หลักการ และการใช้งาน เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดย สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

 บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

[อุณหภูมิและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

1

 

1.1

อุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ

1

   

1.1.1

หน่วยวัดและมาตราวัดอุณหภูมิ

1

   

1.1.2

อุณหภูมิอ้างอิงมาตรฐาน

2

   

1.1.3

หลักการวัดอุณหภูมิ

3

 

1.2

เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่อาศํยหลักการเชิงไฟฟ้า

4

   

1.2.1

เทอร์โมคัปเปิล

4

   

1.2.2

กฎของการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนื่องจากความร้อน

6

 

1.3

เทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐาน

9

   

1.3.1

เทอร์โมคัปเปิลแบบ S

9

   

1.3.2

เทอร์โมคัปเปิลแบบ R

10
   

1.3.3

เทอร์โมคัปเปิลแบบ B

11

   

1.3.4

เทอร์โมคัปเปิลแบบ J

12

   

1.3.5

เทอร์โมคัปเปิลแบบ K

13

   

1.3.6

เทอร์โมคัปเปิลแบบ T

14

   

1.3.7

เทอร์โมคัปเปิลแบบ E

14

   

1.3.8

เทอร์โมคัปเปิลแบบ Nonstandard

15

 

1.4

Reference Junction

17

   

1.4.1

วิธีที่ 1 รักษาอุณหภูมิของ Reference Junction ให้คงที่ด้วยน้ำแข็ง

18

   

1.4.2

วิธีที่ 2 การรักษาอุณหภูมิของ Reference Junction ให้คงที่ด้วยเตาไฟฟ้า

18

   

1.4.3

วิธีที่ 3 ใช้เครื่องทำความเย็นรักษาอุณหภูมิ

20

   

1.4.4

วิธีที่ 4 ใช้วงจรไฟฟ้าแบบบริดจ์

21

 

1.5

เทอร์โมคัปเปิลและส่วนประกอบ

21

   

1.5.1

ตัวเทอร์โมคัปเปิล

21

   

1.5.2

ครอบโลหะป้องกันตัวเทอร์โมคัปเปิล

23

   

1.5.3

ฉนวนของเทอร์โมคัปเปิล

23

   

1.5.4

Protection tubes

25

   

1.5.5

Extension Wire

30

   

1.5.6

ส่วนประกอบอื่นๆ

33

   

1.5.7

Selector Switches

35

   

1.5.8

เทอร์โมคัปเปิล สำหรับงานลักษณะพิเศษ

37

 

1.6

ช่วงเวลาตอบสนองของการวัดอุณหภูมิ

38

   

1.6.1

องค์ประกอบของ Response ของเทอร์โมคัปเปิล

39

   

1.6.2

Dynamic Respone

43

 

1.7

ลักษณะการติดตั้งใช้งานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

44

   

1.7.1

การติตดั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในท่อขนาดเล็ก

45

   

1.7.2

การติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในท่อขนาดใหญ่

45

   

1.7.3

การติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภุมิกับภาชนะและระบบอื่นๆ

46

   

1.7.4

การติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลเพื่อวัดอุณหภูมิผิววัสดุ

47

 

1.8

ความผิดพลาดของการวัดอุณหภูมิ

48

   

1.8.1

ความผิดพลาดเนื่องจากการนำความร้อน

48

   

1.8.2

ค่าผิดพลาดของเทอร์โมคัปเปิลตามพิกัด

50

 

1.9

อาร์ทีดี (R.T.D.)

51

   

1.9.1

หลักการของอาร์ทีดี

51

   

1.9.2

โครงสร้างของอาร์ทีดี

53

   

1.9.3

วงจรต่อใช้งานของอาร์ทีดี

55

 

1.10

เทอร์มิสเตอร์ (Thermister)

56

   

1.10.1

วงจรใช้งานของเทอร์มิสเตอร์

57

 

1.11

ไพโรมิเตอร์

58

   

1.11.1

Radiation Pyrometer

61

   

1.11.2

แบบอินฟาเรด

65

 

1.12

เทอร์โมมิเตอร์แบบอาศํยหลัการขยายตัว-หดตัวของ fluid (Filled Systems)

66

   

1.12.1

ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ filled systems

66

   

1.12.2

การชดเชยข้อผิดพลาดของตัววัดแบบ filled system

67

   

1.12.3

สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SAMA) แบ่งเครื่องวัดอุณหภูมิ

69

   

1.12.4

ข้อดีข้อเสียของ Filled Thermal

74

 

1.13

แบบแถบโลหะคู่ (Bimetal)

74

 

1.12

การวัดอุณหภูมิด้วยวิธีอื่นๆ

76

   

1.14.1

ใช้สารเคมี

76

   

1.14.2

Fusion Cones

77

   

1.14.3

ใช้ผลึกควอทซ์

77

         

2

   

ความดันและเครื่องมือวัดความดัน

79

 

2.1

 

ความดันและหน่วยวัดความดัน

79

   

2.1.1

ความดันที่เกิดจากก๊าซ

80

   

2.1.2

ความดันที่เกิดจากของเหลว

81

   

2.1.3

รูปแบบของความดัน

81

   

2.1.4

ค่าความดันสมบูรณ์

82

   

2.1.5

ค่าความดันเกจ

82

   

2.1.6

ความดันดิฟเฟอเรนเชี่ยล

82

   

2.1.7

Vacuum

82

 

2.2

 

เครื่องวัดความดัน

83

   

2.1.1

มาโนมิเตอร์

84

 

2.3

 

บูร์ดอง

91

   

2.1.1

หลักการทำงานและโครงสร้างของตัววัดแบบบูร์ดอง

91

   

2.1.2

แบบรูปตัว C

93

   

2.1.3

ค่าลิเนียริตี

94

   

2.1.4

ฮีสเตอร์รีซีส

95

   

2.1.5

การปรับลิเนียริตี (Linearity) ของเกจวัดความดันแบบบูร์ดองรูปตัว C

97

   

2.1.6

แบบก้นหอย (Spiral)

98

   

2.3.7

แบบขดซ้อน (Helix)

100

   

2.3.8

ข้อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของบูร์ดอง (Bourdon Tube)

101

   

2.3.9

วัสดุที่ใช้ทำบูร์ดอง (Bourdon Tube)

101

   

2.1.10

การเลือกวัสดุที่ใช้ทำบูร์ดอง

101

 

2.4

 

เบลโลว์ (Bellow)

104

   

2.4.1

หลักการทำงานของเบลโลว์

105

   

2.4.2

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเบลโลว์

108

 

2.5

 

ไดอะแฟรม (Diaphragm)

109

   

2.5.1

ไดอะแฟรมแบบแผ่นเรียบ

110

   

2.5.2

ไดอะแฟรมแบบลอน

110

   

2.5.3

ไดอะแฟรมแบบแค็พซูล (Capsule)

111

   

2.5.4

บาโรมิเตอร์ (Barometer)

112

   

2.5.5

ความดันสัมบูรณ์  และความดันดิฟเฟอเรนเชี่ยล

113

   

2.5.6

วัสดุที่ใช้ทำไดอะแฟรม

113

   

2.5.7

ข้อเปรียบเทียบไดอะแฟรม

114

 

2.6

 

เครื่องมือวัดความดันแบบต่างๆ

114

   

2.6.1

เกจแบบ Mc Leod

114

   

2.6.2

Thermal Vacuum Gage สำหรับ Vacuum ค่าสูงๆ

116

   

2.6.3

อินเวิทเบลล์ (Inverted Bell)

118

 

2.7

 

ทรานสมิตเตอร์แบบความดันดิฟเฟอเรนเชียล

126

   

2.7.1

ดีพีทรานสมิตเตอร์แบบเปลี่ยนค่าคาพาซิแตนซ์?

126

   

2.7.2

ดีพีทรานสมิตเตอร์แบบ Resonant Wire

130

   

2.7.3

ดีพีทรานสมิตเตอร์แบบ Force Balanced

131

   

2.7.4

แบบใช้หลักการอิเล็กทรอนิกส์

134

 

2.8

 

ทรานสดิวเซอร์สำหรับวัดความดัน (Pressure Transducers)

136

   

2.8.1

สเทรนเกจ (Strain Gage)

136

   

2.8.2

ทรานสดิวเซอร์แบบใช้แสง

139

   

2.8.3

ตัวทรานสดิวเซอร์ที่ใช้หลักการทางไฟฟ้าแบบอื่นๆ

140

   

2.8.4

แบบเปลี่ยนค่า รีลัคแตนซ์

141

   

2.8.5

Piezoelectric Type

142

 

2.9

 

ส่วนประกอบในการติดตั้งใช้งานเครื่องมือวัดความดัน

143

   

2.9.1

อินสตูรเมนต์วาล์ว

143

   

2.9.2

ข้อต่อ (Connecting Joint)

145

   

2.9.3

ไซฟอน (Syphon)

145

   

2.9.4

แทงค์ไซฟอน (Tank Syphon)

146

   

2.9.5

แดมเพนเนอร์

148

   

2.9.6

เคมีคอลซีล (Chemical Seals)

151

   

2.9.7

การวัดความดันของสารที่มีความหนืดสูง

156

   

2.9.8

เกจที่เติมของเหลวไว้ภายในเพื่อลดการสั่นสะเทือน

157

 

2.10

 

ภาคปฏิบัติ

159

   

2.10.1

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

159

   

2.10.2

การเลือกใช้งานของเกจตาม Range

163

   

2.10.3

การเลือกเกจวัดความดัน

163

   

2.10.4

การเลือกจุดติดตั้งเกจวัดความดันในระบบการใช้งาน

164

   

2.10.5

การเลื่อนจุดศูนย์ของเครื่องมืดวัดความดัน

165

   

2.10.6

ตัววัดความดันสำหรับอะเซทิลีนและออกซิเจน

167

         

3

   

การวัดระดับ

168

 

3.1

 

การแบ่งประเภทวิธีการวัดระดับ

168

 

3.2

 

วิธีการวัดโดยตรง

168

   

3.2.1

การวัดระดับโดยใช้กระจกแก้วมองระดับ

169

   

3.2.2

ความผิดพลาดที่เกิดจากของเหลวในภาชนะมีอุณหภูมิสูง

173

 

3.3

 

หลักการวัดระดับโดยใช้ลูกลอย

174

   

3.3.1

ใช้เทปประกอบในการอ่านระดับ

175

   

3.3.2

ใช้แม่เหล็กช่วยในการอ่านระดับ

176

   

3.3.3

ใช้คานช่วยในการอ่านระดับ

177

 

3.4

 

หลักการวัดระดับโดยหลักการเปลึ่ยนแปลงแรงพยุงตัวของ Displacer

178

   

3.4.1

หลักการวัดระดับโดยใช้ Displacer

179

   

3.4.2

การเลือกขนาดของ Displacer

182

   

3.4.3

การใช้ Displacer วัดระดับรอยต่อของของเหลวสองชนิดที่ไม่ผสมกัน

184

 

3.5

 

การวัดระดับโดยการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล

184

   

3.5.1

แบบท่อปล่อยอากาศ

185

   

3.5.2

การวัดระดับน้ำในภาชนะที่มีความดันและอุณหภูมมิสูง

186

 

3.6

 

หลักการวัดระดับโดยวัดค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance Type)

189

   

3.6.1

วิธีการวัดแบบต่อเนื่อง

194

   

3.6.2

แบบวัดระดับเป็นจุด

195

   

3.6.3

ข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องทราบก่อนการเลือกใช้

196

 

3.7

 

ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน

197

 

3.8

 

ใช้หลักการวัดค่าความนำไฟฟ้า

198

   

3.8.1

การใช้หลักการความนำไฟฟ้าวัดระดับน้ำในภาชนะที่มีความดันและอุณหภูมิสูง

199

 

3.9

 

วิธีการวัดระดับแบบใช้คลื่นอุลตราโซนิค

201

   

3.9.1

เครื่องมือวัดระดับแบบอุลตราโซนิค แบบต่อเนื่อง

203

   

3.9.2

แบบวัดเป็นจุด

205

 

3.10

 

การวัดระดับโดยวิธีการแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพ

207

   

3.10.1

แบบการวัดระดับเป็นจุด

210

   

3.10.2

การวัดแบบต่อเนื่อง

211

 

3.11

 

การวัดระดับแบบคลื่นอินฟราเรด

211

 

3.12

 

สวิทช์ระดับ

212

   

3.12.1

สวิทช์ระดับแบบลูกลอย

212

   

3.12.2

แบบใบพัดหมุน

213

   

3.12.3

แบบไดอะแฟรม

214

   

3.12.4

สวิทช์ระดับแบบความนำไฟฟ้า

215

         

4

   

การวัดอัตราการไหล

217

 

4.1

 

ธรรมชาติของของไหล

217

   

4.1.1

อุณหภูมิ

217

   

4.1.2

ความดัน

217

   

4.1.3

ค่าความหนืด

218

   

4.1.4

ค่า Reynold Number

219

   

4.1.5

Laminar flow

219

   

4.1.6

Turbulent

200

   

4.1.7

Compressibility

221

 

4.2

 

เครื่องมือวัด Flow

221

   

4.2.1

การวัด Flow แบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล

221

   

4.2.2

เครื่องมือวัด Flow แบบ Positive Displacement

264

   

4.2.3

อุลตราโซนิค flowmeter

270

   

4.2.4

Vortex Flow meter

273

   

4.2.5

โรต้ามิเตอร์ (Rota meters)

274

   

4.2.6

เครื่องวัดปริมาณการไหลแบบเทอร์ไบน์

282

   

4.2.7

แบบใช้หลักการแม่เหล็ก

288

   

4.2.8

แบบ swirlmeter

293

         

ภาคผนวก

     
 

1

 

หน่วยการวัด (Unit of Measurement)

295

   

1.1

นิยามของหน่วยมูลฐาน

295

   

1.2

หน่วยเสริม ของระบบ SI

296

   

1.3

หน่วยอนุพันธ์

296

   

1.4

คำอุปสรรค

299

 

2

 

การเปลี่ยนหน่วย

299

บรรณานุกรม

   

340

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61650019

Who's Online

ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์