เอกสารคำสอนรายวิชา ฟิสิกส์ 1 โดย นายจรัส บุณยธรรมา
ความนิยมของผู้ชม: / 24
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

    หน้า
หน่วยที่ 1 บทนำ  
  11 ฟิสิกส์และการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ 1
  12 ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์ 2
  13 ปฏิบัติการเวกเตอร์ 23
หน่วยที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่ 28
  21 จลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ 1 มิติ 29
  22 การตกอย่างอิสระ 47
  23 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 55
  24 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 63
  25 แรงและกฎของนิวตัน 73
  26 แรงโน้มถ่วง 86
หน่วยที่ 3 โมเมนตัมและพลังงาน 113
  31 งานและกำลัง 114
  32 กฎของานและพลังงาน 117
  33 ทฤษฎีการดลและโมเมนตัม 147
  34 การชนกันของมวล 158
หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต 168
  41 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก 169
  42 พลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก 184
  43 เพนดูลัม (ลูกตุ้มนาฬิกา) 189
  44 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกที่ถูกหน่วงและมีแรงบังคับ 192
หน่วยที่ 5 ระบบอนุภาค 200
  51 การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลของระบบอนุภาค 201
  52 การชนกันของระบบอนุภาค 209
  53 พลังงานจลน์ของระบบอนุภาค 213
หน่วยที่ 6 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 219
  61 จลศาสตร์ของการหมุน 220
  62 สมการการหมุน 228
  63 จลพลศาสตร์ของการหมุน 248
  64 พลังงานจลน์การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง 274
หน่วยที่ 7 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 288
  71 สัจพจน์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 289
  72 การหดสั้นของความยาวและการยืดของช่วงเวลา 292
  73 มวลสัมพัทธ์และสมมูลของมวลสารพลังงาน 301
หน่วยที่ 8 ความร้อน 314
  81 การขยายตัวตามอุณหภูมิ 315
  82 การถ่ายโอนความร้อน 326
  83 กฎของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 338
หน่วยที่ 9 คลื่นแสง 361
  91 สมบัติของคลื่นเสียง 362
  92 ความเร็วของคลื่นเสียง 366
  93 วิเคราะห์ปรากฎกการณ์ทางเสียงและการนำไปใช้ 376
บททดลอง การทดลองเสมือนจริง 395
  การเขียนกราฟเส้นตรง 396
  แผนภาพวัตถุอิสระ 405
  แรงเสียดทาน 411
  จุดศูนย์กลางมวลและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมสำหรับการชนในระบบ 1 มิติ 420
  จุดศูนย์กลางมวลและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมสำหรับการชนในระบบ 2 มิติ 430
  การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาแบบง่าย 438
  แรงของสปริงและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61735469

Who's Online

ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์