ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ม.4 -ม.5-ม.6 โดย เฉลิมชัย มอญสุขำ
ความนิยมของผู้ชม: / 28
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

สาระที่

หน่วยที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

จำนวนและการดำเนินการ

7

1

จำนวนจริง

7
  2 เลขยกกำลัง 14
  3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 16
  4 จำนวนเชิงซ้อน 21

2

การวัด

26
  1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 26

3

เรขาคณิต

29
  1 เรขาคณิตวิเคราะห์ 29

4

พีชคณิต

38
  1 เซต 38
  2 การให้เหตุผล 44
  3 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 46
  4 ฟังก์ชัน 50
  5 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ 61
  6 ลำดับและอนุกรม 68
  7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 79
  8 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 88
  9 เวกเตอร์ในสามมิติ 95
  10 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 108
  11 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 115
  12 แคลคูลัสเบื้องต้น 119
  13 กำหนดการเชิงเส้น 130

5

สถิติและความน่าจะเป็น

135
  1 สถิติและข้อมูล 135
  2 ความน่าจะเป็น 166

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 48648562

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์