ฟิสิกส์ เล่ม 5 ว025 โดย อ.สถาพร ทัพพะกุล , อ. บรรพต ขุนบรรเทา
ความนิยมของผู้ชม: / 14
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
13 ไฟฟ้ากระแส 1
  13.1 กระแสไฟฟ้า 1
  13.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 1
  13.3 กระแสไฟฟ้าในตัวนำ 2
  13.4 กฎของโอห์มและความต้านทาน 9
  13.5 สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 13
  13.6 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทาน 22
  13.7 การต่อตัวต้านทาน 28
  13.8 การหาความต้านทานรวมเมื่อไม่มีกระแสผ่านบางตัวต้านทาน 30
  13.9 การแปลงรูปการต่อตัวต้านทาน 43
  13.10 วีตสโตนบริดจ์ 52
  13.11 การแปลงรูปตัวต้านทาน 3 ตัวแบบ เดลต้า- วาย 58
  13.12 การหาความต้านทานรวมเมื่อมีการต่อความต้านทานแบบสมมาตรกับแกนการไหลของกระแส 65
  13.13 แรงเคลื่อนไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้า ความต้านทานภายในเซลล์ 69
  13.14 การหากระแสแยกไหลผ่านตัวต้านทาน 78
  13.15 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 91
  13.16 กฎของเคอร์ชอฟ 106
  13.17 Superposition Theorem 128
  13.18 กัลวานอมิเตอร์  แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ ไป เทนทิโอมิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ 129
  13.19 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 142
  13.20 อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 157
  13.21 วงจรไฟฟ้าในบ้าน การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 166
    แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยและเหตุผล 169
    แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยและเหตุผล 190
    แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 13 ในแบบเรียน 223
14 ไฟฟ้าแม่เหล็ก 230
  14.1 แม่เหล็กกับสนามแม่เหล็ก 230
  14.2 แรงบนประจุที่กำลังวิ่งในสนามแม่เหล็ก 245
  14.3 แรงบนลวดตัวนำที่มีกระแส 267
  14.4 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในตัวนำ 277
  14.5 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นซึ่งมีกระแส 285
  14.6 แรงและโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนขดลวดสี่เหลี่ยมซึ่งมีกระแส 291
  14.7 กัลวานอมิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 295
  14.8 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 299
    แบบทดสอบพร้อมเฉลยและเหตุผล 325
    แบบทดสอบพร้อมเฉลยและเหตุผล 347
    แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ท 14 ในแบบเรียน 370
  14.9 ไดนาโม 374
  14.10 มอเตอร์กระแสตรง 379
  14.11 หม้อแปลง 382
  14.12 กระแสไหลวน 386
  14.13 การส่งกำลังไฟฟ้า 388
  14.14 ไดโอดชนิดสารกึ่งตัวนำ 391
15 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 392
  15.1 ไฟฟ้าแม่เหล็ก 392
  15.2 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ 396
  15.3 การทดลองของเฮิร์ตซ์ 402
  15.4 สมบัติทั่วไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 404
  15.5 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 404
  15.6 การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ โทรทัศน์และไมโครเวฟ 411
  15.7 การสื่อสารผ่านใยนำแสง 415
    แบบทดสอบบทที่ 15 พร้อมเฉลยและแนวคิด 417
    แนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 15 ในแบบเรียน 428
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2534 พร้อมเฉลยและแนวคิด 429
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2533 พร้อมเฉลยและแนวคิด 434
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2532 พร้อมเฉลยและแนวคิด 441
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2531 พร้อมเฉลยและแนวคิด 447
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2530 พร้อมเฉลยและแนวคิด 451
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2529 พร้อมเฉลยและแนวคิด 456
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2528 พร้อมเฉลยและแนวคิด 461

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 51580236

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์