ตะลุยโจทย์ Entrance คณิตศาสตร์ ม. 4-5-6 โดย อาจารย์ จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
ความนิยมของผู้ชม: / 1049
แย่มากดีมาก 
บทที่ เรื่อง หน้าที่
1 เซต 1
    ข้อสอบเรื่องเซต 1
    เฉลยข้อสอบเรื่องเซต 15
2 ระบบจำนวนจริง 40
    ข้อสอบเรื่องระบบจำนวนจริง 40
    เฉลยข้อสอบเรื่องระบบจำนวนจริง 55
3 ตรรกศาสตร์ 93
    ข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์ 93
    เฉลยข้อสอบเรืองตรรกศาสตณื 108
4 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 137
    ข้อสอบเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 137
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 155
5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 203
    ข้อสอบเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 203
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 224
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 272
    ข้อสอบเรื่อง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 272
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 285
7 ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและการประยุกต์ 333
    ข้อสอบเรื่อง ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและการประยุกต์ 333
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและการประยุกต์ 348
8 เมตริกซ์และกำหนดการเชิงเส้น 409
    ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์และกำหนดการเชิงเส้น 409
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  เมตริกซ์และกำหนดการเชิงเส้น 428
9 เวกเตอร์ 493
    ข้อสอบเรื่อง เวกเตอร์ 493
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  เวกเตอร์ 502
10 จำนวนเชิงซ้อน 544
    ข้อสอบเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน 544
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน 549
11 ลำดับและอนุกรม 571
    ข้อสอบเรื่อง ลำดับและอนุกรม 571
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  ลำดับและอนุกรม 581
12 ลิมิต , ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 621
    ข้อสอบเรื่อง ลิมิต , ความต่อเนื่อง 621
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  ลิมิต , ความต่อเนื่อง 643
13 การอินทีเกรต 728
    ข้อสอบเรื่อง การอินทีเกรต 728
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  การอินทีเกรต 735
14 วิธีสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 766
    ข้อสอบเรื่อง วิธีสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 766
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  วิธีสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 779
15 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 832
    ข้อสอบเรื่อง ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 832
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 844
16 สถิติและเลขดัชนี 888
    ข้อสอบเรื่อง สถิติและเลขดัชนี 888
    เฉลยข้อสอบเรื่อง  สถิติและเลขดัชนี 929

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48610294

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์