การสำรวจอวกาศ พ.ศ. 2500-2505
ความนิยมของผู้ชม: / 13
แย่มากดีมาก 

 

การสำรวจอวกาศ
Space Exploration Time Line
ค.ศ. 1957 - 1962
[ พ.ศ. 2500-2505 ]

ดาวเทียม Sputnik 1


จรวด R7 (Old Number Seven)4 ตุลาคม 1957 (พ.ศ.2500)

สปุตนิค 1 (Sputnik 1)
First Earth Satellite - ดาวเทียมดวงแรกของโลก
First Russian Satellite - ดาวเทียมดวงแรกของรัสเซีย

สปุตนิค-1 มีขนาดประมาณลูกบาสเกตบอล หนัก 83.6 กิโลกรัม ส่งขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกโดยประเทศรัสเซีย โดยจรวด R7 จาก Baikonur Cosmodrome นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอวกาศ (Space Age)

สปุตนิค-1 เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก มีภารกิจในการตรวจวัดความหนาแน่นของบรรยากาศชั้นสูง ซึ่งหาได้จากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของดาวเทียม หาข้อมูลการกระจายสัญญาณวิทยุในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ และตรวจจับอุกาบาต จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในยาน ที่เกิดจากการลดแรงดันกาซไนโตเจนที่บรรจุอยู่ภายใน หากตัวยานได้รับความเสียหาย

สปุตนิค-1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 29,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (18,000 ไมล์ต่อชั่วโมง) ส่งสัญญาณวิทยุช่วงคลื่น 20.005 และ 40.002 เมกะเฮิรตซ์ ที่สามารถรับได้โดยนักเล่นวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก สัญญาณวิทยุถูกส่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 22 วัน ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2500

สปุตนิค-1 เผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ ขณะกลับลงสู่โลก เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2501 หลังจากเดินทางประมาณ 60 ล้านกิโลเมตร (37 ล้านไมล์) ในช่วงเวลา 3 เดือน ในวงโคจรรอบโลก

Links :


ไลก้าในสปุตนิค 2

ไลก้า

ดาวเทียม Sputnik 2
3 พฤศจิกายน 1957 (พ.ศ.2500)

ไลก้า (Laika)
First Dog in Space - สุนัขในอวกาศตัวแรกของโลก

ไลก้าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกของโลกที่ได้ขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก บนดาวเทียม สปุตนิค 2 (Sputnik 2)

ชื่อไลก้า มาจากภาษารัสเซียที่แปลว่า "นักเห่า (barker)" หรือ "นักหอน (howler)"

เป็นที่น่าเศร้าที่ไลก้าเสียชีวิตภายหลังการส่งจรวด 2-3 ชั่วโมง จากความเครียด และความร้อน (ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิ)

Links :


Explorer 1 50th Anniversary

Explorer 1 Launched

ดาวเทียม Explorer 1

จรวด Juno 1
31 มกราคม 1958 (พ.ศ.2501)

ดาวเทียมเอกซ์พลอเรอร์ 1 (Explorer 1)
First American Satellite - ดาวเทียมดวงแรกของอเมริกา
First Satellite to Discover Earth's Radiation belt - ดาวเทียมดวงแรกที่ค้นพบวงแหวนรังสีของโลก

ส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด Juno-1 (เป็นจรวดดัดแปลงมาจาก ABMA-JPL Jupiter-C) จากแหลมคานาเวอรัล อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ เจมส์ เอ แวน อัลเลน (James A. Van Allen) ที่นำขึ้นไปด้วย ตรวจพบ วงแหวนรังสีของโลก (Earth's radiation belt)

Explorer 1 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Satellite 1958 Alpha สร้างโดย JPL - Jet Propulsion Laboratory

Links :


ดาวเทียม Explorer 2
5 มีนาคม 1958 (2501)

ดาวเทียมเอกซ์พลอเรอร์ 2 (Explorer 2)

อเมริกาส่งดาวเทียม เอกซ์พลอเรอร์ 2 ส่งสู่อวกาศโดยจรวด Juno-1 (Jupiter-C) แต่ประสบปัญหา และไม่สามารถเข้าสู่วงโคจรได้

ดาวเทียม Explorer 2 เหมือนกับ ดาวเทียม Explorer 1

Link :


ดาวเทียม Vanguard 1

ดาวเทียม Vanguard 1

ดาวเทียม Vanguard 1


Vanguard Satellite Launch Vehicle (SLV-Series)

17 มีนาคม 1958 (2501)

ดาวเทียมแวนการ์ด 1 (Vanguard 1)
The Oldest Satellite Still Orbiting Earth - ดาวเทียมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังอยู่ในวงโคจร
The Oldest Space Junk Still Orbiting Earth - ขยะอวกาศที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังอยู่ในวงโคจร

อเมริกาส่งดาวเทียม Vanguard 1 ขึ้นสู่วงโคจร โดย จรวด Vanguard และอยู่ปฏิบัติงานได้ 3 ปี

Vanguard 1 มีลักษณะเป็นทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.5 ซม. (6.4 นิ้ว) ข้างในติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 2 ตัว ขนาด 10 mW 108 MHz และ 5 mW 108.03 MHz ที่ได้รับพลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ 6 ตัว ด้านนอกมีเสาอากาศ 6 อัน ดาวเทียมยังติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermisors) 2 ตัว เพื่อวัดอุณหภูมิภายในดาวเทียม ในช่วง 16 วัน เพื่อดูประสิทธิภาพของวัสดุป้องกันอุณหภูมิ

Links :


ดาวเทียม Sputnik 3

ดาวเทียม Sputnik 3
15 พฤษภาคม 1958 (2501)

ดาวเทียมสปุตนิค 3 (Sputnik 3)

รัสเซียส่งดาวเทียม Sputnik 3 เป็นผลสำเร็จ

สปุตนิค 3 มีน้ำหนัก 1,327 กก. มีลักษณะคล้ายกรวย ยาว 3.57 ม. และฐานกว้าง 1.73 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด 12 ตัว เพื่อตรวจวัด ความกดดันและส่วนประกอบของบรรยากาศชั้นบน, ความเข้มข้นของ charged particles, โฟตอนในรังสีคอสมิค, อนุภาคหนักในรังสีคอสมิค, สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าสถิตย์, และ อนุภาคอุกาบาต (Meteoric Particles)

เป็นที่น่าเสียดายว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนเทปแม่เหล็กไม่ทำงาน จึงไม่สามารถตรวจวัด แถบรังสีแวนอัลเลนได้

ยานอยู่ในวงโคจรถึงวันที่ 6 เมษายน 1960 จนวงโคจรลดต่ำลงจนกระทั่งดาวเทียมเข้าสู่บรรยากาศของโลก

Links :


Logo ของ NASA
1 ตุลาคม 1958 (2501)

ก่อตั้ง NASA

อเมริกาก่อตั้งองค์กรอวกาศ N.A.S.A. แทนที่หน่วยงานเดิม คือ National Advisory Committee on Aeronautics.

Links :


ยานอวกาศ Pioneer 1
11 ตุลาคม 1958 (2501)

ไพโอเนียร์ 1 (Pioneer 1)
First Spacecraft Launched by NASA - ดาวเทียมดวงแรกปล่อยโดย NASA

อเมริกา และ IGY ส่งยาน Pioneer 1 (เป็น Space Probe) ขึ้นสูง 70,700 ไมล์

Links :


ลิงน้อย Gordo

Jupiter IRBM AM-13
13 ธันวาคม 1958 (พ.ศ.2501)

กอร์โด (Gordo)
First Monkey in Space - ลิงในอวกาศตัวแรกของโลก

อเมริกาส่งลิงตัวแรกของโลก ชื่อ Gordo ขึ้นไปอวกาศ กับจรวด Jupiter IRBM AM-13

ในช่วงกลับสู่โลก เกิดความผิดพลาดกับระบบ ทำให้ร่มชูชีพไม่กาง และกลไกการลอยตัวไม่ทำงาน ทำให้ส่วน nose cone จมลงใต้ทะเล

Gordo ขึ้นไปสูง 300 ไมล์เหนือพื้นโลก อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักประมาณ 8.3 นาที และต้องเผชิญกับแรงดึงดูดถึง 10 เท่า ในช่วงปล่อยจรวด และมากถึง 40 เท่า ในช่วงกลับสู่โลก ณ ความเร็ว 10,000 ไมล์ต่อชั่วโมง

Gordo เป็นลิงกระรอกของอเมริกาใต้ (South American squirrel monkey) สูงประมาณ 1 ฟุต (30 ซม.) หนักประมาณ 2-3 ปอนด์ (1-1.5 กก.) เหตุผลที่เลือกลิงสายพันธุ์นี้ เป็นเพราะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ค่อนข้างมาก และมีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

มีการทดลองใช้ลิงหลายพันธุ์ขึ้นไปกับจรวด ได้แก่ ลิง rhesus, ลิง cynomolgus, และ ลิงกระรอก (squirrel monkeys) รวมถึง pig-tailed macaques ด้วย

Links :


ยาน Luna 1


ยาน Luna 1
2 มกราคม 1959 (พ.ศ.2502)

ยานลูนา 1 (Luna 1)
First Spaceship to the Moon - ยานอวกาศลำแรกสู่ดวงจันทร์
First Russian Spaceship to the Moon - ยานอวกาศรัสเซียลำแรกสู่ดวงจันทร์
First Spaceship to orbit the Sun - ยานอวกาศลำแรกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

รัสเซียส่งยานลูนา 1 ไปยังดวงจันทร์ นอกจากจะเป็นยานอวกาศลำแรกของโลกที่ไปถึงดวงจันทร์แล้ว ยังเป็นยานลำแรกที่หลุดพ้นแรงดึงดูดของโลกเพื่อไปโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วย

ลูนา 1 มีน้ำหนัก 361 กก. ส่งจากฐาน Tyuratam (Baikonur Cosmodrome) โดยจรวด SS-6

Link :


จรวดจูโน 2


จรวดจูโน 2


ยาน Pioneer 4


ยาน Pioneer 4

3 มีนาคม 1959 (พ.ศ.2502)

ยานไพโอเนียร์ 4 (Pioneer 4)
First American Spaceship to the Moon - ยานอวกาศอเมริกันลำแรกสู่ดวงจันทร์
First American Spaceship to orbit the Sun - ยานอวกาศอเมริกันลำแรกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

อเมริการ่วมกับ IGY ส่งยาน Pioneer 4 ด้วยจรวด Juno II มุ่งไปยังดวงจันทร์ ยานเคลื่อนผ่านดวงจันทร์ในระยะ 37,000 ไมล์ (59,533 กม.) และเข้าสู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เป็นยานลำแรกของอเมริกาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

ไพโอเนียร์ 4 มีน้ำหนัก 5.9 กก.สร้างโดย Jet Propulsion Laboratory

จรวด Juno 2 เป็นจรวดที่ใช้ส่งดาวเทียมชุด Explorer และ Pioneer ในช่วงปี ค.ศ.1958 ถึง 1961

Link :


เอเบิ้ล และ เบเกอร์

เอเบิ้ล

เบเกอร์

Jupiter AM-18
28 พฤษภาคม 1959 (พ.ศ.2502)

เอเบิ้ล กับ เบเกอร์ (Able and Baker)

Jupiter AM-18 เป็นจรวดของอเมริกา ส่งจาก Cape Canaveral เพื่อนำสิ่งมีชีวิตขึ้นไปในอวกาศ ประกอบด้วย ลิง 2 ตัว ชื่อ เอเบิ้ล (Able) กับ เบเกอร์ (Baker) รวมถึงสัตว์ขนาดเล็ก และพืช เพื่อดูผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนัก และการแผ่รังสีในอวกาศ ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

เอเบิ้ล และ เบเกอร์ นับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวที่ 2 และ 3 ที่ขึ้นไปในอวกาศ

Link :


ยาน Luna 2


Luna Pennants

12 กันยายน 1959 (พ.ศ.2502)

ยานลูนา 2 (Luna 2)
First Man-made Object to Hit the Moon - สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ชิ้นแรกที่ชนดวงจันทร์

รัสเซียส่งยาน Luna 2 ไปยังดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 1959 เวลา 06:39:42 UTC ยานลูนา 2 ชนกับดวงจันทร์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 1959 เวลา 22:02:24 UTC ณ ตำแหน่ง 29.1° N 0° W และกลายเป็นวัตถุชิ้นแรกของโลกบนดวงจันทร์

บนยานมีตราสัญญลักษณ์ของโซเวียต (Soviet Coat of Arms)

ยานลูนา 2 มีน้ำหนัก 390.5 กก. ใช้เวลาเดินทางจากโลกสู่ดวงจันทร์ 33.5 ชม.

Link :ยาน Luna 3


ยาน Luna 3
4 ตุลาคม 1959 (พ.ศ.2502)

ยานลูนา 3 (Luna 3)
First Satellite to Take Pictures of the Moon's Far Side - ดาวเทียมดวงแรกของโลกที่บันทึกภาพด้านมืดของดวงจันทร์

รัสเซียส่งยาน Luna 3 เพื่อโคจรรอบดวงจันทร์ และถ่ายภาพ 70% ของด้านมืดของดวงจันทร์

ยานลูนา 3 มีน้ำหนัก 278.5 กก.ส่งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 1959 เวลา 02:24:00 และเคลื่อนที่ผ่านดวงจันทร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 1959 เวลา 14:16 UTC ในระยะห่าง 6,200 กม.ใกล้กับขั้วใต้ของดวงจันทร์

Link :

11 มีนาคม 1960 (พ.ศ.2503)

ยานไพโอเนียร์ 5 (Pioneer 5)

ยานอวกาศของอเมริกา เพื่อวัดสนามแม่เหล็กของโลก, อนุภาคของเปลวสุริยะ และ การแผ่รังสีคอสมิค

Link :
ดาวเทียม Tyros 1
1 เมษายน 1960 (พ.ศ.2503)

ยานไทรอส 1 (Tiros 1)
First Meteorological Satellite - ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกของโลก

อเมริกาส่งดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรก TIROS-1 ขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 1960 จากแหลมคานาเวอรัล ฟลอริดา ดาวเทียมทำงานได้ 78 วัน

ดาวเทียมมีน้ำหนัก 270 ปอนด์ (120 กก.) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 2 ตัว และอุปกรณ์บันทึกเทปแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลภาพ เมื่อดาวเทียมอยู่พ้นรัศมีการสื่อสาร ดาวเทียมได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรีที่ได้รับการประจุไฟจากเซลล์แสงอาทิตย์ 9200 แผง

Link :
ดาวเทียม Transit 1
13 เมษายน 1960 (พ.ศ.2503)

ทรานซิท 1 (Transit 1)
First Military Satellite - ดาวเทียมทหารดวงแรกของโลกของอเมริกา

ระบบทรานซิท (Transit หรือที่เรียกว่า NAVSAT - Navy Navigation Satellite System) เป็นระบบนำร่องผ่านดาวเทียม เพื่อให้ตำแหน่งที่ถูกต้องบนพื้นโลกแก่เรือดำน้ำที่มีหัวรบข้ามทวีป และยังใช้ในการสำรวจทางอุทกศาสตร์ด้วย

ดาวเทียม Transit 1A ไม่ประสบความสำเร็จในการส่งเมื่อเดือนกันยายน 1959 ส่วนดาวเทียม Transit 1B ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 13 เมษายน 1960 โดยจรวด Thor-Ablestar

ดาวเทียม Transit หรือที่เรียกว่า OSCAR หรือ NOVA เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำ โคจรผ่านขั้วโลก ณ ความสูงของวงโคจร 1,100 กม. มีคาบการโคจร 106 นาที/รอบ ระบบดาวเทียมประกอบด้วยดาวเทียมจำนวน 5 ดวง แต่ในทางปฏิบัติ มีการใช้ดาวเทียมถึง 10 ดวงทีเดียว (5 ดวงจริง + 5 ดวงสำรอง)

Link :
ดาวเทียม Echo 1
12 สิงหาคม 1960 (พ.ศ.2503)

เอคโค 1 (Echo 1)
NASA's First Passive Communications Satellite - ดาวเทียมสื่อสารระบบพาสซีฟดวงแรกของโลก

สหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของโลก ซึ่งถูกใช้เพียงเพื่อการทดสอบระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เท่านั้น

ดาวเทียมมีรูปทรงกลมโลหะ สามารถสะท้อนคลื่นไมโครเวฟที่ส่งมาจากจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นโลก ไปยังอีกจุดหนึ่งได้

Link :
ดาวเทียม Discoverer XIV
18 สิงหาคม 1960 (พ.ศ.2503)

ดิสคัฟเวอเรอ 14 (Discoverer XIV)
First Spy Satellite - ดาวเทียมจารกรรมดวงแรกของโลก
First satellite to be ejected from an orbiting space vehicle and to be recovered in midair - ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกเด้งออกจากวงโคจรและถูกรับกลางอากาศ

ดาวเทียมถูกส่งขึ้นโดยจรวด Thor จากฐานทัพอากาศแวนเดนเบอร์ก แคลิฟอร์เนีย ดาวเทียมมีความเร็ว 17,658 ไมล์/ชม. มีวงโคจรสูง 116 ไมล์ ณ perigee และสูง 502 ไมล์ ณ apogee

Links :

cnes logo
CNES

cnes logo
อาคารของ CNES ที่เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ.2504 (1961)

ฝรั่งเศส จัดตั้งองค์การอวกาศ CNES

ฝรั่งเศส เป็นชาติที่ 3 ที่จัดตั้งองค์การอวกาศ มีชื่อว่า คเนซ (CNES - The Centre National d'Études Spatiale) ในปี พ.ศ.2504 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส เดิมที CNES มีหน้าที่ฝึกนักบินอวกาศฝรั่งเศส แต่ต่อมาได้โอนภารกิจให้กับ ESA - European Space Agency ในปี 2001

CNES มี tracking station หลายแห่ง ได้แก่ :

 • Kourou ใน French Guyana
 • Issus Aussaguel, ห่าง 20 กม.จากเมืองตูลูส (Toulouse)
 • Kerguelen Island, เป็นเกาะทางใต้ใกล้กับทวีปแอนตาร์คติก
 • Hartebeesthoek, อาฟริกาใต้
 • Kiruna, สวีเดน สำหรับโครงการ SPOT

Links :


ลิง "แฮม" ใน Mercury Redstone 2

Mercury Redstone 2
31 มกราคม 1961 (2504)

NASA ส่งลิงชิมแปนซีชื่อ แฮม (Ham) ขึ้นไปกับยานอวกาศ ณ Kennedy Space Center ยานอวกาศขึ้นไปได้ที่ความสูง 157 ไมล์ ภารกิจใช้เวลาทั้งสิ้น 16 นาที 39 วินาที ลิง "แฮม" รอดชีวิต จากการลงจอดในมหาสมุทรแอตแลนติค

Links :
ยูริ กาการิน
ยาน Vostok 1


Vostok 1 Deorbit Sequence

R7-Vostok Blueprint

แคปซูลวอสทอก 1 จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์ RKK Energiya

แบบจำลองแคปซูลวอสทอก 1
12 เมษายน 1961 (พ.ศ.2504)

ยูริ กาการิน (Yuri Gagarin) และยานวอสทอก 1 (Vostok 1)
First Astronaut - นักบินอวกาศคนแรกของโลก First Male Astronaut - นักบินอวกาศชายคนแรกของโลก

ยูริ กาการิน ชาวรัสเซีย เป็นนักบินอวกาศ(ชาย)คนแรกของโลก ถูกส่งขึ้นไปท่องอวกาศกับยานวอสทอก (Vostok)

ยานวอสทอก หนัก 4,700 กก. เป็นยานอวกาศที่ไม่สามารถบังคับได้ ทำให้นักบินอวกาศต้องกระโดดร่มชูชีพเพื่อกลับสู่พื้นโลกเอง ภารกิจของยูริ กาการิน ใช้เวลาการเดินทางรอบโลก 1 รอบ ใน 1 ชั่วโมง 48 นาที เป็นภารกิจที่ตัดหน้า นักบินอลัน เชพเพิด (Alan Sheperd) ที่ทำการบินต่ำกว่าวงโคจร (Suborbital Manned Flight) ไปไม่ถึงเดือน

ยูริ กาการิน เกิดในหมู่บ้านเล็กๆ ทางทิศตะวันตกของกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2477 หลังจากเรียนในโรงเรียน 6 ปี ยูริเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเทคนิค เขาเข้าร่วมในกองทัพอากาศรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2498 และจบการศึกษาระดับเกียรตินิยมจากโรงเรียนกองทัพอากาศของรัสเซีย ในปี พ.ศ.2500 หลังจากนั้น เขาได้เข้าเป็นนักบินในกองทัพอากาศของรัสเซีย จนกระทั่งได้รับเลือกให้เข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักบินอวกาศรุ่นแรกของรัสเซีย จำนวน 20 คน ในปี พ.ศ.2503

ยูริ ปฏิบัติภารกิจเพียงครั้งเดียวในอวกาศ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2504 เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์คนแรกของโลก ที่โคจรรอบโลกในยานอวกาศ วอสทอก 1 (Vostok 1) นาน 108 นาที ที่ ความเร็ว 27,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ณ ความสูงที่สุดเหนือพื้นโลก 327 กิโลเมตร ในการปฏิบัติการครั้งนั้น ยูริทดลองทานอาหารและน้ำในสภาวะไร้น้ำหนัก ซึ่งเขารายงานว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ยานวอสทอก 1 เป็นยานที่ควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสัญญาณวิทยุ เนื่องจากมีการคาดเดาว่า สภาวะไร้น้ำหนักอาจมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของนักบิน อย่างไรก็ตาม ยูริสามารถควบคุมยานวอสทอกได้ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์ ยูริ ดีดตัวออกจากยานวอสทอก 1 และลงสู่พื้นโลกที่ไซบีเรียด้วยร่มชูชีพ

ยูริ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2511 จากอุบัติเหตุการตกของเครื่องบินทดสอบ MiG-15UTI ใกล้กรุงมอสโคว์


รายละเอียดภารกิจ :

 • วันพุธที่ 12 เมษายน 2506 1 นาทีก่อนการปล่อยจรวด ยูริ กาการิน บันทึกข้อความถึงเพื่อนร่วมงาน และชาวโลกทุกคน
 • เริ่มการนับถอยหลัง ในห้องควบคุมมีภาพของยูริปรากฏบนจอทีวี เจ้าหน้าที่แจ้งยูริว่าการนับถอยหลังกำลังจะเริ่มขึ้น และยูริตอบกลับมาว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อย และเขาพร้อมที่จะเดินทาง
 • เวลา 06:07 UTC จรวดทะยานขึ้นจากฐาน การติดต่อสื่อสารระหว่างห้องควบคุมกับยูริ ยังเป็นปกติ
 • เวลา 06:09 UTC 2 นาทีหลังจากปล่อยจรวด ท่อนจรวดบูสเตอร์ 4 ท่อน ที่เชื้อเพลิงหมดถูกปลดออก
 • เวลา 06:10 UTC ผ้าคลุมหน้าต่างที่อยู่ใกล้เท้าของยูริเปิดออก
 • เวลา 06:12 UTC 5 นาทีหลังปล่อยจรวด ท่อนจรวดหลักที่เชื้อเพลิงหมดถูกปลดออก จรวดขับดันท่อนสุดท้ายเริ่มทำงานเพื่อนำยานวอสทอก 1 เข้าสู่วงโคจรรอบโลก
 • เวลา 06:13 UTC ยานวอสทอก 1 เข้าสู่วงโคจร ยูริรายงานว่าทุกอย่างเป็นปกติ เขาสามารถมองเห็นโลก ทัศนวิสัยดีเยี่ยม
 • เวลา 06:14 UTC ยานวอสทอก 1 โคจรผ่านตอนกลางของประเทศรัสเซีย ยูริรายงานต่อสถานีภาคพื้นดินว่าระบบทำงานได้เป็นปกติ
 • เวลา 06:15 UTC ยูริ กรายงานว่าไม่ได้ยินเสียงจากสถานีภาคพื้นดิน เขายังเป็นปกติ และจะปฏิบัติการต่อไป เขาแจ้งด้วยว่าสถานีภาคพื้นดินอาจต้องเปลี่ยนช่องสัญญาณการสื่อสาร
 • เวลา 06:17 UTC ยานวอสทอก 1 ปิดจรวดขับดันขั้นสุดท้าย และแยกตัวออกฯ ยูริรายงานว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
 • เวลา 06:21 UTC ยูริกำลังอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก และรายงานว่าเขายังเป็นปกติดี
 • เวลา 06:25 UTC ยานวอสทอก 1 เคลื่อนผ่านมหาสมุทรแปซิฟิค มุ่งไปยังอเมริกาใต้ ยูริถามสถานีภาคพื้นดินถึงสถานภาพของการบิน สถานีฯ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นปกติ
 • เวลา 06:31 UTC ยูริรายงานต่อสถานีภาคพื้นดิน Khabarovsk ว่า เขารู้สึกดีมากๆ และขอให้สถานีฯ รายงานสถานะภาพของการบินให้เขาทราบด้วย หลังจากนั้นสัญญาณการติดต่อก็ขาดหายไป
 • เวลา 06:46 UTC สถานีภาคพื้นดินส่งรหัสมอส ไปยังยานของยูริ ให้รายงานสถานะภาพของการบิน ยูริตอบกลับเมื่อเวลา 06:48 UTC
 • เวลา 06:48 UTC ยานวอสทอก 1 เคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตร และผ่านทางใต้ของแปซิฟิก ยูริรายงานสถานภาพของการบิน และแจ้งว่าเขาเป็นปกติดี
 • เวลา 06:49 UTC ยูริรายงานว่าเขาอยู่ทางด้านมืดของโลก
 • ยูริยังคงดำเนินปฏิบัติการต่อไป และรายงานต่อสถานีภาคพื้นดินเป็นระยะๆ
 • เวลา 07:35-07:55 UTC ยานวอสทอก 1 เคลื่อนตัวผ่าน อียิปต์ ชายฝั่งตอนใต้ของไซปรัส ตอนกลางของตุรกี ยานฯ ลดระดับลง เพื่อกลับสู่โลก ยูริรายงานว่าเขากำลังเผชิญกับแรงประมาณ 10G แต่ยังคงมีสติดีอยู่
 • เวลา 07:55 UTC ยานวอสทอก 1 อยู่ห่างจากพื้นดิน 7 กิโลเมตร และสองวินาทีต่อมา ยูริกระโดดร่มออกจากยานฯ ทั้งยูริและยานฯ ลงสู่พื้นดินด้วยร่มชูชีพ
 • ในเวลาต่อมา นักเรียนหญิง 2 คน เป็นผู้เห็นแคปซูลวอสทอก 1 ตกลงและกระดอนจากพื้นดิน ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่
 • เวลาประมาณ 08:05 UTC ยูริ กาการิน ลงสู่พื้นด้วยความปลอดภัย ยูริอยู่ในชุดอวกาศสีส้มและหมวกนักบินอวกาศใบใหญ่สีขาว ด้านหลังโยงติดกับร่มชูชีพ เขาพบกับชาวนาและลูกสาวที่จ้องมองด้วยความกลัว ยูริกล่าวกับพวกเขาว่า "ไม่ต้องกลัวครับ ผมเป็นชาวโซเวียตเช่นเดียวกันกับคุณ ผมเพิ่งกลับลงมาจากอวกาศและต้องการหาโทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งมอสโคว์"


ยานวอสทอก 1 (Vostok 1)

ยานวอสทอก 1 มี 2 ส่วนหลัก ได้แก่ :

 • แคปซูล : นอกจากจะเป็นที่นั่งของนักบินอวกาศ (cosmonaut) แล้ว ยังเป็นพาหนะที่กลับสู่พื้นโลกด้วย แคปซูลมีลักษณะเป็นทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.3 เมตร หนัก 2.46 ตัน ประกอบด้วย ที่นั่งของนักบินอวกาศ, อุปกรณ์ต่างๆ, และ ระบบการหลบหนี
 • ยานขับดัน : มีลักษณะคล้ายทรงกระบอก ยาว 2.25 เมตร กว้าง 2.43 เมตร น้ำหนัก 2.27 ตัน ประกอบด้วย ระบบเครื่องยนต์และเชื้อเพลิง

แคปซูลถูกออกแบบให้ทนต่อความร้อนรอบด้าน ขณะที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และมีการจัดวางอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้นักบินอวกาศมีโอกาสที่จะรอดจากแรงจี ขณะอยู่ในแนวระนาบ อย่างไรก็ตาม มีการคำนวณว่านักบินอวกาศจะต้องเผชิญกับแรงจีขนาด 8-9 เท่า เลยทีเดียว

ในขณะกลับสู่โลก นักบินอวกาศจะดีดตัวออกจากแคปซูล ที่ระดับความสูง 7,000 เมตร (23,000 ฟุต) และใช้ร่มชูชีพในการลงสู่พื้น ตัวแคปซูลจะตกสู่พื้นแยกกับนักบินอวกาศ


Links :
อลัน เชพเพิด
แคปซูลฟรีดอม 7
จรวด Mercury-Redstone

5 พฤษภาคม 1961 (พ.ศ.2504)

อลัน เชพเพิด (Alan B. Shepard, Jr.)
First American Male Astronaut - นักบินอวกาศชายชาวอเมริกันคนแรกของโลก

อลัน เชพเพิด (Alan B. Shepard, Jr.) เป็นชาวอเมริกันคนแรกในอวกาศ ในแคปซูลฟรีดอมเซเว่น (Freedom 7) ของโครงการ Mercury 3

จรวดที่ใช้ คือ MR-7 ยานขึ้นไปที่ความสูง 116.5 ไมล์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 นาที 28 วินาที

Links :


จอห์น เกลน (John H. Glenn, Jr.)
แคปซูลเฟรนด์ชิปเซเว่น

20 กุมภาพันธ์ 1962 (พ.ศ.2505)

จอห์น เกลน (John H. Glenn, Jr.)
First American Male Astronaut Orbiting the Earth - นักบินอวกาศชายชาวอเมริกันคนแรกของโลกที่โคจรรอบโลก

จอห์น เกลน (John H. Glenn, Jr.) เป็นชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรรอบโลก ในแคปซูลเฟรนด์ชิปเซเว่น (Friendship 7) ของโครงการ Mercury 6

จรวดที่ใช้ คือ Atlas Rocket 109-D ยานขึ้นไปที่ความสูงระหว่าง 160 และ 256 กิโลเมตร ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง 55 นาที 23 วินาที

Links :
ดาวเทียม Ariel 1
26 เมษายน 1962 (พ.ศ.2505)

เอเรียล 1 (Ariel 1)
First English Satellite - ดาวเทียมดวงแรกของอังกฤษ

ดาวเทียมดวงแรกของอังกฤษ ซึ่งถูกส่งขึ้นไปโดยสหรัฐอเมริกา

Links :
ดาวเทียม Telstar 1
10 กรกฎาคม 1962 (พ.ศ.2505)

เทลสตาร์ 1 (Telstar 1)
First (Active) Telecommunication Satellite - ดาวเทียมโทรคมนาคมดวงแรกของโลก

ดาวเทียมดวงแรกของโลกของอเมริกา ที่ถูกใช้งานในระบบโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมจริง สามารถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคได้สำเร็จ

Links :
Alouette 1
29 กันยายน 1962 (พ.ศ.2505)

อาลูเอ็ด 1 (Alouette 1)
First Canadian Satellite - ดาวเทียมดวงแรกของแคนาดา

ดาวเทียมดวงแรกของแคนาดา ส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยอเมริกา เพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) โดยจรวด Thor-Agena ของอเมริกา จากฐานทัพอากาศแวนเดนเบอร์ก (Vandenburg) ในแคลิฟอร์เนีย

แคนาดาจึงกลายเป็นประเทศที่ 3 ที่สามารถส่งดาวเทียมได้ หลังจาก รัสเซีย และ อเมริกา

Links :


Mariner 2
14 ธันวาคม 1962 (พ.ศ.2505)

มารีนเนอร์ 2 (Mariner 2)
First Successful Planetray Spacecraft - ยานอวกาศลำแรกของโลกที่เดินทางระหว่างดาว First Spacecraft to Visit Venus - ยานอวกาศลำแรกของโลกที่เดินทางไปดาวศุกร์

ยานมารีนเนอร์ 2 เดินทางผ่านดาวศุกร์ ในเดือนธันวาคม 1962 และเข้าสู่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์

Links :

 

 


Views: 13691

Be first to comment this article

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46128083

Who's Online

ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์