คณิตศาสตร์พื้นฐาน INTRODUCTORY MATHEMATICS โดย มงคล ทองสงคราม
ความนิยมของผู้ชม: / 12
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้าที่
1 ทบทวนพีชคณิต  
  1-1 เซตและจำนวนจริง 1
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 1-1 3
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 1-1 3
  1-2 คุณสมบัติพื้นฐานของจำนวนจริง 3
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 1-2 8
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 1-2 8
  1-3 การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนจริง 9
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 1-3 11
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 1-3 12
  1-4 เลขชี้กำลังและราก 12
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 1-4 18
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 1-4 21
  1-5 การดำเนินการเกี่ยวกับสมการพีชคณิต 21
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 1-5 27
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 1-5 28
  1-6 การแยกแฟคเตอร์ 28
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 1-6 30
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 1-6 31
  1-7 เศษส่วน 31
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 1-7 38
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 1-7 39
2 สมการและอสมการ  
  2-1 สมการเชิงเส้น 40
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 2-1 45
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 2-1 47
  2-2 การทำให้สมการเป็นสมการเชิงเส้น 47
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 2-2 50
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 2-2 51
  2-3 สมการกำลังสอง 51
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 2-3 56
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 2-3 58
  2-4 ที่มาของสูตรกำลังสอง 59
  2-5 ทบทวน 59
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 2-5 60
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 2-5 61
  2-6 อสมการเชิงเส้น 61
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 2-6 68
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 2-6 69
  2-7 ค่าสัมบูรณ์ 69
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 2-7 74
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 2-7 76
3 ฟังก์ชันและกราฟ  
  3-1 ฟังก์ชัน 77
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 3-1 81
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 3-1 82
  3-2 ฟังกฺ์ชันพิเศษ 83
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 3-2 86
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 3-2 87
  3-3 การจัดหมู่ของฟังก์ชัน 87
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 3-3 91
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 3-3 92
  3-4 กราฟในระบบพิกัดฉาก 93
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 3-4 106
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 3-4 109
  3-5 ความสมมาตร 114
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 3-5 121
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 3-5 122
4 เส้นตรง , พาราโบลา และระบบ  
  4-1 เส้นตรง 124
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 4-1 134
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 4-1 136
  4-2 ฟังก์ชันกำลังสอง 137
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 4-2 142
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 4-2 143
  4-3 ระบบของสมการเชิงเส้น 145
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 4-3 155
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 4-3 156
  4-4 ระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น 156
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 4-4 158
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 4-4 158
5 ฟังก์ชันชี้กำลัง , ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
  5-1 ฟังก์ชันชี้กำลัง 159
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 5-1 165
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 5-1 166
  5-2 ฟังก์ชันลอการิทึม 167
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 5-2 173
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 5-2 174
  5-3 คุณสมบัติของลอการิทึม 175
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 5-3 181
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 5-3 182
  5-4 สมการลอการิทึม และสมการเลขชี้กำลัง 183
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 5-4 186
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 5-4 186
  5-5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 187
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 5-5 200
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 5-5 203
6 พีชคณิตเมทริกซ์  
  6-1 เมทริกซ์ 205
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-1 212
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-1 215
  6-2 การบวกเมทริกซ์ และการคูณสเกลาร์ 216
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-2 222
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-2 224
  6-3 การคูณเมทริกซ์ 225
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-3 235
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-3 237
  6-4 วิธีการลดทอน 238
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-4 248
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-4 249
  6-5 วิธีการลดทอน(ต่อ) 250
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-5 255
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-5 257
  6-6 ตัวผกผัน 257
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-6 265
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-6 267
  6-7 ดีเทอร์มิแนนต์ 268
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-7 276
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-7 278
  6-8 กฎของคราเมอร์ 279
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-8 283
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-8 284
  6-9 การหาตัวผกผันโดยใช้การผูกพัน 284
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 6-9 289
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 6-9 290
7 ลำดับ อนุกรม  และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  
  7-1 ลำดับ 291
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 7-1 298
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 7-1 299
  7-2 อนุกรมและเครื่องหมายซิกมา 300
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 7-2 305
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 7-2 307
  7-3 ลำดับเลขคณิืตและอนุกรมเลขคณิต 308
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 7-3 317
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 7-3 318
  7-4 ลำดับเรขาคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 319
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 7-4 327
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 7-4 329
  7-5 การแปรลำดับและการจัดหมู่ 329
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 7-5 338
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 7-5 339
  7-6 ทฤษฎีทวินาม 340
    แบบฝึกหัดหัวข้อ 7-6 345
    เฉลยแบบฝึกหัดหัวข้อ 7-6 346 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48610588

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์