ข้อสอบและเฉลย เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดย ประชา ศิวเวทกุล
ความนิยมของผู้ชม: / 279
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

 

 

       สถิติจำนวนผู้สมัครสอบ และผู้สอบคัดเลือกได้ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554  และ 2555   ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2555   ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์  พ.ศ. 2555

 

หน้าที่

 

ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2534 1
  วิชาคณิตศาสตร์ 2
  วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 18
  วิชาวิทยาศาสตร์ 25

 

วิชาภาษาอังกฤษ 42
 
ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2535 55
  วิชาคณิตศาสตร์ 56
  วิชาสังคมศึกษา 61
  วิชาภาษาไทย 64
  วิชาวิทยาศาสตร์ 84
  วิชาภาษาอังกฤษ 92
 
ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2536 115
  วิชาคณิตศาสตร์ 116
  วิชาสังคมศึกษา 122
  วิชาภาษาไทย 125
  วิชาวิทยาศาสตร์ 146
  วิชาภาษาอังกฤษ 155
 
ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2537 177
  วิชาคณิตศาสตร์ 178
  วิชาสังคมศึกษา 184
  วิชาภาษาไทย  ฉบับที่ 1 186
  วิชาวิทยาศาสตร์ 211
  วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 218
  วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 241
  วิชาภาษาไทยฉบับที่  2 256
 
ข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2538 265
  วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 266
  วิชาวิทยาศาสตร์ 276
 
ข้อสอบและเฉลยแข่งขันมาตรฐานความรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2539-2540 281
  วิชาคณิตศาสตร์ 2539 282
  วิชาคณิตศาสตร์ 2540 289
  วิชาวิทยาศาสตร์ 2540 296
  วิชาภาษาอังกฤษ 2540 310
 
แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือเข้า ม. 4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 321
  วิชาคณิตศาสตร์ 322
  วิชาวิทยาศาสตร์ 334
  วิชาภาษาอังกฤษ 351
  วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 363
 
แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือเข้า ม. 4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 369
  วิชาคณิตศาสตร์ 370
  วิชาวิทยาศาสตร์ 397
  วิชาภาษาอังกฤษ 418
  วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 430
 
แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือเข้า ม. 4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 441
  วิชาคณิตศาสตร์ 442
  วิชาวิทยาศาสตร์ 469
  วิชาภาษาอังกฤษ 486
  วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 498
 
แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือเข้า ม. 4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 515
  วิชาคณิตศาสตร์ 516
  วิชาวิทยาศาสตร์ 543
  วิชาภาษาอังกฤษ 556
  วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 565
 
แนวและเก็งข้อสอบคัดเลือเข้า ม. 4 พร้อมเฉลย ชุดที่ 5 583
  วิชาคณิตศาสตร์ 584
  วิชาวิทยาศาสตร์ 617
  วิชาภาษาอังกฤษ 649
  วิชาสังคมศึกษาและ ศาสนาและวัฒนธํรรม 672
  วิชาภาษาไทย 683

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61602199

Who's Online

ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์