เฉลยข้อสอบ Entrance ฟิสิกส์ 15 พ.ศ. โดย จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง ตอนที่ 2
ความนิยมของผู้ชม: / 140
แย่มากดีมาก 
{

สารบัญ

ตอนที่ 2 (ข้อสอบระบบใหมสอบปีละ 2 ครั้ง)

หน้าที่

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2541 ครั้งที่ 1 1
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2541 ครั้งที่ 1 7
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2542 ครั้งที่ 1 21
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2541 ครั้งที่ 1 27
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2542 ครั้งที่ 2 43
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2542 ครั้งที่ 2 49
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543 ครั้งที่ 1 65
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543 ครั้งที่ 1 72
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543 ครั้งที่ 2 88
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2543 ครั้งที่ 2 94
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2544 ครั้งที่ 1 108
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2544 ครั้งที่ 1 115
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2544 ครั้งที่ 2 134
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545 ครั้งที่ 2 141
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545 ครั้งที่ 1 155
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545 ครั้งที่ 1 162
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545 ครั้งที่ 2 177
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2545 ครั้งที่ 2 184
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546 ครั้งที่ 1 201
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546 ครั้งที่ 1 207
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546 ครั้งที่ 2 221
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2546 ครั้งที่ 2 228
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547 ครั้งที่ 1 245
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547 ครั้งที่ 1 251
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547 ครั้งที่ 2 261
เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2547 ครั้งที่ 2 267 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 51049095

Who's Online