สรุปฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

:: บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ::

1.1

คุณสมบัติของประจุไฟฟ้า

1.2

แรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์

 

กรณีมีประจุไฟฟ้ามากกว่า 2 ประจุ

 

กรณีประจุมีรูปทรงใด ๆ และมีประจุกระจาย สม่ำเสมอ


 

:: บทที่ 2 สนามไฟฟ้า ::

2.1

คำจำกัดความของสนามไฟฟ้า

2.2

เส้นสนามไฟฟ้า

2.3

สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุไฟฟ้า

 

กรณีสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุหลาย ๆ ประจุ

2.4

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายสม่ำเสมอ

 

สนามไฟฟ้าเนื่องจากแผ่นบางขนาดใหญ่

2.5

แรงบนประจุไฟฟ้าเมื่อวางในสนามไฟฟ้า

2.6

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ


 

:: บทที่ 3 กฎของเกาส์ ::

3.1

คำจำกัดความของฟลั๊กไฟฟ้า

3.2

กฎของเกาส์

3.3

ตัวอย่างการใช้กฎของเกาส์

3.4

สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานที่มีประจุเท่ากันและเป็นชนิดเดียวกัน


 

:: บทที่ 4 พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ::

4.1

งานที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายจุดประจุในสนาม ไฟฟ้า

4.2

พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าในสนาม ไฟฟ้า

4.3

คำจำกัดความของศักย์ไฟฟ้า

 

เปรียบเทียบงานที่กระทำโดยวัตถุมวล (m) กับ ประจุไฟฟ้า (q)

 

4.4

ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายสม่ำเสมอ


 

:: บทที่ 5 ความจุไฟฟ้า ::

5.1

ความจุไฟฟ้า

5.2

ตัวเก็บประจุชนิดแผ่นโลหะคู่ขนาน

5.3

การต่อตัวเก็บประจุ

 

การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม

 

การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน

:: บทที่ 6 กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน ::

6.1

คำจำกัดความของกระแสไฟฟ้าและความหนา แน่นกระแสไฟฟ้า

6.2

สภาพต้านทานและกฎของโอห์ม


 

:: บทที่ 7 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ::

7.1

กฎของเคอร์ชอฟ

7.2

การต่อตัวต้านทาน

 

การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม

 

การต่อตัวต้านทานแบบขนาน

7.3

วงจรที่มีความซับซ้อน

7.4

วงจรอนุกรม RC

 

วงจรเก็บประจุ

 

วงจรคายประจุ


 

::: บทที่ 8 สนามแม่เหล็ก :::

8.1

แรงที่กระทำกันระหว่างเส้นลวด 2 เส้นที่วางขนานกัน

8.2

แรงแม่เหล็กบนเส้นลวดตัวนำเมื่ออยู่ในบริเวณ สนามแม่เหล็กคงที่

8.3

แรงแม่เหล็กบนประจุเคลื่อนที่

8.4

การประยุกต์การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุใน สนามแม่เหล็ก

 

ตัวเลือกความเร็ว

 

แมสสเปกโตรมิเตอร์


 

::: บทที่ 9 สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า :::

9.1

กฎของบิโอต์ - ซาวาร์ต

9.2

กฎของแอมแปร์

9.3

สนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลีนอยด์

 

สนามแม่เหล็กภายนอกขดลวดโซลีนอยด์

 

สนามแม่เหล็กภายในขดลวดโซลีนอยด์


 

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

กลับหน้าแรกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์