เคมี เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ช่วงชั้นที่ 4 ) โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
ความนิยมของผู้ชม: / 85
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 5
  6.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 5
  6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 24
  6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 28
  6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 34
7 สมดุลเคมี 49
  7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 49
  7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล 53
  7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ สภาวะสมดุล 58
  7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 84
  7.5 หลักของเลอชาเตอลิเอ 95
  7.6 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 96
8 กรด-เบส 117
  8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ 117
  8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส 121
  8.3 ทฤษฎีกรด-เบส 123
  8.4 คู่กรด-เบส 128
  8.5 การแตกตัวของกรดและเบส 131
  8.6 การแตกตัวของไอออนของน้ำ 138
  8.7 PH ของสารละลาย 141
  8.8 อินดิเคเตอร์สำหรับ กรด-เบส 146
  8.9 สารละลายกรด-เบส ในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต 147
  8.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส 151
  8.11 การไทเทรตกรด-เบส 158
  8.12 สารละลายบัฟเฟอร์ 162
    แบบฝึกหัดที่ 8.12 163
    แบบฝึกหัดเรื่อง กรด-เบส 171
    แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 194
    แบบฝึกหัดเรื่องสมดุลเคมี 224
    แบบฝึกหัดเรื่องกรด-เบส 261
    แบบฝึกหัดเรื่องกรด-เบส 305

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61778294

Who's Online

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์