หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์   

รถไฟแม่เหล็ก

      บทนำ

      วันนี้ถ้าคุณได้เข้าไปในสนามบิน  คุณจะเห็นแต่คนเดินกันพลุกพล่าน  และเสียงจ๊อกแจ๊ก จอแจเต็มสนามบินไปหมด   เสียงเหล่านี้น่ารำคาญยิ่ง   แต่ก็ต้องทนฟัง   เพราะการโดยสารด้วยเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ ในระยะทางไกลๆ ที่เร็วสุดในปัจจุบัน

      ถ้าคุณไม่ใช้เครื่องบิน   หันไปใช้บริการของรถแท๊กซี่  รถบัส   เรือ   และรถไฟ เป็นต้น   ก็ใช้ได้เหมือนกัน   แต่ข้อเสียประการเดียวของมันก็คือ  ช้าไม่ทันใจ   นั่งรถบัสจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ชั่วโมง  แต่ถ้าใช้เครื่องบินเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้น   อย่างไรก็ตามในศตวรรษหน้าจะมีการปฏิวัติการเดินทางแบบใหม่เกิดขึ้น   ซึ่งจะช่วยให้คุณเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็วไม่น้อยกว่าเครื่องบิน

      รถไฟพลังงานแม่เหล็กมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า   รถไฟแมกเลฟ ( Maglev  trains )   ด้วยอำนาจการผลักดันของแม่เหล็กทำให้รถไฟทั้งคันลอยอยู่เหนือรางเล็กน้อย   จึงไม่มีแรงเสียดทาน วิ่งได้เร็วเทียบได้กับจรวด  ไม่เหมือนกับรถไฟแบบเก่าที่ใช้ล้อเหล็กกลิ้งอยู่บนราง   ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยกลไกการทำงานของรถไฟแม่เหล็ก  ให้ทราบในหน้าถัดไป

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

จรวดไอพ่น

      บทนำ

      โครงการอวกาศนาซา  ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในอวกาศ  ที่แสนแพง   พวกเขากำลังค้นหาและวิจัยเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง  วิศวกรหัวใสของนาซา  กำลังคิดออกแบบจรวดแบบใหม่ที่ไม่ต้องเก็บออกซิเจนไว้บนจรวด  แต่เปลี่ยนไปใช้วิธีการดูดอากาศจากภายนอก  เหมือนกับการทำงานของเครื่องบินไอพ่น   ซึ่งเราจะเรียกในบทความนี้ว่า จรวดไอพ่น 

จรวดไอพ่น เป็นเทคโนโลยีที่นาซาฝันว่า  จะนำมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศด้วยราคาที่ย่อมเยาขึ้น

       แนวคิดแบบนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่   เพราะเครื่องบินไอพ่นมีใช้กันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว   ด้วยการดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปในห้องเครื่องและเผาไหม้อยู่ภายใน  

       ส่วนระบบขับดันของจรวดไม่เหมือนกับไอพ่น  มีเชื้อเพลิงและออกซิเจนบรรทุกอยู่ภายในจรวดทั้งหมด  เมื่อใช้ไปมันจะหมดอย่างรวดเร็ว   ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการส่งมวลขึ้นไปบนอวกาศอยู่ที่  880,000  บาทต่อมวล  กิโลกรัม     ตัวอย่างเช่น องค์การอวกาศจะส่ง คุณซึ่งมีมวล 70 กิโลกรัม ขึ้นไปในอวกาศ  ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 62  ล้านบาท  นี่ยังไม่นับมวลของจรวด และอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายที่ต้องบรรทุกขึ้นไป  มีหนทางเดียวที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ คือ  ลดน้ำหนักของเชื้อเพลิงที่บรรทุกไปกับจรวดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

      เทคโนโลยีจรวดไอพ่น  เป็นหนทางหนึ่งที่น่าสนใจ   ฟิสิกส์ราชมงคล จะนำคุณขึ้นไปสู่อวกาศดัวยราคาที่ถูกสุดในหน้าถัดไป

 
วิทยาศาสตร์วาทะ

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบความรู้รอบตัว

(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

   เส้นลวดตัวนำ AB  วางพาดอยู่บนรางตัวนำที่มีความต้านทานน้อยมาก   และต่อเป็นวงจรกับความต้านทาน โอห์ม   ดังรูป   ถ้าเส้นลวด  AB  นี้อยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีทิศตั้งฉากกับลวดตัวนำที่มีขนาด  0.35  เวเบอร์/ ตารางเมตร  และเส้นลวดตัวนำนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว  5.0 x 102  เมตร/วินาที  จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน  5 โอห์ม

ก.   3.5  A     ข.  0.35  A    ค.   35 A    ง.  350 A

เฉลยครับ

 

 

       

ถ้าเรานำแท่งแม่เหล็กแต่ละคู่มาวางใกล้กัน จะพบว่าบางครั้งแม่เหล็กเคลื่อนเข้าหากัน และบางครั้งเคลื่อนแยกจากกัน แสดงว่าเกิดแรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างแท่งแม่เหล็ก ทำให้สรุปได้ว่าแรงกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งแม่เหล็กมีเพียงสองชนิดเท่านั้น คือ แรงดูดและแรงผลัก โดยมีลักษณะดังนี้คือ 

1.  ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน 
 2.  ขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันจะ ดึงดูดกันMagnetic-levitation เป็นตัวอย่าง ที่ใช้อธิบาย การใช้งาน สารตัวนำยิ่งยวด ได้เป็นอย่างดี ยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่ง เช่นรถไฟ สามารถถูกทำให้ ลอยตัว อยู่บน สนามแม่เหล็กแรงสูง ที่ผลิตจากสารตัวนำยิ่งยวดได้ หมดปัญหา การเสียดสี ระหว่างราง และตัวรถ ลงได้โดยปริยาย ในแม่เหล็กธรรมดา ไม่เพียงแต่ จะสิ้นเปลือง พลังงาน ไปเนื่องจาก ความร้อน ยังมีขนาดใหญ่กว่า แม่เหล็ก ที่ทำจากสาร ตัวนำยิ่งยวด อีกด้วย
Maglev technology นี้ได้กำเหนิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1990 โดยโครงงาน ของรัฐบาลญี่ปุ่น และกระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่ง ให้สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1997 เส้นแรกชื่อว่า Yamanashi Maglev Test Line ในวันที่ 3 เมษายน 1997 สองปีต่อมา ในวันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1999 รถไฟฟ้ารุ่น MLX01รถทดสอบ ดังแสดงในรูป ซึ่งมีความสามารถ เร่งความเร็ว ได้ถึง 343 ไมล์ต่อ ชั่วโมง ซึ่งก็ยังอยู่ ในระหว่าง กระบวนการ พัฒนา อยู่ในขณะนี้       ของสถาบันราชภัฎ  จันทรเกษม 


 

การทดลองเสมือน

ฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็ก

     เมื่อกดปุ่ม  "Start"  แท่งโลหะจะเคลื่อนที่กลับไปมาตัดกับสนามแม่เหล็ก   หรือเมื่อคุณกดปุ่ม  "stop"  คุณก็สามารถลากแท่งโลหะด้วยตนเอง  คลิกครับ


แท่งแม่เหล็กที่ถูกตัดขาดออกจากกัน   รอยตัดทั้งสองจะดูดกันหรือไม่ 

            คุณเคยเห็นยางแม่เหล็กหรือไม่  หากตัดยางแม่เหล็กให้ขาดออกจากกันรอยตัดทั้งสองส่วนจะดูดกันหรือไม่

            เมื่อแท่งแม่เหล็กหรือยางเหล็กถูกตัดขาดออกเป็นสองส่วน  บริเวณรอยตัดจะดูดกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะการตัด   ในรูป (3) และ(5) ปลายของรอยตัดทั้งสองส่วนนั้น ปลายหนึ่งเป็นขั้ว N อีกปลายหนึ่งเป็นขั้ว S ดังนั้นรอยตัดทั้งสองจึงผลักกันไม่สามารถดูดกันได้  เว้นแต่ว่าจะหันชิ้นหนึ่งให้กลับหัวกลับหาง ในรูป (4) ด้านหนึ่งของรอยตัดเป็นขั้ว N อีกด้านหนึ่งเป็นขั้ว S จึงดูดกัน


 • วีดีโอการศึกษา

    จากการค้นพบการลอยของแม่เหล็กในคริสตวรรษที่ 19  ทำให้นักประดิษฐ์สามารถสร้างรถไฟแม่เหล็กได้สำเร็จ  รถไฟทั้งคันสามารถลอยอยู่บนรางได้โดยไม่สัมผัสกับราง  จึงไม่มีแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่   คลิกครับ  (Windows media 2.4 MB)

   

  โปรแกรมเพื่อใช้ในการดูวีดีโอ

  นามสกุล WMV ถ้าดูไม่ได้ให้ดาวโลด  วินโดว์มีเดียเพลย์เยอร์ ดูรุ่นของวินโดว์ด้วยนะครับ     download

  Windows Media Player 9 Series for Windows 98 Second Edition, Me, and 2000 English (ขนาด 14 MB)

  Windows Media Player 9 Series for Windows XP  English  ( ขนาด 10 MB)


  สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล 

   

   

     ภาพลูกข่างกำลังลอยตัวอยู่เหนือแม่เหล็กด้านล่าง มันลอยได้อย่างไร  ให้นักศึกษาทดลองบรรยายลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล   ก่อนบรรยายเข้าไปในดูโฮมเพจของลูกข่างแม่เหล็กก่อน  คลิกครับ   หรือดูวีดีโอการลอยตัว  คลิกครับ

   

  กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

   

   

  ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

  กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

  สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์

  เกมออนไลน์คลายเครียด

  เล่นสกีในช่องเขา  คลิกครับ

  จับปลาโดยใช้หอก คลิกครับ

  ขว้างของให้โดนศีรษะของแต่ละข้าง   คลิกครับ

  คลิกที่รูปภาพครับ

  โฮมเพจใหม่ของฟิสิกส์ราชมงคล

   

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

   ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
  โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
  ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
  ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
  หน้าแรกในอดีต  

     การทดลองเสมือน 

  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
  พจนานุกรมฟิสิกส์ 

   ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

  ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

   สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

  การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

    แบบฝึกหัดกลาง 

  แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

   แบบทดสอบ

  ความรู้รอบตัวทั่วไป 

   อะไรเอ่ย ?

  ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

  คดีปริศนา

  ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
  คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

    ความรู้รอบตัว

  การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
  นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
  ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
  การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. จลศาสตร์ ( kinematic)

     2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

  3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
  5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
  7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
  9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

      

   

  กลับสารบัญหน้าแรกในอดีต

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  หน้าแรกในอดีต