ชีววิทยา Gareth Williams เขียน รศ. ดร. อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

 

หลักสูตรแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา (GCSE) ของประเทศอังกฤษ

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
กระบวนการของชีวิตและเซลล์
1 เซลล์ และเนื้อเยื่อ 6
2 เข้าและออกจากเซลล์ 18
3 เอนไซม์ 29
  เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 37
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ 40
มนมนุษย์ในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิต
4 อาหารและการย่อย 44
  ภาพทางเดินอาหาร 62
5 การสูดลมเข้าออกและการหายใจ 65
  การหมักเบียร์และการทำขนมปัง 81
  การหมักในทางอุตสาหกรรม 82
6 เลือดและการไหลเวียน 85
  เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจและความดันเลือด 99
  การให้เลือด 100
7 การรักษาสมดุลของร่างกาย 103
  เบาหวาน 111
  ไตเทียมและการปลูกถ่ายไต 112
8 ระบบประสาท 115
  การแก้ไขความบกพร่องของสายตา 130
9 โครงสร้างที่ใช้ค้ำจุนและเคลื่อนไหว 133
  สะโพกเทียม 143
  อันตรายจากการเล่นกีฬา 144
10 การสืบพันธุ์และการเติบโต 147
  การปฏิสนธินอกร่างกาย 160
  ยาเพื่อการเจริญพันธุ์ 161
11 สุขภาพ 164
  การถนอมอาหาร 179
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมนุษย์ ในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิต 183
พืชในฐานะสิ่งมีชิวิต
12 การกินอาหารของพืช 189
  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 204
  ผลผลิตของเรือนกระจก 205
13 การลำเลียงและความสัมพันธ์ของน้ำ 208
14 การสืบพันธุ์และการเติบโตของพืช 216
  ฮอร์โมนพืช 228
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิต 231
การแปรผัน การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ
15 การแปรผัน 235
16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 253
  ลายนิ้วมือของพันธุกรรม 269
17 วิวัฒนาการ 272
  การกอบกู้ส่วนเกินจากการทำเหมือง 282
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรผัน การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ 284
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
18 การปรับตัวและการแข่งขัน 288
  การย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีววิทยาของน้ำมันและพลาสติก 308
19 การถ่ายเทพลังงาน 311
  การผลิตอาหารอย่างจริงจัง 322
20 วัฏจักรสารอาหาร 325
  ปุ๋ย 330
  คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 332
  ภาคพิเศษ  
  การทำงานภาคปฏิบัติ 336
  แนะนำโปรแกรมการทบทวน 341
  เทคนิคในการทบทวน 342
  เทคนิคในการสอบ 344
  อาชีพ 346
  ดรรชนี 348

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61615990

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์