เฉลยข้อสอบ ENTRANCE ชัวร์ 15 ฟิสิกส์ พ.ศ. เรียบเรียงโดย ดร. จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
ความนิยมของผู้ชม: / 9
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ


ข้อสอบระบบใหม่สอบปีละ 2 ครั้ง


 

หน้าที่

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2541  ครั้งที่ 1

1

  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2541  ครั้งที่ 1 7
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2542  ครั้งที่ 1

21
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2542  ครั้งที่ 1 27
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2542  ครั้งที่ 2

43
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2542  ครั้งที่ 2 49
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543  ครั้งที่ 1

65
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543  ครั้งที่ 1 72
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543  ครั้งที่ 2

88
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543  ครั้งที่ 2 94
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2544  ครั้งที่ 1

108
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2544  ครั้งที่ 1 115
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2544  ครั้งที่ 2

134
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2544  ครั้งที่ 2 141
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545  ครั้งที่ 1

155
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545  ครั้งที่ 1 162
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545  ครั้งที่ 2

177
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545  ครั้งที่ 2 184
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546  ครั้งที่ 1

201
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546  ครั้งที่ 1 207
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546  ครั้งที่ 2

221
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546  ครั้งที่ 2 228
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547  ครั้งที่ 1

245
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547  ครั้งที่ 1 251
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547  ครั้งที่ 2

261
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547  ครั้งที่ 2 267
 

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2548  ครั้งที่ 1

281
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2548  ครั้งที่ 1 286
 
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-NET ปี 2549 301
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-NET ปี 2549 306
 
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-NET ปี 2550 317
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-NET ปี 2550 322
 
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-NET ปี 2551 333
  เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ A-NET ปี 2551 339
 
แนวข้อสอบ PAT 2 ชุดที่ 1 351
  เฉลยแนวข้อสอบ PAT 2 ชุดที่ 1 359
 
แนวข้อสอบ PAT 2 ชุดที่ 2 374
  เฉลยแนวข้อสอบ PAT 2 ชุดที่ 2 381
 
แนวข้อสอบ PAT 2 ชุดที่ 3 396
  เฉลยแนวข้อสอบ PAT 2 ชุดที่ 3 404

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61848879

Who's Online

ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์