นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2531-2537
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

สมบัติ จำปาเงิน เรียบเรียง

2531 ศาสตราจารย์  ดร. สถิตย์ สิริสิงห  จุลชีววิทยา   หน้า 7

 

2532 ศาสตราจารย์  ดร. ถาวร วัชราภัย  พฤกษศาสตร์   หน้า 23

 

2533 ศาสตราจารย์  สดศรี ไทยทอง  ชีววิทยา (สัตววิทยา)   หน้า 44

 

         ศาสตราจารย์  ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้  ขีววิทยา (พันธุศาสตร์)   หน้า 63

 

2534 ศาสตราจารย์  ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   หน้า 81

 

2535 ศาสตราจารย์  ดร. อมเรศ  ภูมิรัตน  เทคโนโลยีชีวภาพ  หน้า 98

 

2536 ศาสตราจารย์  ดร. ณัฐ ภมรประวัติ  วิทยาศาสตร์การแพทย์   หน้า 119

 

2537 ศาสตราจารย์  นายแพทย์ วิศิษฎ์  สิตปรีชา  วิทยาศาสตร์การแพทย์   หน้า 137

 

2536 ศาสตราจารย์  นายแพทย์ อารี วัลยะเลวี  วิทยาศาสตร์การแพทย์   หน้า 148

 

ภาคผนวก  159

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60301581

Who's Online

ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์