้

 1. แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
 2. แบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
 3. แบบจำลองอะตอมของโบร์

    คลิกครับมีเนื้อเรื่องให้อ่านอย่างละเอียด

 

 
วิทยาศาสตร์วาทะ

   The  unexamined  life  is  not  worth  living

   ชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบ  ไม่มีคุณค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่

    Wisdom  begins in  wonder

    ปัญญาเริ่มต้นจากความสงสัยใคร่รู้

Socrates  โสกราตีส  (469-399  ก่อน ค.ศ.)

   นักปรัชญากรีกชาวเอเธนส์  คัดค้านปรัชญาตั้งข้อสงสัย ( Scepticism)  ของพวกโซฟิสต์  และมองว่ามีความเป็นไปได้ทีจะเสาะหาความรู้ที่แท้จริง  ความรู้จะได้มาจากการสนทนาโต้ตอบกัน  การตั้งคำถามอย่างเป็นระบบ  และอย่างวิพากษ์วิจารณ์ เขาต่อต้านเผด็จการ   การสอนของเขามีผลท้าทายต่ออำนาจรัฐ  ซึ่งจับกุมเขาหาว่าเป็นพิษภัยต่อสังคม  ทำให้คนหนุ่มสาวกระด้างกระเดื่อง และเขาถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการบังคับให้ดื่มยาพิษ :     วิทยากร  เชียงกูล แปล

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบความรู้รอบตัว

(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

     แหล่งกำเนิดแสงทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง a วางห่างจากฉากออกมาระยะหนึ่ง นำวัตถุทรงกลมแบนเส้นผ่านศูนย์กลาง A วางไว้ที่กึ่งกลางระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉาก โดยให้ระนาบของวัตถุขนานกับฉาก จงคำนวณ      ก. เส้นผ่านศูนย์กลางของเงามืด   ข. ความกว้างของเงามัว

เฉลย

 

 

 

22 มกราคม 

      ทอมสัน  (William  Thompson )  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  เขียนจดหมายถึงเฮล์มโฮลท์ซ  (Hermann  Helmholtz)  เมื่อวันนี้ของปี  ค.ศ.  1867  เสนอแบบจำลองของโครงสร้างอะตอม  ตามแนวคิดของเขาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์  ทอมสันผู้นี้ต่อมาก็คือ  ลอร์ด  เคลวิน  (Lord Kelvin)  นั่นเอง  แบบจำลองอะตอมของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นเวลาร่วม  20  ปี กว่าที่จะมีทฤษฎีใหม่มาแทน

 

    วันนี้เป็นวันเกิดของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญถึงสองท่านคือ  เบคอน (Francis  Bacon)  ในปี  ค.ศ.  1561   ผู้วางรากฐานของการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  อีกท่านหนึ่ง คือ แอมแปร์  (Ampere )  ซึ่งเกิดในปี ค.ศ.   1775  ผู้ค้นพบอำนาจแม่เหล็กในขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเอง

เมื่อเทพีเสรีภาพจุติบนพื้นพิภพ

ความงามอันยิ่งใหญ่

เทพีในปารีส   เทพีแห่งเสรีภาพสร้างและประกอบขึ้นเป็นรูปอนุสาวรีย์ในนครปารีส  ก่อนแยกส่วน แล้วบรรทุกลงเรือไปยังสหรัฐเมื่อ ค.ศ. 1886      

       รูปเทพีเสรีภาพเด่นตระหง่านสูงกว่า  93 . อยู่ที่ท่าเรือนิวยอร์ก  สมดังคำกล่าวของผู้สร้างว่า “เป็นภาพแรกที่ผู้ยลโฉมหน้าของโลกใหม่จะได้เห็น”  นับเป็นประติมากรรมรวมโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ใช้เวลาสร้างในโรงงานที่ปารีสนาน 15 ปี จึงบรรทุกเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสู่สหรัฐฯ คลิกอ่านต่อครับ

อะตอม

สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม  เนื่องจากอะตอมส่วนมากมีโครงสร้างที่เสถียร  อะตอมจึงเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งในจักรวาล  

โครงสร้างของอะตอม  ตรงใจกลางหรือนิวเคลียสของอะตอมมีโปรตอน(ซึ่งมีประจุเป็นบวก)  และนิวตรอน(ซึ่งไม่มีประจุ)  อนุภาคที่มีประจุเป็นลบเรียกว่าอิเล็กตรอน   ซึ่งโคจรรอบนิวเคลียสในแต่ละชั้นหรือเชลล์  คลิกอ่านต่อครับ

คลิกอ่านต่อครับ  จาก แบบจำลองอะตอมของอ. จักรรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง


  เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)
เกิดวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1871 ประเทศนิวซีแลนด์
เสียชีวิต 19 ตุลาคม ค.ศ. 1937 กรุงลอนดอน อังกฤษ

      รัธเธอร์ฟอร์ด เป็นชาวนิวซีแลนด์ บิดาของเขาเป็นชาวสก๊อต มีอาชีพเป็นเกษตรทำไร่ป่าน มารดาเป็นครูสอนนักเรียนแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลม   คลิกครับอ่านต่อ


    คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปิดงาน  OPEN  HOUSE  ในวันที่  27  มกราคม  2548  ตั้งแต่เวลา  9.00  น. เพียงวันเดียวเท่านั้น   สำหรับฟิสิกส์ราชมงคล  ทางภาควิชาฟิสิกส์จะเปิดห้องเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยตนเอง ต้อนรับนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ   ดูการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต   พร้อมทดลองในห้องทดลองเสมือนจริง   โดยเฉพาะนักเรียน  มีการสอบแข่งข้นผ่านออนไลน์ชิงรางวัล ลงทะเบียนที่หน้าตึก พลาดไม่ได้ครับ   คลิกเข้าชมการเยี่ยมชมฟิสิกส์ราชมงคลของโรงเรียน  และนักวิชาการจากต่างแดน

วารสารวิทยาศาสตร์กล่าวถึงฟิสิกส์ราชมงคล
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
cover.jpg
cover.jpg

 

 

การทดลองเสมือน

คุณสามารถทดลองบนหน้านี้ได้

โดยใช้เมาส์คลิกที่ลูกศรสีเขียวครับ 

การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________ 

คลิกครับเพื่อเข้าไปดูทฤษฎี


กดที่ลูกศร คุณจะได้เห็นการยิงอิเล็กตรอน ของ นาย Joseph  John  Thompson 


ความรู้เกี่ยวกับเคมี

หน้าที่   1  2   3   4     6   7   8   9   10   11   12


 • วีดีโอการศึกษา

  ภาพยนตร์แสงออรอรา (คลิกครับ  windows media ขนาด  560 kb)

        

  วาบ็อท (Wabot)

      หุ่นยนต์แบบใหม่ เรียกว่า วาบ็อท   มันเป็นหุ่นยนต์ทันสมัยสุด ๆ   มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มาก  ยกตัวอย่างมนุษย์มีกล้ามเนื้อ  600 มัด  ส่วนวาบ็อทมี Actuaters  เทียบได้กับกล้ามเนื้อ  43  มัด   มนุษย์ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยสมอง  แต่วาบ็อทควบคุมโดยคอมพิวเตอร์  คลิกครับ  windows  media   1.5 MB

  เทพีเสรีภาพ

        สูงเกือบ  300  ฟุต ตระหง่านอยู่เหนืออ่าวนิวยอร์ก   เป็นสัญญลักษณ์ของเสรีภาพ  เป็นของขวัญที่ฝรั่งเศสมอบให้กับคนอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่  19   ในปี  1984   การก่อสร้างรูปปั้นเสร็จสมบูรณ์   คลิกครับ  windows   media  2.25 MB

  สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล 

  ประมาณปี  2468  เรือแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก  มีเสารูปร่างทรงกระบอก  2   เสาหมุนไป   ส่งแรงขับดันเรือไปข้างหน้าได้ เขาใช้หลักวิชาอะไร ได้ผลหรือไม่   ลองคลิกเข้าไปดูกลศาสตร์ของไหลครับ

  กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

  ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

  กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

  สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์

  เกมออนไลน์คลายเครียด

  เกมโยนไข่

  เกมระเบิดกระแทก

  เกมแข่งรถ

  คลิกที่รูปภาพครับ

  โฮมเพจใหม่ของฟิสิกส์ราชมงคล

   

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

   ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
  โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
  ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
  ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
  หน้าแรกในอดีต  

     การทดลองเสมือน 

  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
  พจนานุกรมฟิสิกส์ 

   ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

  ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

   สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

  การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

    แบบฝึกหัดกลาง 

  แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

   แบบทดสอบ

  ความรู้รอบตัวทั่วไป 

   อะไรเอ่ย ?

  ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

  คดีปริศนา

  ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
  คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

    ความรู้รอบตัว

  การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
  นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
  ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
  การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. จลศาสตร์ ( kinematic)

     2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

  3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
  5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
  7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
  9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

      

   

  กลับสารบัญหน้าแรกในอดีต

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  หน้าแรกในอดีต