โลหะวิทยา ตอนที่ 1 Engineering physical metallurgy
ความนิยมของผู้ชม: / 12
แย่มากดีมาก 

โลหะวิทยา ตอนที่ 1

Engineering physical metallurgy

โดย อ.ประกอบ บุญยงค์

สารบัญ

  หน้า
1. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางโลหะวิทยา 1-19
มาตรวัดอุณหภูมิ 1
การวัดอุณหภูมิ 1
การวัดอูณหภูมิด้วยการดูสี 1-2
Filled-system Thermometer 2-3
Resistance thermometer 3
Thermoelectric pyrometer 4-7
Recording and controlling pyrometer 7-8
Radiation pyrometer 8-10
Optical pyrometer 10-11
การตรวจโลหะด้วยวิธี the macro-examination of metals 11-16
Microscopy 16-19
แบบฝึกหัดบทที่ 1 19
2. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ 20-45
Static load test 20-30
ความแข็ง (Hardness) 30-34
Cyclic load test 35-39
Impact load test 39-41
การตรวจสอบโลหะโดยไม่ทำลายสภาพ 41-45
แบบฝึกหัดบทที่ 2 45
3. โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก 46-59
โครงสร้างของอะตอม 46-47
การยึดเหนี่ยวของอะตอม 47-50
โครงสร้างของโลหะ 50-55
Polymorphism และ Allotropy 56-57
Crystallization 57-59
แบบฝึกหัดบทที่ 3 59
4. Plastic Deformation 60-67
Deformation by slip 60-62
Deformation by twinning 63-65
Polycrystalline material 66
Effect of working on properties 66-67
แบบฝึกหัดบทที่ 4 67
5. Constitution of alloys 68-73
การแบ่งประเภทของโลหะประสม 68-69
โลหะบริสุทธิ์ 69
Intermediate alloy phase หรือ Compound 69-72
Solid solution 72-73
แบบฝึกหัดบทที่ 5 73
6. Equilibrium diagrams 74-117
Co-ordinates ของ Phase diagrams 74
การสร้าง Phase diagram 75-107
Phase diagram แบบที่ 1 75-83
Phase diagram แบบที่ 2 83-90
Phase diagram แบบที่ 3 90-95
Phase diagram แบบที่ 4 95-96
Phase diagram แบบที่ 5 96-100
Phase diagram แบบที่ 6 100-102
Phase diagram แบบที่ 7 102-107
The phase rule and equilibrium diagrams 107-111
Ternary  equilibrium diagrams 111-114
แบบฝึกหัดบทที่ 6 114-117
7. The Iron-Iron Carbide equilibrium diagrams 118-128
โครงสร้าง 119-120
Mechanical properties of plain carbon steels 121-122
ผลที่เกิดจากการที่มีธาตุอื่นๆอยู่ใน Plain carbon steels 122-123
การแบ่งชั้นและการนำไปใช้งานของ Plain carbon steels 123
การเย็นตัวอย่างช้าๆ  ของ Steels 124-127
Critical-temperature lines 127-128
แบบฝึกหัดบทที่ 7 128
8. The Heat Treatment of steel 129-160
Full annealing 130-133
Spheroidizing 133-134
Process annealing 134
Normalizing 134-135
Hardening 136
Isothermal-transformation diagram 136-142
Transformation on continuous cooling 142-157
Heal tratment of Non-ferrous metals 157-159
Tempering 159
แบบฝึกหัดบทที่ 8 160
9. วิธีการทำผิวแข็ง 161-182
แบบที่ 1 ไม่เปลี่ยนส่วนผสมทางเคมี  
Flame hardening 163-164
แบบที่ 2 เปลี่ยนส่วนผสมทางเคมี  
Carburizing 164-168
Nitriding of steel 168-171
Cyaniding และ Carbonitriding of steel 171-175
Calorising 175-177
Chromising of steel 177-180
Silicondising 180-181
Boron saturation 181-182
แบบฝึกหัดบทที่ 9 182

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61647971

Who's Online

ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์