เตรียมสอบO-NET วิทยาศาสตร์โดย รศ. ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ ผศ. ปรีดา เพชรมีศรีและสมบัติ รัตตะปุรณะ
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 พลังงานและการเคลื่อนที่ 1
  การเคลื่อนที่ 1
  สนามของแรง 15
  คลื่น 19
  อะตอม นิวเคลียส และกัมมันตภาพรังสี 34
  แบบทดสอบ 45
2 สารและสมบัติของสาร 63
  โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ 63
  แบบทดสอบ 68
  ธาตุและสารประกอบ 84
  แบบทดสอบ 89
  ปฏิกิริยาเคมี 101
  แบบทดสอบ 105
  ปิโตรเลียม 120
  แบบทดสอบ 123
  สารชีวโมเลกุล 131
  แบบทดสอบ 143
  พอลิเมอร์ 155
  แบบทดสอบ 162
3 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 169
  ระบบนิเวศ 169
  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 184
  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 198
  ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 217
  ความหลากหลายทางชีวภาพ 226
  แบบทดสอบ 235
4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 248
  โลกและการเปลี่ยนแปลง 248
  ธรณีภาค 274
  ธรณีประวัติ 283
  เอกภพ 290
  ดาวฤกษ์ 295
  เทคโนโลยีอวกาศ 305
  แบบทดสอบ 311
  เฉลย 325

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60086030

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์