หลักฟิสิกส์ กลศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 โดย สุมิตร สวนสุข
ความนิยมของผู้ชม: / 15
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 บทนำ  
  1.1 ธรรมชาติของฟิสิกส์ 1
  1.2 การค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ 1
  1.3 องค์ประกอบความรู้พื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ 2
  1.4 ปริมาณกายภาพ 2
  1.5 การวัดและการแปลความหมายข้อมูล 3
  1.6 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 14
  1.7 การรวมปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 15
  1.8 เวกเตอร์องค์ประกอบ 17
  1.9 ระบบหน่วยระหว่างชาติ 22
  1.10 การบันทึกปริมาณที่มีค่ามากหรือน้อย 25
    แบบฝึกหัด บทที่ 1 30
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 35
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 42
2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ  
  2.1 ปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ 51
  2.2 การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 55
  2.3 ความสัมพันธ์ของกราฟ ระหว่างความเร็วกับเวลาสำหรับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 62
  2.4 สมการสำหรับคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว 67
  2.5 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงตัว 82
    แบบฝึกหัด บทที่ 2 98
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 2 117
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 161
3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่  
  3.1 แรง มวล 187
  3.2 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน 191
  3.3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 193
  3.4 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน 194
  3.5 น้ำหนัก 195
  3.6 แรงเสียดทาน 237
  3.7 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 242
    3.7.1 ความเร่งต่อเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก 244
    3.7.2 สภาพไร้น้ำหนัก 245
    แบบฝึกหัด บทที่ 3 256
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 3 275
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 328
4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  
  4.1 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 345
    4.1.1 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 345
    4.1.2 การเคลื่อนที่ในแนววงกลม 370
  4.2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 393
    แบบฝึกหัด บทที่ 4 414
    เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 4 430
    เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียน 457

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61510931

Who's Online

ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์