ทดลองได้กับ windows XP 

    ทราบหรือไม่ว่า   คุณสามารถใช้เงา และไม้เมตรวัดความสูงของตึก  เสาธง  และต้นไม้ได้   เราจะพาคุณย้อนกลับไปในอดีต  ในยุคจูราสสิค  โดยจะวัดความสูงของไดโนเสาร์  ไทรานเซารัส เรกซ์  หรือนิยมเรียกว่า ทีเรกซ์  

 

      คลิกตัวเลื่อน และลากเปลี่ยนเวลาของวัน   สังเกตว่าเมื่อตำแหน่งดวงอาทิตย์เปลี่ยน  ความยาวของเวลาก็เปลี่ยนด้วย  และให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนในสูตร  โดยการหารความยาวของเงาทีเรกซ์  ด้วยความยาวของเงาไม้เมตร   ผลที่ได้คือความสูงของทีเรกซ์   คลิกเข้าสู่การทดลอง

      การทดลองเสมือนจริงเรื่องการวัดละเอียดด้วยเวอร์เนียร์  กดที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

     การทดลองเสมือนจริง  เรื่องการบวกเวกเตอร์

    ให้นักศึกษาทดลองบวกเวกเตอร์  โดยกำหนดเวกเตอร์   A  และ  B  ด้วยตนเอง  

หาความเร่งโน้มถ่วงของโลก 

ใบบันทึกผลการทดลอง

         ทดลองการตกแบบอิสระ  โดยสมมติว่าไม่มีความเร็วลม  (wind speed = 0  m/s)   ไม่มีแรงต้านอากาศ (air density  =  0  kg/m3 )       และ ปรับระยะบนแกน   x     แกน      (วิธีปรับ แกน  x   และ  ให้ใช้เมาส์ไปคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม  และ กดแป้นคีย์บอร์ดป้อนค่าลงไป  ต่อไป ปรับมาตราส่วนของ  Diatance  จาก  เป็น  1 , Velocity   จาก เป็น  1   และ   acceler  = 1   )  ดังรูป    คลิกเข้าสู่ใบบันทึกผล

การแทรกสอดบนถาดคลื่น

       แอ็พเพล็ตนี้แสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง เส้นวงกลมสีขาวคือยอดคลื่น และเส้นวงกลมสีดำแสดงเป็นท้องคลื่น สีฟ้าแสดงการแทรกสอดของคลื่นในลักษณะที่เสริมกัน ซึ่งเส้นนี้แสดงให้เห็นว่า ยอดคลื่นกับยอดคลื่น หรือท้องคลื่นกับท้องคลื่นแทรกสอดกัน และเส้นสีแดงแสดงถึงการแทรกสอดแบบหักล้างกัน ซึ่งเส้นนี้แสดงให้เห็นว่า ยอดคลื่นกับท้องคลื่นกำลังแทรกสอดกัน คุณสามารถเปลี่ยนความยาวคลื่น และระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดคลื่นได้ โดยใช้ตัวเลื่อน และคุณสามารถเลือกเส้นหนาหรือเส้นบาง ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกกับการมอง หรือจะตัดการกระเพื่อมทิ้งไปก็ได้เช่นเดียวกัน  กดเพื่อทำการทดลอง

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์