คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ฉบับปรับปรุง 5 พฤษภาคม 52
ความนิยมของผู้ชม: / 21
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

หน้า

ข้อแนะนำเบื้องต้น

1

การเขียนกราฟของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

9

1. การทดลองเสมือนจริงเรื่องการวัด

21

2. การวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียด

21

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 83)

83

3. การวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียด

27

(ใบบันทึกผลการทดลอง และการทดลองเสมือน อยู่หน้า 87)

87

4. การเคลื่อนที่ของระบบมวลที่คล้องผ่านรอกเดี่ยวตายตัว

37

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 95)

95

5. ลูกตุ้มนาฬิกาบอลลิสติก

41

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 99)

99

6. ฟิสิกัลเพนดูลัมและทฤษฎีแกนขนาน

43

ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 101)

101

7. โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อและเพลา

47

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 105)

105

8. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกของสปริง

51

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 111)

111

9. ความหนืดของของเหลว

59

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 119)

119

10. ความจุความร้อนจำเพาะของของแข็งและการวัดความร้อนของการหลอมเหลว

63

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 123)

123

11. คลื่นนิ่งในเส้นเชือก

69

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า และการทดลองเสมือน 127)

127

12. ยังโมดูลัส

73

(ใบบันทึกผลการทดลองอยู่หน้า 133)

133

13. การทดลองเสมือนจริงเรื่องคลื่นและคลื่นเสียง

77

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61733613

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์