โหราศาสตร์ ฉบับพิสดาร โดย ลูก ส.ธรรมภักดี
ความนิยมของผู้ชม: / 83
แย่มากดีมาก 
สารบัญ
เรื่อง หน้า

ศัพท์ที่ใช้ในวิชาโหราศาสตร์

1
จักรราศี 8
จักรราศีเหล่านี้มีความหมาย , มาตราโหราศาสตร์ 9
ธาตุ 10
ประเภทแห่งราศี 12
ราศีเพศ 13
ราศีกลางวัน-กลางคืน 14
ราศีเกี่ยวกับเกณฑ์ 17
ราศีธาตุดิน มังกร , พฤศภ , กันย์ 18
ราศีธาตุลม , ตุลย์ , กุมภ์ , เมถุน 18
ราศีธาตุน้ำ กรกฎ , พิจิก ,มิน 19
พระเคราะห์เทียบรูปบุคคลเป็นต่างภาษา เป็นมติของเกจิอาจารย์ 20
วิธีทำฤกษ์กำเนิด , ฤกษ์ 27 20
กำหนดเวลาพระเคราะห์โคจรตามจักรราศี 21
ปฏิทินโหรละบัดนี้ เป้นละข้างขึ้น เดือน 4 ปี พ.ศ. 2478 22
วิธีอ่านปฏิทินโหร 23
วิธีวางพระเคราะห์ทำดวงชะตากำเนิด 27
แบบดวงบอกราศี 27
วิธีวางจันทร์กำเหนิด 31
วิธีวางลัคนากำเหนิด 32
ดวงอันโตนาทีและพหินาที 32
คำอธิบายวิธีทำลัคนากำเหนิด 33
วิธีทำตนุเศษและตนุเกษตร์ , ดวงเกษตร์ 34
ตนุสามสถานคำกลอน 36
ทิศและพระเคราะห์ครองธาตุ 36
ลักษณะชของพระเคราะห์ที่กำเนิดจากธาตุ 37
สีของดาวเคราะห์และเครื่องหมาย 39
มฤตยูสีต่างๆ และสีผสม 40
สภาพของดาวเคราะห์ 40
อาชีพของดาวเคราะห์ 42
จักรราศี ซึ่งเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และสีประจำ 12 ราศี 44
ราศีหนึ่งเรียกว่าเรือน 1 44
กำลังของดาวเคราะห์ และคู่สมพลคู่มิตร  และศัตรู 45
ดาวเคราะห์ที่โคจรจากราศีหนึ่งถึงอีกราศีหนึ่ง 46
ดาวเคราะห์ที่เป็นมิตรกันประจำราศี 47
คู่ศัตรู 47
นาม 48
ดาวเคราะห์แสดงลักษณะ 49
ดาวเคราะห์ประจำจริต 51
ผูกดวงชาตา , อันโตนาที 52
ฤกษ์ 53
การวางลัคนากำเนิด 56
ดวงเกษตร 58
การหานุเศษ และตนุเกษตร 59
วัย 60
จะได้คิดวัยสำเร็จไว้ ณ ที่นี้ 61
พระเคราะห์อันเป็นสามวัยคำกลอน , ประ 63
ดวงมหาอุจ 64
ดวงนิจ 66
ดวงอุจจาวิลาส 67
ดวงราชโชคหรือราชาโชค 69
ดวงตรีโกณ ( ตรีกูล) 70
จตุสดัย 71
ทำนายอัฐเคราะห์ที่เป็นจตุสดัย 72
ดวงมหาจักร 72
ดวงจตุพิธ 74
ดวงประกิณโชค 75
นวางค์ และตรียางค์ 75
ภูมิพยากรณ์ 77
ทักษาพยากรณ์ 80
กาลกิณีจรต้องทักษาคำกลอนของโบราณ 83
วิธีพยากรณ์ดวงทักษากำเนิดโดยสังเขป 83
ดวงทักษาพยากรณ์ 84
หัวข้อพยากรณ์ 85
ทักษาพยากรณ์อายุตกภูมิ 86
ตัวจรมาต้องลัคน์และต้องพระเคราะห์กำเนิด 88
มาตุภูมิปี 89
กาลกรรณีจรในเรือนชาตา 89
พระเคราะห์ 4 องค์เป็นกาลกรรณีจรต้องทักษา 90
ทักษาเป็นศรีจรมาต้องทักษาตัวเดิม 90
ตนุเป็นศรีและศรีจรในเรือนชาตา 91
กาลกรรณีแซกจรและศรีต้อง 91
พระเคราะห์ 3 องค์เป็นศรี 91
บาปเคราะห์เป็นกาลกรรณี 92
สมเคราะห์เป็นกาลกรรณี 92
มาตปี , มาตเดือน 93
โชคเดือน , มาตกาลกรรณี 94
พระเคราะห์ 4 องค์ เป็นกาลกรรณีมาตในราศรีบังคับ 94
พระเคราะห์จรมาให้คุณและคุ้มโทษ 95
กำเนิดพระเคราะห์ 96
พาหนะทรงของพระเคราะห์ 96
พระเคราะห์เสวยอายุ 97
แบบฮินดู , แบบสากล 98
คำพยากรณ์พระเคราะห์เสวยอายุและแทรก 99
พยากรณ์พระเคราะห์เสวยอายุ 100
พยากรณ์พระอังคารเสวยอายุ 101
พยากรณ์พระพุธเสวยอายุ 101
พยากรณ์พระพฤหัสบดีเสวยอายุ 102
พยากรณ์พระศุกร์เสวยอายุ 103
พยากรณ์พระเสาร์เสวยอายุ 104
พยากรณ์พระราหูเสวยอายุ 104
การวิจารณ์พระเคราะห์องค์เสวยอายุ 105
พยากรณ์พระเคราะห์กำเนิด 108
พระเคราะห์จร 111
ตำราทายพระเคราะห์เทวดาโคจรตามจักรราศีของโลก 119
ทายพระเคราะห์ 127
คำถามต่างๆ 128
ดูโชคต่างๆ 129
ดูกุศลและอกุศลของตน 131
ดูชะตาว่าจะทำอะไรดี 132
ดูเนื้อคู่ (ปัตนิ) 134
คู่สมรส 136
แสงรัศมีของดาวเคราะห์กำหนดด้วยองศา ,  วิสมคติกาล 137
พระเคราะห์ดำเนินผิดปกติ  มีคำทำนาย 138
ทายพระเคราะห์คู่ในดวงชะตา 141
ตรีวัย 147
แบบวัยสำเร็จ 148
การทำนายหรือพยากรณ์ดวงชะตา 150
ราศี และดวงเกษตร 153
ราศีที่ดีและร้าย 153
พระเคราะห์ในตำราจักรทีปนี 156
พระเคราะห์ที่เป็นวินาสนะ 160
บอกเรื่องพิการ 161
พูดถึงผู้ใดที่ได้มหาอุจ 162
พระเคราะห์เป็นโยค 163
พระจันทร์ประจำราศีต่างๆ 163
เกณฑ์พระอังคาร 166
เกณฑ์พระพฤหัสบดี 166
เกณฑ์พระราหู 167
เกณฑ์พระเกตุ 167
ฝอยหายลัคนาจร 171
วิธีทำลัคนาจรอีกตำราหนึ่ง 172
พระเคราห์เป็น 11 และ 12 แก่ลัคนา 177
เกณฑ์จัตุสะใด 177
ลัคนาตกราศีธาตุ 178
ลัคนาประจำราศีและตกธาตุ 179
ลัคนาประจำราศีบอกรูปลักษณะบุคคล 180
พระเคราะห์กุมภ์ลัคนาบังคับในราศีที่ดีให้คุณ 171
โคลงพระเคราะห์กุมลัคนาบังคับตามราศีที่ให้คุณ 182
พระเคราะห์กุมลัคนาคำกลอน 183
องค์พระเคราะห์กุมลัคนามีจริตต่างๆ 185
พยากรณ์กุมลัคนา 186
ศรีกำเนิดตกเรือนชาตา 186
ศรีกำเนิดร่วมกับพระเคราะห์องค์อื่นๆ 187
กาลกรรณีกำเนิดกุมพระเคราะห์องค์อื่นๆ 187
พระเคราะห์เป็นอริ  มรณ  วินาศนะ แก่ตนุลัคนาและตนุเศษ 188
ลัคนากำเนิดอยู่ในราศีซึ่งต้องในบังคับของเดือนเกิด 189
มีโฉลกที่ควรจะท่องจำในการบังคับเดือนเกิด 190
บังคับวันเกิดเกาะเกี่ยวแก่ลัคนา 191
โคลงอุตสาหะ 191
โคลงพระเคราะห์ที่ดี 192
เทวดาที่เป็นสมเคราะห์และบาปเคราะห์ 192
เปรียบเทียบพระเคราะห์ต่างๆ 193
ทายทัศนะเคราะห์มีอิทธิพลให้คุณและโทษต่างกัน 194
กำลังเทวดาเสวยอายุ 194
พระเคราะห์เทียบกับรูปลักษณะของบุคคล 199
พระเคราะห์เป็นมหาจักร 200
พระเคราะห์เป็นเกษตร์ 202
ฝอยทายเกษตร์เป็นคำกลอน 203
ทายพระเคราะห์ตกเรือนเกษตร์เป็นคำกลอน 204
พระเคราะห์เป็นประ 206
ฝอยทายประเป็นคำกลอน 207
พระเคราะห์เป็นมหาอุจ 208
ได้มหาอุจกี่ตัว 209
กำหนดองค์มหาอุจ 210
ทายมหาอุจอยู่ที่เบียฬที่ลัคนา 210
พระเคราะห์เป็นนิจ 211
พระเคราะห์เป็นอุจจาวิลาศ 212
กลอนยานีฝอยทายอุจจาวิลาศ 213
พระเคราะห์ที่เบียฬลัคน์ 213
พระเคราะห์เป็นราชาโชค 214
นามเกิดแต่กรรม 215
ทวาทศจักร 217
เรือนเคราะห์เปลี่ยนนามตามเคราะห์จร 221
นวางค์ 223
ตรียางค์ 224
ฤกษ์ 229
มหาทักษสังคปกรณ์ 231
คำอธิบายขยายความในทักษะสังคหะ 254
พระเคราะห์ตรีวัย 258
คำอธิบายการหาอุบายเคราะห์ 259
มหากาลจักรลัคน์จร 272
สุริยปฐานและจันทรปฐาน 276
การขับดวงชะตา 277
อุบลโชคหรือปทุมโชค 280
มหาทักษาซึ่งมีการนับปูมอายุยังมีอีกแบบ 1 282
เท่าที่ได้สังเกตปูมที่อันควรระวัง 282
ดาวดีหรือดาวร้ายที่ไม่ถูกกับลัคนา 283
คนพูดปดเก่ง 283
ดูของหาย 284
ถุงเงินรั่ว 284
8 ถึง ส. 285
ดูความเจริญในชีวิต วัย 286
ดูพื้นตัวอายุเดิม 286
ดวงดาวในทวาร 287
ฤกษ์เป็นเครื่องบำรุงขวัญอันหนึ่ง 288
คาดโชค , ทำนายโชคชะตาอย่างง่ายๆล่วงหน้า 297
ทำนายเศษ 299
พระเคราะห์แสดงผล 300
ระยะกาลดิถีพระเคราะห์เดินปกติ 302
พระเคราะห์บังคับฝน ไฟ และลม 303
วันใดฝนจะตกมากหรือน้อย 303
ฝนพระเคราะห์ใหญ่ 304
ดาวพระเคราะห์ในดวงชะตาจำแนกไปหลายประเภท 305
วิธีขับเคราะห์เข้ามหาอุจ 305
เกณฑ์อัฐเคราะห์สำหรับบวก 305
มหาอุจมีกำลังให้แรงตามองศาบังคับ 306
สมพระเคราะห์และบาปเคราะห์ทีทำให้ใช้กันไม่ถูก 307
เวลามีเคราะห์ถ้าระวังตัวก็เป็นน้อย , อาถรรพณ์ 311
คาถาแก้อาถรรพณ์ทำน้ำมนต์อาบ, เกร็ดเบ็ดเตล็ด 317
โชคกำเนิด ,  ทายว่าจะมีบูญหรือตกยาก 318
กุศล และ อกุศล 319
อกุศล 320
ดูลักษณะชะตาตามสัตตวาร 321
ทายลัคนาตามลำดับราศี 322
จัตุรงโชคกำเนิดแลจร 347
ลัคนาในราศีธาตุและใน 12 ราศี 349
ลัคนาใน 12 ราศี 360
คำพยากรณ์สำหรับลัคนาจรในเกณฑ์ราศี 366
เกร็ดเบ็ดเตล็ด 367
ลัคนาบอกพิการ 370
ลัคนาจร 371
ลัคนาจรใน 12 ราศี 372
ลัคนาจรกับเคราะห์จร ตนุจร 373
กาลกิณีจร , วิธีดูดวงชะตา 374
ตัวอย่างพยากรณ์พื้นสามัญของเกจิอาจารย์ , ดูตนุ 377
วัย 379
ว่าด้วยลักขณาสถิตราศีต่างๆ 384
ตำราอินทภาสบาทจันทร์ 388
คำอธิบายเรื่องอินทภาสบาทจันทร์ 403
ทำฤกษ์ศักราช , ทำฤกษ์พระจันทร์กาลชำระ 405
ทำฤกษ์อินทภาสและฤกษ์ปฏิสนธิ 406
ทำหลักอินทภาสปฏิสนธิ 406
ทำหลักบาทจันทร์ปฏิสนธิ 406
ตั้งชันษาทำเป็นอายุชำระ 407
ทำหลักอินทภาสโคจร 407
ทำหลักบาทจันทร์โคจร 408
อุปจัย 410
ทุรุทุราและภินทุอุบาทว์ 411
ความหมายของภพ 412
ธรรมชาติและความหมายของพระเคราะห์ 418
กฎเกณฑ์ของเวลามานทิในวารต่างๆ 420
กฎเกณฑ์ของเวลาคุลิกะในวารต่างๆ 421
ธรรมชาติและความหมายของนพเคราะห์ 421
การร่วมกันของพระเคราะห์ 3 ตัว 449
ดาวพระเคราะห์ร่วมกัน 4 ดวงในภพเดียวกัน 452
ดาวพระเคราะห์ 5 ดวงร่วมราศีหรือภพเดียวกัน 455
การร่วมกันของพระเคราะห์ 6 ดวงในราศีหรือภาวะเดียวกัน 457
ผลของพระเคราะห์ต่างๆที่เข้ากุมลัคนา 466
ภพที่ 2 จากลัคนา 467
ภพที่ 3 จากลัคนา 468
ภพที่ 4 จากลัคนา 469
ภพที่ 5 จากลัคนา 470
ภพที่ 6 จากลัคนา 471
ภพที่ 7 จากลัคนา 472
ภพที่ 8 จากลัคนา 473
ภพที่ 9 จากลัคนา 474
ภพที่ 10 จากลัคนา 475
ภพที่ 11 จากลัคนา 476
ภพที่ 12 จากลัคนา 477
ผลของเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งอุจจ์ 478
ผลของเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ 479
ผลของดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตร 479
ผลของพระเคราะห์ในเรือนมิตร 480
ผลของดาวอยู่ในราศีที่เป็นนิจ 482
ผลของคุลิกะ ปี เดือน วัน 483
ผลของอาทิตย์ที่โคจรเหนือหรือใต้เส้นศุนย์สูตร , ผลของฤดูกาลต่างๆ 498
ผลของข้างขึ้นและข้างแรม 500
ผลของเวลาต่างๆประจำวัน 500
ผาสุขจะประสบความสำเร็จ 500
ผลของดิถีต่างๆ 501
ผลของวันต่างๆ 502
ชื่อของนักษัตรต่างๆ 503
เวลาวิบัติเกี่ยวกับคัณฑ 512
โทษของดิถี 513
นักษัตรต่างๆ ที่ให้โทษนับจากจันทร์ 515
ผลของจันทร์ในนักษัตรต่างๆ 516
ผลของจันทร์ในราศีต่างๆ 519
ผลของจันทร์ในนวางศ์ต่างๆ 520
ผลของโยคต่างๆ 521
ผลของการณ์ต่างๆ 523
ผลของลัคนาในราศีต่างๆ 525
ผลของโหรต่างๆเกี่ยวกับลัคนา 526
ผลของลัคนาในตรียางค์ต่างๆ 527
ผลของลัคนาในทวาทคำคะต่างๆ 529
ผลของลัคนาในตริมคำคะต่างๆ 529
ผลของเวลาหรือยามต่างๆ 530
ผลของกาลโหราหรือในชั่วโมงในวันต่างๆ 531
วิธีคำนวณพยากรณ์ 533
ภาคพิเศษ  ดวงชาตาคืออะไร 569
วิธีคำนวณดวงชาตาจรปัจจุบัน 571
เกณฑ์ปี 573
เกณฑ์เดือน , เกณฑ์วัน 574
ดวงชาตากำเนิด นาย ก. 576
การวางลัคนา 577
การคำนวณลัคนาดวงชาตาจรปัจจุบัน 578
การหาเกษตร์ลัคนาและภพต่างๆ 578
เกษตร์ร่วมมีกฎเกณฑ์หาได้ 578
การหาความสัมพันธ์ของดาวพระเคราะห์ 579
ระยะอิทธิพลของความสัมพันธ์โดยทั่วๆไป 579
ตำแหน่งสัมพันธ์ของดาวเคราะห์ต่างๆ 580
กุญแจความสัมพันธ์ของพระเคราะห์ 583
อาทิตย์กับจันทร์ 584
อาทิตย์กับพุธ , อาทิตย์กับศุกร์ , อาทิตย์กับอังคาร 585
อาทิตย์กับพฤหัส , อาทิตย์กับเสาร์ 586
อาทิตย์กับมฤตยู , จันทร์กับพุธ 587
จันทร์กับศุกร์ , จันทร์กับอังคาร , จันทร์กับพฤหัส 588
จันทร์กับเสาร์ ,  จันทร์กับมฤตยู 589
พุธกับศุกร์ , พุธกับอังคาร , พุธกับพฤหัส 590
พุธกับศุกร์ , พุธกับมฤตยู , ศุกร์กับอังคาร 591
ศุกร์กับพฤหัส , อังคารกับเสาร์ , อังคารกับมฤตยู 593
พฤหัสกับเสาร์ , พฤหัสกับมฤตยู , เสาร์กับมฤตยู 594
ความรู้เกี่ยวแก่ดาวเคราะห์ 595
ความรู้เกี่ยวแก่ภพ 597
ภพที่ 1 เจ้าชาตา การกระทำ ชีวิต 597
ภพที่ 2 เงิน อำนาจ กำลัง ภพที่ 3 จิตใจ การอยู่ร่วม  หนังสือ 597
ภพที่ 4 พ่อแม่  บ้าน ทรัพย์สิน 597
ภพที่ 5 ความรัก ลูก โชค 597
ภพที่ 6 สุขภาพ การงาน บริหาร 598
ภพที่ 7 เพื่อน ผู้มีส่วนร่วม กฎหมาย 598
ภพที่ 8 ความผันแปร   กามารมณ์  ความเสียใจ 598
ภพที่ 9 ศาสนา การศึกษา ท่องเที่ยว 598
ภพที่ 10 กิจการ รัฐบาล  สาธารณะ 599
ภพที่ 11 เพื่อนฝูง  ความหวัง  วิทยาศาสตร์ 599
ภพที่ 12 ความฝัน ความลับ ศัตรู 599
วิธีพยากรณ์ดวงชาตาจรปัจจุบัน 600
ความสำคัญของเกษตร์แห่งภพ , ฝอยพยากรณ์ลัคนาจร 602
ตำราดวงนวหรคุณ เรียนรู้ด้วยตนเอง  , ฐานมูลทั้ง 4 ฐาน 605
ฐานที่ 1 วัน ให้ตั้งเลขวันเกิดเป็นเกณฑ์ 605
ฐานทื่ 2 เดือนเกิด 605
ฐานที่ 3 ปีเกิด , คำพยากรณ์กำกับทั้ง 3 ฐาน 606
ความหมายของฐานที่ 4 ผลบวก 608
รูปร่างลักษณะเจ้าชะตา 610
ความสัมพันธ์ของเลขพยากรณ์ 611
เลขคู่มิตร , เลขคู่ธาตุ , เลขคู่สมพล 611
เลขคู่ศัตรู 612
การหาวัยของตัวอย่างที่ 1 613
การหาวัยของตัวอย่างที่ 2 614
ยามอัฐกาล 616
การหาเศษจากอายุ ,  ความสำคัญของทักษา 618
ดวงต่างๆ ทีประจำอยู่ตามช่องของดวง 619
คู่ศัตรูในเรือนต่างๆ  ที่ดาวอยู่ 620
การอ่านดาวชะตากำเนิด , อายุครองเรือนใน 12 ราศี 621
เดชครองเรือนใน 12 ราศี , ศรีครองเรือนใน 12 ราศี 622
มูละครองเรือนใน 12 ราศี 623
อุตสาหะครองเรือนใน 12 ราศี , มนตรีครองเรือนใน 12 ราศี 624
การครองเรือนใน 12 ราศี 625
การถอดดาว , การวางลัคนา , ยามอัฐกาล 627
ความหมายของเรือนชะตา 628
ตัวอย่างการถอดดาว 630
เลขบาปพระเคราะห์ และเลขศุภพระเคราะห์ 631
ตำราพิชัยสงครามในบ้าน 631
ยามอัฐกาล 632
คนเกิดยามจันทร์ 2 ถึงยามพุธ 4 634
คนเกิดยามภุมมะ 3 ถึงยามครุ 5 636
คนเกิดยามพุธ 4 ถึงยามศุกระ 6 638
คนเกิดยามครู 5 ถึงยามเสารี 7 639
คนเกิดยามศุกระ 6 ถึงยามกุมมะ 3 641
คนเกิดยามเสารี 7 ถึงยามจันทา 2 643
ยามกลางคืน 644
  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61601744

Who's Online

ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์