ติวเข้ม MATH ระดับ ปวส. เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี
ความนิยมของผู้ชม: / 9
แย่มากดีมาก 

ของ บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้าที่

  การวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือก 7
  ตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคการตัดตัวเลือก 13
1 เมตริกซ์ , ดีเทอร์มินันท์ และการแก้สมการเชิงเส้น 39
2 เวกเตอร์ 66
3 จำนวนเชิงซ้อน 75
4 ระบบพิกัดเชิงขั้ว 81
5 ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ 87
6 เรขาคณิตวิเคราะห์ , เส้นตรง , ภาคตัดกรวย 92
7 ตรีโกณมิติ , พีชคณิตฟังก์ชัน 114
8 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 126
9 อนุกรม และลำดับ 137
10 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 154
11 ทฤษฎีบททวินาม 162
12 ลิมิตและความต่อเนื่อง 165
13 อนุพันธ์และการประยุกต์ 173
14 เทคนิคการอินทิเกรต 201
15 อนุพันธ์ย่อย 234
16 การอินทิเกรตฟังก์ชันหลายตัวแปร 239
17 ผลแปลงลาปลาซ 244

            
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48649155

Who's Online

ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์