ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย อัมพร ปัญญา นิรันดร์ เจริญกูล
ความนิยมของผู้ชม: / 14
แย่มากดีมาก 
 

Joy of physics 5

ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โดย อัมพร ปัญญา  นิรันดร์ เจริญกูล  และธีรศักดิ์ วีระกาสพงษ์

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
13 ไฟฟ้ากระแส 1
  1 กระแสไฟฟ้า 1
    1.1 กระแสไฟฟ้าในตัวนำสม่ำเสมอ 2
  2 ความต่างศักย์ 4
  3 กฎของโอห์ม 6
    3.1 ความต้านทานไฟฟ้า 7
    3.2 สนามไฟฟ้าในตัวนำ 8
    3.3 ความต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 9
    3.4 ความต้านทานและสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ 10
  4 การอ่านค่าความต้านทาน 19
  5 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน 20
    5.1 การต่อแบบอนุกรม 20
    5.2 การต่อแบบขนาน 21
  6 วิธีหาค่าความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า 24
    6.1 การยุบวงจร 24
    6.2 สมการวงจรบริดจ์สมดุล 24
    6.3 การเปลี่ยนรูปวงจร 26
    6.4 วงจรแบบสมมาตร 29
  7 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 37
    7.1 พลังงานไฟฟ้า 37
    7.2 กำลังไฟฟ้า 38
    7.3 พลังงานความร้อน 38
    7.3.1 พลังงานความร้อนบนตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรม 38
    7.3.2 พลังงานความร้อนบนตัวต้านทานที่ต่อแบบขนาน 39
    7.3.3 ตัวต้านทานที่ต่ออย่างขนานแล้วกลับมาต่ออนุกรม 40
  8 การคิดค่ากระแสไฟฟ้า 51
  9 ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า 53
  10 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 54
  11 ความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้า 54
  12 การต่อเซลไฟฟ้า 55
    12.1 การต่อแบบอนุกรม 55
    12.2 การต่อแบบขนาน 56
    12.3 การต่อแบบผสม 57
  13 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด บนตัวนำ 60
  14 การต่อลงดิน 62
  15 กฎของเคอร์ชอฟ 67
  16 การต่อเซลไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้า 72
  17 กัลวานอมิเตอร์ 75
  18 แอมมิเตอร์ 76
  19 โวลต์มิเตอร์ 76
  20 การใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 82
  21 การใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ 83
  22 การหาค่าความต้านทานจากการวัด 84
    โจทย์ ชุดที่ 1 90
    เฉลย โจทย์ชุดที่ 1 105
    โจทย์ชุดที่ 2 127
    เฉลย โจทย์ชุดที่ 2 127
14 ไฟฟ้าแม่เหล็ก 154
  23 แรงแม่เหล็ก 154
    23.1 การตรวจสอบแรงที่กระทำบนประจุไฟฟ้า 154
    23.2 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านสนามแม่เหล็ก 156
    23.3 การเปรียบเทียบรัศมีวงโคจรของประจุ 157
  24 แรงกระทำบนตัวนำที่มีกระแสไหลผ่าน 165
    24.1 การหาทิศของแรงกระทำต่อตัวนำ 166
  25 สนามแม่เหล็กรอบตัวนำเมื่อมีกระแสไหลผ่าน 170
  26 แรงกระทำระหว่างตัวนำขนาน 173
  27 ทอร์คแม่เหล็กบนขดลวดตัวนำ 176
  28 มาตรไฟฟ้า 180
  29 กัลวานอมิเตอร์ 180
  30 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 181
  31 การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 183
    31.1 การหาทิศของกระแสเหนี่ยวนำ 185
    31.2 กฎเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ 185
  32 แรงเคลื่อนไฟฟ้าบนตัวนำ 187
  33 แรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวด 189
  34 ไดนาโมกระแสสลับ 192
  35 ไดนาโมกระแสตรง 193
  36 หม้อแปลงไฟฟ้า 194
  37 สารกึ่งตัวนำ 199
    37.1 ชนิด N 200
    37.2 ชนิด P 201
  38 ไดโอด 201
  39 เครื่องกรองกระแส 202
    39.1 ชนิดครึ่งคลื่น 202
    39.2 ชนิดเต็มคลื่น 203
    39.3 แบบแท่งกลาง 204
    โจทย์แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ชุด 1 205
    เฉลยโจทย์แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ชุด 1 211
    โจทย์แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ชุด 2 221
    เฉลยโจทย์แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ชุด 2 229
    โจทย์แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ชุด 3 234
    เฉลยโจทย์แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ชุด 3 240
15 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 244
    โจทย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 256
    เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 13 262
    เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 14 271
    เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 15 275

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61604376

Who's Online

ขณะนี้มี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์