หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ 3 ว027 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับปรุง พ.ศ. 2533
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและคลื่น 3
  1.1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 3
    การทดลอง 1.1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของรถทดลองซึ่งติดอยู่กับสปริง 7
  1.2 คลื่นในเส้นเชือก 20
    กิจกรรม 1.1 การเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือก 20
  1.3 คลื่นผิวน้ำ 24
  1.4 การซ้อนทับของคลื่น 28
    กิจกรรม 1.2 การซ้อนทับของคลื่นผิวน้ำ 31
  1.5 สมบัติของคลื่น 33
    1.5.1 การสะท้อนของคลื่น 33
    1.5.2 การหักเหของคลื่น 35
    1.5.3 การทแรกสอดของคลื่น 37
      กิจกรรม 1.3 คลื่นนิ่งในเส้นเชือก 40
    1.5.4 การเลี้ยวเบนของคลื่น 41
    แบบฝึกหัดบทที่ 1 45
2 เสียง 57
  2.1 ธรรมชาติและสมบัติของเสียง 57
  2.2 ปรากฎการณ์บางอย่างของเสียง 66
    2.2.1 บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง 66
      กิจกรรม 2.1 การเกิดบีตส์ของเสียง 66
      กิจกรรม 2.2 คลื่นนิ่งของเสียง 68
    2.2.2 การสั่นของพ้องของเสียง 70
      กิจกรรม 2.3 การสั่นพ้อง 71
      การทดลอง 2.1 การสั่นพ้องของเสียง 72
    2.2.3 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 75
    2.2.4 คลื่นกระแทก 82
  2.3 ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง 84
    2.3.1 ความเข้มเสียง 85
    2.3.2 ระดับความเข้มเสียง 87
  2.4 การได้ยิน 92
    2.4.1 ระดับเสียง 92
    2.4.2 คุณภาพเสียง 96
    2.4.3 หูกับการได้ยิน 99
    2.4.4 มลภาวะของเสียง 101
  2.5 การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชรน์ 103
    2.5.1 ด้านสถาปัตยกรรม 103
    2.5.2 ด้านการประมง 103
    2.5.3 ด้านการแพทย์ 104
    2.5.4 ด้านธรณีวิทยา 104
    2.5.5 ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 104
    แบบฝึกหัดบทที่ 2 107
3 แสง 113
  3.1 คลื่นแสง 114
    3.1.1 การแทรกสอด 114
      กิจกรรม 3.1 การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ 115
      การทดลอง 3.1 การหาความยาวคลื่นแสงโดยใช้เกรตติง 118
      การทดลอง 3.2 การแทรกสอดของแสงผ่านเกรตติง 120
    3.1.2 การเลี้ยวเบน 122
      กิจกรรม 3.2 การเลี้ยวเบนของแสง 122
    3.1.3 โพลาไรเซชันของแสง 125
      กิจกรรม 3.3 ความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์ 126
  3.2 ปรากฎการณ์บางอย่างทางแสง 129
    3.2.1 การกระจายของแสง 129
      กิจกรรม 3.4 การกระจายของแสง 130
    3.2.2 การกระเจิงของแสง 132
    3.2.3 ตาและการมองเห็นสี 134
    3.2.4 สี 137
      กิจกรรม 3.5 การผสมแสงสีบนฉากสีขาว 139
      กิจกรรม 3.6 แผ่นกรองแสงสี 140
  3.3 ความสว่าง 141
  3.4 ภาพที่เกิดจากกระจกและเลนส์ 147
    3.4.1 ภาพจากกระจก 147
      กิจกรรม 3.7 กฎการสะท้อนของแสง 148
      กิจกรรม 3.8 การเกิดภาพในกระจกเงาราบ 151
    3.4.2 ภาพที่เกิดจากเลนส์ 162
      การทดลอง 3.3 การหักเหของแสง 162
      กิจกรรม 3.9 การสะท้อนกลับหมดของแสง 169
      กิจกรรม 3.10 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูน 173
  3.5 ทัศนอุปกรณ์ 178
    3.5.1 แว่นขยาย 178
      กิจกรรม 3.11 แว่นขยาย 178
    3.5.2 เครื่องฉายภาพนิ่ง 180
      กิจกรรม 3.12 เครื่องฉายภาพนิ่ง 180
    3.5.3 กล้องถ่ายรูป 181
    3.5.4 กล้องจุลทรรศน์ 182
      กิจกรรม 3.13 กล้องจุลทรรศน์ 183
    3.5.5 กล้องโทรทรรศน์ 185
      กิจกรรม 3.14 กล้องโทรทรรศน์ 185
    แบบฝึกหัดบทที่ 3 188
    ภาคผนวก  
    ผ1 คำตอบแบบฝึกหัดท้ายบท 194

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 59997015

Who's Online

ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์