คัมภีร์ ภาษาไทย O-NET และ A-NET ม.๔-๕-๖ เรียบเรียงโดย ผศ. จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 

สารบัญ


เนื้อเรื่อง

หน้าที่
ระบบเสียงภาษาไทย 7
แบบฝึกหัดระบบเสียงภาษาไทย 15
ลักษณะของคำไทยแท้ 17
ลักษณะของภาษาบาลี- สันสกฤตในภาษาไทย 21
หลักสังเกตคำเขมรในภาษาไทย 26
การสร้างคำในภาษาไทย 28
แบบฝึกหัดการสร้างคำในภาษาไทย 37
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 43
แบบฝึกหัดคำที่มีเสียงใกล้เคียงกัน 55
การสะกดคำ 60
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 66
แบบฝึกหัดข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 71
แบบฝึกหัดคำประพันธ์และความงามของภาษา 90
ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทย 102
แบบฝึกหัดถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทย 106
ระดับของภาษา 109
ราชาศัพท์ 111
แบบฝึกหัดระดับของภาษาและราชาศัพท์ 121
ประโยค 125
แบบฝึกหัดประโยค 128
การโน้มน้าวใจ 134
ภาษากับเหตุผล 136
แบบฝึกหัดการโน้มน้าวใจและภาษากับเหตุผล 137
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสาร 151
หลักการอ่าน 175
ธรรมชาติของภาษา 185
การรับภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย 194
วํฒนธรรมและภาษา 199
การถามและการตอบ 210
การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ 215
การพูดต่อประชุมชน 219
วิธีสื่อสารในการประชุม 226
การเขียนเรียงความ 236
หลักในการพิจารณาคุณค่าของงานประพันธ์ 241
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 251
บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา 259
คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 267
โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 272
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 279
สามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 291
สามัคคีเภทคำฉันท์ 298
ไตรภูมิพระร่วงตอนมนุสสภูมิ 306
เฉลยแบบฝึกหัด 314

 

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60348338

Who's Online

ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์