รวมโจทย์ เคมีอินทรีย์ โดย สุนันทา วิบูลย์จันทร์
ความนิยมของผู้ชม: / 149
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

ตอนที่ 1 โจทย์เคมีอินทรีย์

เรื่อง

หน้า
โจทย์ชุดที่    
1 พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ 1
2 การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ 5
3 ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ 11
4 สเตอริโอเคมี 17
5 อัลเคนและไซโคลอันเคน 25
6 อัคคีนและไซโคลอัคคีน 29
7 อัลไคน์และโคลอัลไคน์ 37
8 สารอะโรมาติก 41
9 สารเฮไลด์ 47
10 อัลกอฮอล์และฟีนอล 53
11 อีเธอร์ 59
12 อัลดีไฮด์และคีโตน 65
13 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธุ์ 69
14 อะมีน 75
15 ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลทและคาร์แบนไอออน 81
16 คาร์โบไฮเดรท 85
17 โปรตีน 89
18 ลิปิด 93
19 สารเฮทเทโรไซเคิลและกรดนิวคลีอิก 97
20 โพลิเมอร์ 101
โจทย์ภาคผนวกที่ 1 ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ 103
โจทย์ภาคผนวกที่ 2 กลไกในปฎิกิริยา 113
โจทย์ภาคผนวกที่ 3 การสังเคราะห์สารอินทรีย์ 119
โจทย์ภาคผนวกที่ 4 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ 125

ตอนที่ 2 เฉลยเคมีอินทรีย์

เรื่อง

หน้า
เฉลยโจทย์ชุดที่    
1 พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ 133
2 การจำแนกและสารเรียกชื่อสารอินทรีย์ 141
3 ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ 151
4 สเตอริโอเคมี 157
5 อัลเคนและไซโคลอันเคน 171
6 อัคคีนและไซโคลอัคคีน 175
7 อัลไคน์และโคลอัลไคน์ 193
8 สารอะโรมาติก 201
9 สารเฮไลด์ 215
10 อัลกอฮอล์และฟีนอล 229
11 อีเธอร์ 245
12 อัลดีไฮด์และคีโตน 255
13 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธุ์ 269
14 อะมีน 283
15 ปฏิกิริยาของไอออนอีนอเลทและคาร์แบนไอออน 301
16 คาร์โบไฮเดรท 315
17 โปรตีน 323
18 ลิปิด 331
19 สารเฮทเทโรไซเคิลและกรดนิวคลีอิก 341
20 โพลิเมอร์ 345
เฉลยโจทย์ภาคผนวกที่ 1 ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ 349
เฉลยโจทย์ภาคผนวกที่ 2 กลไกในปฎิกิริยา 365
เฉลยโจทย์ภาคผนวกที่ 3 การสังเคราะห์สารอินทรีย์ 379
เฉลยโจทย์ภาคผนวกที่ 4 การวิเคราะห์สารอินทรีย์ 387
หนังสืออ้างอิง   403
สารบัญสารธรรมชาติ   405

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61966227

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์