คณิตศาสตร์ ม.6 ค 015 โดย อ.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
ความนิยมของผู้ชม: / 202
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

  หน้า
บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม  
ลำดับ 1
การเขียนลำดับ 2
ลำดับแบบบอกเงื่อนไขที่ควรทราบ 4
ลำดับเลขคณิต 4
ลำดับเรขาคณิต 33
ลำดับฮาร์โมนิค 46
ลำดับพหุนาม 47
ลิมิตของลำดับ 52
ลำดับคอนเวอร์เจนต์ 52
ลำดับไดเวอร์เจนต์ 53
การนำ 2 ลำดับใดๆ มากระทำกันพจน์ต่อพจน์ แล้ววิเคราะห์ลำดับที่เกิดขึ้นใหม่ 56
ความจริงที่เกี่ยวกับลิมิตของลำดับที่จะต้องจดจำให้ขึ้นใจ 58
อนุกรม 73
สัญลักษณ์แทนการบวก 73
อนุกรมเลขคณิต 81
อนุกรมเรขาคณิต 90
ผลบวกของอนุกรมอนันต์ , อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ , และอนุกรมไดเวอร์เจนต์ 98
วิเคราะห์อนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเลขคณิต กับอนุกรมเรขาคณิต 102
เทคนิคการตรวจสอบความเป็นคอนเวอร์เจนต์ และไดเวอร์เจนต์ของอนุกรมอนันต์ 115
อนุกรมพิเศษที่ควรศึกษา 124
ข้อสอบระดับ Entrance เรื่องลำดับและอนุกรม 149
   
แคลคูลัส (Calculus)  
บทที่ 2  ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  
ลิมิตของฟังก์ชัน 157
การหาลิมิตของฟังก์ชันด้วยการแทนค่าแบบตรงๆ 161
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 176
ข้อสอบระดับ Entrance เรื่องลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 193
   
บทที่ 3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  
อัตราการเปลี่ยนแปลง 199
การวิเคราะห์ว่า จะหาค่าไม่ได้ที่ x= xo  
เมื่อสมการ y = f(x) มีลักษณะอย่างไร 203
เทคนิคการหาอัตราการเปลี่ยนแปลง 206
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 210
เทคนิคการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 211
เทคนิคการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปติดค่าสัมบูรณ์ 225
กฎลูกโซ่ กับอนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท 231
เทคนิคการใช้กฎลูกโซ่ 232
ความชันและเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง 238
อนุพันธ์ลำดับสูง 246
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง 249
เทคนิคการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง 250
อัตราสัมพันธ์ 252
ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด 254
ความหมายของ

หรือ    ในเชิงกราฟ

256
วิเคราะห์   หรือ    ของกราฟที่มีลักษณะเหมือนปีนขึ้นภูเขา และกราฟที่มีลักษณะถอยลงภูเขา 257
สรุปเกี่ยวกับ   และ    ในเชิงกราฟ 260
ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ 261
จุดเปลี่ยนเว้า 275
ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ และค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ 275
บทประยุกต์ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด 276
การประยุกต์ของอนุพันธ์เพื่อช่วยในการเขียนกราฟ 317
การประยุกต์ของอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง 323
ข้อสอบระดับ Entrance เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 333
   
บทที่ 4 การอินทิเกรต  
ปฏิยานุพันธ์ 341
อินทิกรัลไม่จำกัดเขต 342
สูตรการอินทิเกรตเบื้องต้น 344
อินทิกรัลจำกัดเขต 358
การนำความรู้เกี่ยวกับอินทิกรัลจำกัดเขตไปใช้ในการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 362
การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งกับเส้นโค้ง 378
ข้อสอบระดับ Entrance เรื่องอินทิเกรต 383

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 51049623

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์