เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
เพศชาย วุฒิปวช. ทุกสาขา
สอบถามและเขียนใบสมัครที่
ภาควิชาฟิสิกส์
โทร. 5493123 , 5493124

 

ท่านมาเยือนลำดับที่

ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2543
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 2 เมษายน 2544
Faculty of Science : Rajamangala Institute of Technology


สมมติว่ารถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คนขับเริ่มเหยียบเบรก รถเลื่อนไปได้ 0.5 เมตรจึงหยุด แต่ถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วคนขับเหยียบเบรกด้วยแรงเท่าเดิม รถจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าไรท่านคิดว่าอะไร
ท่านคิดว่าภายในเวลา 10 ปีต่อไปนี้ อะไรจะเป็นแหล่งพลังงานที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด
Current Results

ผลสอบออกแล้วนะครับ

 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและคณาจารย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
ร่วมแข่งขันกองเชียร์  กีฬาบัวน้ำเงิน

กระบวนการเรียนการสอนผ่านสื่อที่ทันสมัยโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

พาหนะของชาวราชมงคล

ควบคุมการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการชีววิทยาอย่างใกล้ชิดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
Barometer  เครื่องวัดความกดอากาศ
อุปกรณ์ทดสอบความถี่เสียง
บรรยากาศบริเวณศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  คลองหก  ปทุมธานี
บริเวณหอประชุมใหญ่เวลาใกล้ค่ำ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะ