เอกสารประกอบการสอน แคลคูลัส 1 โดย อ. แน่งน้อย ทรงกำพล
ความนิยมของผู้ชม: / 1027
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

  หน้า
บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
  1.1 ผลคูณคาร์ทีเชียน 1
  1.2 ความสัมพันธ์ 8
  1.3 ฟังก์ชัน 16
  1.4 พีชคณิตของฟังก์ชัน 27
  1.5 ฟังก์ชันผกผัน 32
  1.6 ฟังก์ชันประกอบ 36
  1.7 ชนิดของฟังก์ชัน 45
บทที่ 2 ลิมิต และความต่อเนื่อง  
  2.1 ความหมายของลิมิต 54
  2.2 ลิมิตซ้าย-ลิมิตขวา 63
  2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิต 68
  2.4 ลิมิตที่อนันต์ และลิมิตอนันต์ 82
  2.5 ลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติบางฟังก์ชัน 93
  2.6 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 100
บทที่ 3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  
  3.1 บทนิยามของอนุพันธ์ 106
  3.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 124
  3.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ 140
  3.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 148
  3.5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 160
  3.6 อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม 170
  3.7 อนุพันธ์ของฟังก์ชันชี้กำลัง 179
  3.8 อนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก 186
  3.9 อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย 192
  3.10 อนุพันธ์อันดับสูงกว่าหนึ่ง 196
  3.11 อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันและสมการอิงตัวแปรเสริม 203
บทที่ 4 บทประยุกต์อนุพันธ์  
  4.1 ความหมายทางเรขาคณิตของอนุพันธ์ 208
  4.2 เส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก 213
  4.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง 221
  4.4 ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด 238
  4.5 อัตราสัมพัทธ์ 263
  4.6 อัตราสัมพัทธ์ 263
  4.7 ความเร็วและความเร่ง 271
  4.8 ค่าเชิงอนุพันธ์ 280
  4.9 หลักเกณฑ์โลปิตาล 292
บทที่ 5 แคลลูลัสเชิงปริพันธ์  
  5.1 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต 299
  5.2 ปริพันธ์จำกัดเขต 309
  5.3 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 323
  5.4 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ให้ผลเป็นฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันชี้กำลัง 330
  5.5 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก 336
  5.6 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ให้ผลลัพธ์เป็นพังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 340
บทที่ 6 เทคนิคการหาปริพันธ์  
  6.1 การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน 344
  6.2 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติรูปแบบต่างๆ 353
  6.3 การหารปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ 364
  6.4 การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนย่อย 377
  6.5 การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่ 390
บทที่ 7 การประยุกต์ปริพันธ์  
  7.1 พื้นที่ในระนาบ 400
  7.2 การหาปริมาตรรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ 417
  7.3 จุดศูนย์กลางมวล 440
  7.4 ความยาวส่วนโค้ง 452
  บรรณานุกรม 458

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 52074580

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์