แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โดย วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
ความนิยมของผู้ชม: / 515
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7
ตัวอย่างการจัดสาระการเรียนรู้รายภาค ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) 9
ตัวอย่างสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค 10
กำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ 13
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม 27
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เลขยกกำลัง 78
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 พื้นฐานเรขาคณิต 108

เฉลยแบบฝึกหัดและตัวอย่างแบบทดสอบพร้อมเฉลย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 134
เฉลยแบบฝึกหัด 1.2 140
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ 145
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ 147
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม  
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 ก 149
เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 ข 150
เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ก 152
เฉลยแบบฝึกหัด 2.2 ข 154
เฉลยแบบฝึกหัด 2.3 ก 157
เฉลยแบบฝึกหัด 2.3 ข 158
เฉลยแบบฝึกหัด 2.4 163
เฉลยแบบฝึกหัด 2.5 169
เฉลยแบบฝึกหัด 2.6 172
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม 175
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม 178
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง  
เฉลยแบบฝึกหัด 3.1 ก 179
เฉลยแบบฝึกหัด 3.1 ข 182
เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 ก 186
เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 ข 189
เฉลยแบบฝึกหัด 3.3 ก 194
เฉลยแบบฝึกหัด 3.3 ข 198
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง 202
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง 204
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานเรขาคณิต  
เฉลยแบบฝึกหัด 4.1 205
เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ก 210
เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ข 215
เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ค 220
เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ก 225
เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข 232
  ตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต 237
  เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต 238
ตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 241
เฉลยตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 246

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48649066

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์