ฟิสิกส์มัธยมปลาย เล่ม 2 โดย อ.ก่องกัญจน์ อ.ธนกาญจน์ อ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
พลังงานภายในและความร้อน
28 การวัดสภาพขยายตัวเชิงเส้นของโลหะ 173
29 การทดลองตรวจสอบกฎของบอยล์สำหรับอากาศ 184
30 การทดลองวัดสภาพขยายตัวเชิงปริมาตรของอากาศ ณ ความดันคงที่ 186
31 การหาความจุความร้อนของตะกั่วโดยวิธี ลูกปืนตะกั่ว-หลอดแก้ว 216
32 การหาจุดหลอมเหลวจากเส้นโค้งเย็นตัว 321
ทัศนศาสตร์
33 การทดลองตรวจสอบกฎการสะท้อนของแสง 248
34 การทดลองศึกษาภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 249
35 การวัดทางยาวโฟกัสของกระจกเว้า 263
36 การทดลองตรวจสอบกฎการหักเหของสเนลล์ 269
37 การวัดดัชนีหักเหโดยวิธีความลึกจริงและความลึกปรากฎ 273
38 การวัดมุมวิกฤติและดัชนีหักเหของวัสดุที่ทำปริซีม 275
39 การทดลองต่างๆสำหรับวัดทางยาวโฟกัสของเลนส์ลู่เข้า 285
การเคลื่อนที่ของคลื่น
40 การสร้างแบบจำลองคลื่นตามขวาง 308
41 การศึกษาคลื่นน้ำด้วยถาดคลื่น 309
42 วิธีวัดความยาวคลื่นของแสงโดยเกรติงเลี้ยวเบน 319
43 วิธีสร้างแบบจำลองของคลื่นตามยาว 329
44 การวัดความาเร็วของเสียงโดยวิธีเสียงก้อง 331
45 การทดลองเพื่อแสดงว่าความถี่ของสายลวดที่ขึงไว้เป็นสัดส่วนผกผันกับความยาว 341
46 การวัดความถี่ของส้อมเสียงโดยใช้โซโนมิเตอร์ 342
47 การวัดความเร็วเสียงในอากาศโดยวิธีหลอดกำธร 344

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48649042

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์