เฉลยข้อสอบจริง GAT&PAT มีนา 52 โดย บัณฑิตแนะแนว
ความนิยมของผู้ชม: / 55
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
สถิติคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   3
ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 5
เฉลยความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 18
ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT)   ตอนที่ 2 รหัสวิชา 85 22
เฉลยความถนัดทั่วไป (GAT)    ตอนที่ 2 รหัสวิชา 85 34
ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)  รหัสวิชา 71 43
เฉลยความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71 51
ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 72 75
เฉลยความถนัดทางวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา 72 102
ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม (PAT3) รหัสวิชา 73 133
เฉลยความถนัดทางวิศวกรรม (PAT3) รหัสวิชา 73 146
ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) รหัสวิชา 75 168
เฉลยความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) รหัสวิชา 75 194
 
 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60302473

Who's Online

ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์