โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ความนิยมของผู้ชม: / 115
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

แบบฝึกหัดบทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 เวกเตอร์  
  ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 9
  เวกเตอร์ 1 หน่วย 23
  ผลคูณของเวกเตอร์ 26
2 จลศาสตร์ของวัตถุ  
  ความเร็วเฉลี่ยและชั่วขณะ 35
  ความเร่งเฉลี่ยและชั่วขณะ 39
  การเคลื่อนที่เมื่อความเร่งคงที่ 43
  อินทิเกรตหาความเร็วและตำแหน่งของอนุภาค 47
  วัตถุตกอย่างอิสระ 50
  ความเร็วสัมพัทธ์ 56
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 57
3 การเคลื่อนที่บนระนาบ  
  ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วชั่วขณะ 93
  ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งชั่วขณะ 93
  การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 103
  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 112
  ความเร็วสัมพัทธ์ 116
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 120
4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
  แรง 149
  มวลและน้ำหนัก 155
  การแก้ปัญหาโจทย์ของนิวตัน 160
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 183
5 การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 1  
  แรงเสียดทาน 173
  ประยุกต์กฎข้อที่ 1 180
  ประยุกต์กฎข้อที่ 2 190
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 199
6 การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 2  
  การเคลื่อนที่แบบวงกลม 233
  การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่ง 242
  กฎนิวตันกับแรงโน้มถ่วง 247
  สนามความโน้มถ่วง 247
  ดาวเทียม 255
  การเปลี่ยนค่าความเร่งโน้มถ่วง  ตามระดับความสูง 258
  การหมุนของโลกต่อความเร่งโน้มถ่วง g 260
  โจทย์เสริมประสบการณ์ 262

ทฤษฎีดูจาก

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61510916

Who's Online

ขณะนี้มี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์