คู่มือ-เตรียมสอบ ฟิสิกส์ เล่ม 1 โดย อ.พรเพ็ญ วัฒนพานิช
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

 บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

บทนำ

1

    การอธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 3
    ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 7
    ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ 7
    ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 8
    ความเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ 9
    ปริมาณกายภาพและหน่วย 10
    การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 12
    เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 13
    การอ่านผลจากเครื่องมือวัด 14
    สิ่งที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัด 15
    เลขนัยสำคัญ 16
    การวิเคราะห์ผลการทดลอง 17
  แนวข้อสอบบทที่ 1 บทนำ 20
  เฉลยแนวข้อสอบบทที่  บทนำ 23

1

บทนำ

1

    การอธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 3
    ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 7
    ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ 7
    ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 8
    ความเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ 9
    ปริมาณกายภาพและหน่วย 10
    การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 12
    เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 13
    การอ่านผลจากเครื่องมือวัด 14
    สิ่งที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัด 15
    เลขนัยสำคัญ 16
    การวิเคราะห์ผลการทดลอง 17
  แนวข้อสอบบทที่ 1 บทนำ 20
  เฉลยแนวข้อสอบบทที่  บทนำ 23

1

บทนำ

1

    การอธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 3
    ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 7
    ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ 7
    ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 8
    ความเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ 9
    ปริมาณกายภาพและหน่วย 10
    การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 12
    เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 13
    การอ่านผลจากเครื่องมือวัด 14
    สิ่งที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัด 15
    เลขนัยสำคัญ 16
    การวิเคราะห์ผลการทดลอง 17
  แนวข้อสอบบทที่ 1 บทนำ 20
  เฉลยแนวข้อสอบบทที่  บทนำ 23

2

การเคลื่อนที่แนวตรง

27

    การบอกตำแหน่งของวัตถุ 30
    ปริมาณทางฟิสิกส์ 32
    เวกเตอร์ลัพธ์ 33
    การหาเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูป และการคำนวณ 33
    ระยะทางและการกระจัด 49
    อัตราเร็ว 52
    ความเร่ง 57
    การหาความชันของกราฟ 60
    กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง v-t , S-t  , และ a-t 61
    สมการสำหรับคำนวณหาค่าต่างๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว 69
    ระยะทางในช่วงวินาทีหนึ่งวินาทีใด 85
    การใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 90
    การคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างอิสระภายใต้แรงดึ่งดูดของโลก 97
    กราฟแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขึ้น-ลงในแนวดิ่ง 98
  แนวข้อสอบบทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง 113
  เฉลยแนวข้อสอบบทที่  2 การเคลื่อนที่แนวตรง 119
  แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 146
  เฉลยละเอียดแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 150
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 (โจทย์แบบแสดงวิธีทำ) 161
  เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 2 (โจทย์แบบแสดงวิธีทำ) 162

3

แรงและกฎการเคลื่อนที่

167

    แรง 169
    การหาแรงลัพธ์โดยการวาดรูป และโดยการคำนวณ 170
    กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 176
    น้ำหนัก 184
    มวลของโลก 186
    แรงเสียดทาน 190
    การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้ 201
    ระบบรอก 207
    การหาน้ำหนักของวัตถุจากตาชั่งสปริง 224
    การหาแรงปฏิกิริยา และการชั่งน้ำหนักในลิฟท์ 227
  แนวข้อสอบบทที่ 3 แรง และกฎการเคลื่อนที่ 250
  เฉลยแนวข้อสอบบทที่  3 แรง และกฎการเคลื่อนที่ 255
  แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 3 269

4

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

281

  การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 283
    1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์เมื่อจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายไม่อยู่ในระดับเดียวกัน 284
      การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง 284
    2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในระดับเดียวกัน 296
    3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ โดยวัตถุตกบนพื้นเอียง 308
  การเคลื่อนที่แบบวงกลม 312
      ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 314
      การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 319
      การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะขับเลี้ยวโค้ง 321
      สรุปการเคลื่อนที่ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 322
      อัตราเร็วเชิงมุม 327
      การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่ง 331
      การเคลื่อนที่ของดาวเทียม ดาวเคราะห์ 337
      ความสัมพันธ์ระหว่างคาบ และรัศมีของวงโคจรของดาวเทียมและดาวเคราะห์รอบโลก 338
  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 345
      การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเทียบกับเคลื่อนที่แบบวงกลม 346
      การหาคาบและความถี่ของการสั่นของวัตถุที่ติดสปริง 347
      การหาคาบและความถี่ของวัตถุที่แกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกา 348
  แนวข้อสอบบทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 353
  เฉลยแนวข้อสอบบทที่  4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 360
  แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 385
  เฉลยละเอียดแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 390
  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 (โจทย์แบบแสดงวิธีทำ) 402
  เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 4 (โจทย์แบบแสดงวิธีทำ) 403

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60300444

Who's Online

ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์