การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต


การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ   12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์


การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ     

3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ   4. คุณสมบัติทางกลของวัสดุ    5. การค้นพบอิเล็กตรอน 

6. พันธะเคมี    7. ระบบผลึก   8. การเติบโตของผลึก 

 9. เครื่องตรวจหาโลหะ  10. รังสีเอกซ์    11.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

12. เฟสไดอะแกรม  13. การกัดกร่อน  14. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

15. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

17. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์    18. การผลิตเหล็ก


กลศาสตร์เวกเตอร์

1.  โจทย์เรื่องการดลและโมเมนตัม     2. วีดีโอสอนการเคลื่อนที่   

3. กฎของจักรวาล     4. แรง  กำลัง  ทอร์ก งาน และพลังงาน 

 


 

โฮมเพจใหม่ของฟิสิกส์ราชมงคล

 


ดูแผนการสอน  และวิธีการบันทึก PDF

 

การบันทึกสมุดเซ็นเยี่ยมและกระดานเวบบอร์ด

แผนการสอนฟิสิกส์ 1

แผนการสอนฟิสิกส์ 2

แผนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป


 ตารางธาตุกับประวัติของเมนดาลีฟ

        วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 

       ยุคเริ่มแรกจนถึงเมนดาลีฟ นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตุความคล้ายคลึงกันทางสมบัติเคมีและสมบัติกายภาพของธาตุเป็นกลุ่มๆ และนำมาจัดเป็นตาราง ก่อนที่จะรู้จักเทอมต่างๆ เช่น พลังงานไอออไนเซชัน หรือแม้แต่ก่อนจะพบอิเล็กตรอนด้วย ผู้ที่น่าจะถือได้ว่าเป็นคนแรกที่พยายามจัดกลุ่มของธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันในรูปของการจัดตารางธาตุ ได้แก่ โยฮัน เดอเบไรเนอร์ (Johann Dobereiner)ในปี ค.ศ. 1817 เดอเบไรเนอร์ จัดธาตุเป็นหมู่ๆ ละ 3 ธาตุตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน เรียกว่า triads โดยธาตุตัวกลางจะมีน้ำหนักอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของน้ำหนักอะตอมของอีกสองธาตุที่เหลือ triads ของ เดอเบไรเนอร์ แสดงไว้เป็นตัวอย่าง

คลิกอ่านต่อครับ


ตารางธาตุ คลิกครับ

การทดลองเสมือนจริง 

เสียง

ข้อสำคัญ   การทดลองนี้ต้องใช้โปรแกรมShockwave  ถ้าไม่สามารถเห็นภาพได้ต้องดาวโลด  Shockwave   จึงจะสามารถเล่นได้พร้อมทั้งมีเสียงประกอบด้วย

ทฤษฎีเรื่องบีตส์

การเกิดบีตส์ (Beat)   เป็นปรากฎการณ์จากการแทรกสอดของคลื่นเสียง  2  ขบวน   ที่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อย  และเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกันเกิดการรวมคลื่นเป็นคลื่นเดียวกัน  ทำให้แอมพลิจูดเปลี่ยนไป  เป็นผลทำให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยสลับกันไปด้วยความถี่ค่าหนึ่ง กดที่ภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง   ถ้าทดลองไม่ได้ให้ดาวโลด  shockwave player


เครื่องตรวจหาโลหะ

บทนำ   

     คุณคงเคยเห็นคนใช้เครื่องตรวจหาโลหะกำลังตรวจหาอะไรบางอย่างตามชายหาด  หรือคุณอาจจะเคยถูกตรวจสอบวัตถุระเบิดก่อนเข้าสนามบิน  ขณะที่ตำรวจใช้เครื่องสแกนหามีด และ อาวุธ ของพวกวัยรุ่นที่เข้าไปดูงานคอนเสิร์ตเป็นต้น  และถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บางครั้งต้องการทราบว่าบริเวณใดมีสายเคเบิล หรือท่อฝังอยู่

เครื่องตรวจหาโลหะที่มีขายอยู่ทั่วไป

     เครื่องตรวจหาโลหะใช้ในงานประยุกต์ได้อีกหลากหลาย  อาทิเช่น  ตรวจหาอาวุธในโรงเรียน  หรือผู้เข้าเยี่ยมนักโทษ  เพื่อไม่ให้นำอาวุธติดเข้าไปให้ผู้ต้องขัง    หรือแม้แต่การค้นหาสมบัติใต้ดิน และใต้น้ำ  ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกัน

     ฟิสิกส์ราชมงคล  จะบอกเล่าเรื่องราว และหลักการของเครื่องตรวจหาโลหะ  พร้อมกับเทคโนโลยีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง  ในหน้าถัดไป  อ่านต่อครับ


เครื่องหาสมบัติ

เครื่องค้นหาโลหะกำลังตรวจดูว่าบริเวณนั้นมีโลหะอยู่ใต้พื้นดินหรือไม่ รูปการค้นหาโลหะ ซึ่งเราใช้หาโลหะบนพื้นดินหรือใต้น้ำก็ได้ เมื่อมีโลหะอยู่ใต้พื้นดิน เครื่องจะส่งเสียงเตือน เป็นเสียงดังบี๊บๆ    หลักการของเครื่อง


การทดลองเสมือน

การทดลองเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม   คลิกครับ

 

 

     ในห้องทดลองเสมือนนี้  คุณสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมได้  โดยเริ่มต้นที่ ไฮโดรเจน  H  (z=1)   ให้ลากตัวสไลด์  เปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอน   หรือใช้ลูกศรขึ้นและลงของคีย์บอร์ดก็ได้

 


คุณสามารถเลือกไอโซโทปได้  ทาง คือ

        เมื่อคลิกเมาส์บนเส้นกราฟ  จะปรากฎเป็นเส้นกากบาทสีเทา  และจุดสี่เหลี่ยมสีเขียว  จำนวนนิวตรอนและโปรตอนปรากฎขึ้น   ถ้าไอโซโทปนั้นเสถียร (stable)   ไม่มีเวลาครึ่งชีวิต (Half life)   แต่ถ้าไม่เสถียร  มีเวลาครึ่งชีวิตขึ้น  คลิกเข้าสู่การทดลอง


 คุณสามารถเห็นจุดหลอมเหลว และอุณหภูมิจุดเดือดสำหรับธาตุต่างๆ  ภายในตารางธาตุนี้   ถ้าเป็นสีน้ำเงิน  แสดงว่าธาตุนั้นอยู่ในสถานะของแข็ง   สีเหลืองอยู่ในสถานะของเหลว   และสีแดงอยู่ในสถานะแก๊ส   ส่วนช่องไหนถ้าเป็นสีขาวแสดงว่า ธาตุนั้นมีไอโซโทปที่ไม่เสถียร   และยังไม่ทราบอุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟส

             ในห้องทดลองเสมือนจริงนี้   เรากำหนดให้อุณหภูมิห้องเท่ากับ  298 K   =   25 o C  คุณสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยตนเอง  โดยกดที่ลูกศรของคียบอร์ด  ("<--- "  : อุหภูมิลดลงครั้งละ  15 K  ,   "---->"  อุหภูมิเพิ่มขึ้นครั้งละ  15 K )   หรือจะใช้เมาส์ลากตัวเลื่อนก็ได้เช่นเดียวกัน  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าห้องทดลอง

คำถาม


กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต